Marketinška odličnost leta

Nagrada marketinška odličnost leta je priznanje marketinško usmerjenim podjetjem oz. institucijam, ki s (sodobnimi) marketinškimi pristopi in s prepletanjem različnih poslovnih funkcij znotraj podjetja udejanjajo marketinško poslanstvo v svoje vsakodnevno poslovanje in celostno strategijo. Nagrada je namenjena celotnemu podjetju, ki je s svojo marketinško usmerjenostjo, miselnostjo in pristopi vzor celotni marketinški oziroma poslovni skupnosti.
Nagrado marketinška odličnost leta podeljuje Društvo za marketing Slovenije. Podeli se podjetjem, ki po mnenju strokovne komisije izpolnjujejo kriterije.

SPLOŠNA NAČELA
Marketinško odlično podjetje svojo marketinško odličnost izkazuje tudi z naslednjimi učinki:
 • Uveljavitev marketinga na ravni korporativne strategije.
 • Vzpostavljena poslovna filozofija, ki je usmerjena k zadovoljevanju in razvoju potreb kupcev.
 • Inovativna marketinška strategija, ki se odraža v aktivnostih podjetja.
 • Inovativno reševanje potreb kupcev prek razvoja novih izdelkov in storitev.
 • Marketinški splet, ki se odraža v rasti in rezultatih podjetja na trgu.
 • Nagrade, ki jih je prejelo podjetje v zadnjih treh letih.
 • Uveljavitev marketinške filozofije v širšem poslovnem okolju in prenos primerov dobrih praks (znotraj in izven podjetja).
4 KATEGORIJE: podjetja, ki se potegujejo za nagrado, so razvrščena v 4 kategorije:
 1. KATEGORIJA: mala in srednja podjetja, glavnina poslovanja v B2B segmentu
 2. KATEGORIJA: mala in srednja podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu
 3. KATEGORIJA: velika podjetja, glavnina poslovanja v B2B segmentu
 4. KATEGORIJA: velika podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu

Podelijo se štiri nagrade, po ena v vsaki izmed kategorij. Poleg tega se podeli glavna nagrada – najboljšemu podjetju izmed vseh štirih po mnenju komisije. Komisija lahko podeli vse nagrade, lahko pa po svoji oceni v posamezni kategoriji ne podeli nagrade. Komisija ima možnost podeliti tudi posebno nagrado.

POTEK IZBORA: izbor nagrad poteka v dveh stopnjah in izbor prve in druge stopnje opravita komisiji. Člane v komisijah imenuje upravni odbor DMS.

1. PRVA STOPNJA IZBORA
Prva selekcija 2.000 podjetij je bila narejena v sodelovanju s podjetjem Bisnode. Osnovni kriterij za izbor podjetij temelji na modificiranem BSX indeksu (Bisnode Success Index*; utežene točke po komponentah BSXa; točke na posameznem segment so normirane na velikost podjetja, tako da odražajo uspešnost oz. rast relativno na primerljiva podjetja), ki zajema sledeče parametre:

 • 3 x [Prihodki od prodaje] + 2 x [Rast prihodkov od prodaje] + 3 x [Profitna marža] + 1 x [Dodana vrednost na zaposlenega] + 2x [Uspešnost glede na dejavnost]
 • Pri tem kriteriju je možno doseči maksimalno 55 točk. Podjetja, ki so dosegla vsaj 45 točk, so bila uvrščena v nadaljnji izbor.
 • Primer: Če ima podjetje 5 točk na kazalniku BSX [Prihodki od prodaje], to doprinese 3 x 5=15 točk na DMS_BSX
 • Upoštevali smo še sledeč dodatni kriterij pri izboru: podjetje mora imeti vsaj 5 zaposlenih in ne sme biti blokirano ali insolventno!
Izmed teh 2.000 poslovno uspešnih podjetij je bil narejen izbor do 200 podjetij, ki ustrezajo izbranim kriterijem za uspešnost podjetij. Ta izbor naredi prvostopenjska komisija. Izbrana podjetja se povabi k sodelovanju pri izboru za nagrado marketinška odličnost leta. Povabljena podjetja ob povabilu prejmejo strukturiran vprašalnik, s katerim izkažejo marketinško usmerjenost in pristope, ki jih udejanjajo pri poslovanju. Izpolnjen vprašalnik je hkrati tudi prijava za izbor za marketinško odlično podjetje. 

2. DRUGA STOPNJA IZBORA
Drugostopenjska komisija izmed prispelih prijav (izpolnjenih vprašalnikov) na podlagi vsebinskih kriterijev, s katerimi podjetje uveljavlja marketinško miselnost na vseh ravneh podjetja, izbere do 3 finaliste v vsaki od štirih kategorij.
 • Uveljavitev marketinga/trženja na ravni korporativne strategije in vzpostavljanje poslovne filozofije, ki je usmerjena k zadovoljevanju in razvoju potreb kupcev
 • Sodelovanje marketinga pri strateških odločitvah podjetja
 • Inovativna marketinška strategija, ki se odraža v aktivnostih podjetja
 • Inovativno reševanje potreb kupcev prek razvoja novih izdelkov in storitev
 • Marketinški splet, ki se odraža v rasti in rezultatih podjetja na trgu
 • Nagrade, ki jih je prejelo podjetje v zadnjih treh letih – s področja marketinga, inovativnosti …
 • uveljavitev marketinške filozofije v širšem poslovnem okolju in prenos primerov dobrih praks znotraj in izven podjetja
 • Dolgoročnejše načrtovanje marketinških in prodajnih izzivov,  ki bodo vplivali na pozicioniranje storitev/izdelkov na trgu

PRVOSTOPENJSKA KOMISIJA 2015

 • Darko Dujič (Ceneje.si)
 • Mitja Pirc (Pristop)
 • Aleksandra Brank (Bisnode)
 • Lovro Peterlin (Linea Directa)

DRUGOSTOPENJSKA KOMISIJA 2015

 • Darko Dujič (DMS in Ceneje.si)
 • Aleksandra Brank (Bisnode)
 • Peter Frankl (Časnik Finance)
 • Luka Grilc (Nordica)
 • Martin Logar (British Slovenian Chamber of Commerce)
 • Ajša Vodnik (AmCham Slovenia)
 • Vesna Žabkar (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani)
O NAGRADI MARKETINŠKA ODLIČNOST 2015:

* Bisnode Success Index

Bisnode indeks uspešnosti je mera profitabilnosti in uspešnosti podjetja z vidika vseh deležnikov (lastniki, zaposleni, banke in upniki, država ...). Pozitivni učinki se odražajo v relativno visoki vrednosti prihodkov od prodaje, profitni marži, povprečni plači, dodani vrednosti na zaposlenega in sami rasti prihodkov. Kazalniki so normirani glede na zmožnost podjetja, ki se izkazuje s sredstvi podjetja (dolgoročna, kratkoročna ...) in številom zaposlenih. Poleg omenjenih kazalnikov na končno vrednost BSX-a vpliva tudi primerjava posameznega podjetja s podobnimi podjetji (glede na velikost, dejavnost in regijo, v kateri je podjetje registrirano). Ocena podjetja tako pomeni, koliko je posamezno podjetje pri izkoriščanju svojih zmožnosti rasti uspešnejše v primerjavi s primerljivimi podjetji v državi.

Podjetja, ki jih metodologija zajema, so podjetja z vsaj dvema zaposlenima, več kot 10.000 EUR sredstvi in več kot 100.000 EUR prihodkov od prodaje v zadnjem poslovnem letu (ter 20.000 EUR v predhodnem poslovnem letu). Dostopni morata biti bilanci za zadnji dve poslovni leti.

DMS zame

Društvo za marketing Slovenije združuje posameznike, ki delujejo na področju marketinga. Eden od pomembnejših ciljev Društva je uveljavitev marketinga kot poslovne filozofije.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem pregledovanja spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem
Sprejmem