Marketinška odličnost

Nagrada marketinška odličnost leta je priznanje marketinško usmerjenim podjetjem oz. organizacijam, ki s (sodobnimi) marketinškimi pristopi in s prepletanjem različnih poslovnih funkcij znotraj podjetja udejanjajo marketinško poslanstvo v svoje vsakodnevno poslovanje in celostno strategijo. Nagrada je namenjena celotnemu podjetju, ki je s svojo marketinško usmerjenostjo, miselnostjo in pristopi vzor celotni marketinški oziroma poslovni skupnosti.
Nagrado marketinška odličnost leta podeljuje Društvo za marketing Slovenije. Podeli se podjetjem, ki po mnenju strokovne komisije izpolnjujejo kriterije.

Komisija je v letu 2017 izmed enajstih odličnih podjetij izbrala nagrajence po kategorijah:

 • Kategorija podjetja v B2B segmentu: STEKLARNA HRASTNIK, d.o.o.
 • Kategorija mala in srednja podjetja v B2C segmentu: LUMAR IG, d.o.o.
 • Kategorija velika podjetja v B2C segmentu: ADDIKO BANK, d.d.

Veliki zmagovalec nagrade marketinška odličnost 2017 je podjetje Steklarna Hrastnik d.o.o.

Podelili smo tudi posebno nagrado za avtentičen pristop k marketingu, ki jo je prejelo podjetje Postojnska jama, d.d.SPLOŠNA NAČELA

Marketinško odlično podjetje svojo marketinško odličnost izkazuje tudi z naslednjimi učinki:
 • Uveljavitev marketinga na ravni korporativne strategije.
 • Vzpostavljena poslovna miselnost, ki je usmerjena k zadovoljevanju in razvoju potreb kupcev.
 • Konkretni učinki marketinga na prodajne rezultate na trgu in uspešnost podjetja.
 • Inovativna marketinška strategija
 • Prenos marketinške miselnosti znotraj podjetja in v širše poslovno okolje.
4 KATEGORIJE: podjetja, ki se potegujejo za nagrado, so razvrščena v 4 kategorije*:
 1. KATEGORIJA: mala in srednja podjetja, glavnina poslovanja v B2B segmentu
 2. KATEGORIJA: mala in srednja podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu
 3. KATEGORIJA: velika podjetja, glavnina poslovanja v B2B segmentu
 4. KATEGORIJA: velika podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu
* Komisija umesti podjetje v ustrezno kategorijo glede na podatke iz vprašalnika in javno dostopne podatke.

Podelijo se štiri nagrade, po ena v vsaki izmed kategorij. Poleg tega se podeli glavna nagrada – najboljšemu podjetju izmed vseh štirih po mnenju komisije. Komisija lahko podeli vse nagrade, lahko pa po svoji oceni v posamezni kategoriji ne podeli nagrade. Komisija ima možnost podeliti tudi posebno nagrado.POTEK IZBORA

Izbor nagrad poteka v dveh stopnjah in izbor prve in druge stopnje opravita komisiji. Člane v komisijah imenuje upravni odbor DMS.

PRVA STOPNJA IZBORA 
Prva selekcija cca 2.000 podjetij je narejena v sodelovanju s podjetjem Bisnode. Osnovni kriterij za izbor podjetij temelji na modificiranem BSX indeksu (Bisnode Success Index*; utežene točke po komponentah BSXa; točke na posameznem segment so normirane na velikost podjetja, tako da odražajo uspešnost oz. rast relativno na primerljiva podjetja), ki zajema sledeče parametre:
 • 3 x [Prihodki od prodaje] + 2 x [Rast prihodkov od prodaje] + 3 x [Profitna marža] + 1 x [Dodana vrednost na zaposlenega] + 2x [Uspešnost glede na dejavnost]
 • Pri tem kriteriju je možno doseči maksimalno 55 točk. Podjetja, ki so dosegla vsaj 45 točk, so bila uvrščena v nadaljnji izbor.
 • Primer: Če ima podjetje 5 točk na kazalniku BSX [Prihodki od prodaje], to doprinese 3 x 5=15 točk na DMS_BSX
 • Upoštevali smo še sledeč dodatni kriterij pri izboru: podjetje mora imeti vsaj 5 zaposlenih in ne sme biti blokirano ali insolventno!
Izmed teh 2.000 poslovno uspešnih podjetij je narejen izbor do 200 podjetij, ki ustrezajo izbranim kriterijem za uspešnost podjetij. Ta izbor naredi prvostopenjska komisija.


Prvostopenjska komisija za leto 2017: Špela Žorž (Grey Ljubljana), Nataša Mithans (Renderspace), Jaka Kladnik (Marand), Gorazd Planinc (Vareo).

Izbrana podjetja se povabi k sodelovanju pri izboru za nagrado marketinška odličnost leta. Povabljena podjetja ob povabilu prejmejo strukturiran vprašalnik, s katerim izkažejo marketinško usmerjenost in pristope, ki jih udejanjajo pri poslovanju. Izpolnjen vprašalnik je hkrati tudi prijava za izbor za marketinško odlično podjetje.


Drugostopenjska komisija za leto 2017dr. Mitja Pirc (DMS in Indigo Consulting), Matjaž Grm (Adria Mobil), Nataša Arko (SID – Prva kreditna zavarovalnica d.d.), Peter Frankl (Časnik Finance), Sanja Šavel (PWC), dr. Patrick Vesel (BTC), Petra Čadež (Svetovalka za strateški marketing), Mitja Kolbe (SIJ), Valentin Bufolin (Lidl Slovenija).

DRUGA STOPNJA IZBORA
Drugostopenjska komisija izmed prispelih prijav (izpolnjenih vprašalnikov) na podlagi vsebinskih kriterijev, s katerimi podjetje uveljavlja marketinško miselnost na vseh ravneh podjetja, izbere do 3 finaliste v vsaki od štirih kategorij.
 
Ključni vsebinski kriteriji:
 • Uveljavitev marketinga na ravni korporativne strategije.
 • Vzpostavljena poslovna miselnost, ki je usmerjena k zadovoljevanju in razvoju potreb kupcev.
 • Sodelovanje marketinga pri strateških odločitvah podjetja.
 • Konkretni učinki marketinga na prodajne rezultate na trgu in uspešnost podjetja.
 • Inovativna marketinška strategija:
  • inovativno reševanje potreb kupcev prek razvoja novih poslovnih rešitev,
  • inovativno reševanje potreb kupcev prek razvoja novih izdelkov in storitev.
 • Nagrade, ki jih je prejelo podjetje v zadnjih treh letih – s področja marketinga, inovativnosti …
 • Prenos marketinške miselnosti znotraj podjetja in v širše poslovno okolje.
 • Dolgoročnejše načrtovanje marketinških in prodajnih izzivov,  ki bodo vplivali na pozicioniranje storitev/izdelkov na trgu.
KLJUČNI KORAKI IZBORA
 1. V prvem koraku so podjetja izbrana v nabor cca 2.000 poslovno uspešnih slovenskih podjetij. Ta izbor temelji na modificiranem BSX indeksu (Bisnode Success Index*; indeks odraža uspešnost oz. rast podjetja relativno na primerljiva podjetja in zajema parametre: prihodki od prodaje, rast prihodkov od prodaje, profitna marža, dodana vrednost na zaposlenega, uspešnost glede na dejavnost).
 2. V drugem koraku prvostopenjska komisija na podlagi vsebinskih kriterijev (celovita marketinška usmerjenost podjetij, specifika in dinamika panoge, konkurenčni položaj na trgu …) izmed teh 2.000 podjetij izbere do 200 podjetij in samo ta izbrana  podjetja so povabljena k sodelovanju pri izboru za nagrado marketinška odličnost leta.
 3. V tretjem koraku povabljena podjetja z izpolnitvijo strukturiranega vprašalnika pokažejo, na kakšen način je marketing vpleten v celotno poslovanje podjetja – vloga marketinga v podjetju, kompetence marketinga, področja, ki jih marketing v podjetju pokriva, sodelovanje z drugimi poslovnimi funkcijami, sodelovanje pri razvoju izdelkov, novih poslovnih modelov ipd. Pri tem marketing ni nujno funkcija v podjetju, temveč marketinška naravnanost celotnega podjetja.
 4. V zadnjem koraku drugostopenjska komisija pregleda in oceni prijave in v štirih kategorijah izbere finaliste, zmagovalce posameznih kategorij in velikega zmagovalca.


* Bisnode Success Index

Bisnode indeks uspešnosti je mera profitabilnosti in uspešnosti podjetja z vidika vseh deležnikov (lastniki, zaposleni, banke in upniki, država ...). Pozitivni učinki se odražajo v relativno visoki vrednosti prihodkov od prodaje, profitni marži, povprečni plači, dodani vrednosti na zaposlenega in sami rasti prihodkov. Kazalniki so normirani glede na zmožnost podjetja, ki se izkazuje s sredstvi podjetja (dolgoročna, kratkoročna ...) in številom zaposlenih. Poleg omenjenih kazalnikov na končno vrednost BSX-a vpliva tudi primerjava posameznega podjetja s podobnimi podjetji (glede na velikost, dejavnost in regijo, v kateri je podjetje registrirano). Ocena podjetja tako pomeni, koliko je posamezno podjetje pri izkoriščanju svojih zmožnosti rasti uspešnejše v primerjavi s primerljivimi podjetji v državi.

Podjetja, ki jih metodologija zajema, so podjetja z vsaj dvema zaposlenima, več kot 10.000 EUR sredstvi in več kot 100.000 EUR prihodkov od prodaje v zadnjem poslovnem letu (ter 20.000 EUR v predhodnem poslovnem letu). Dostopni morata biti bilanci za zadnji dve poslovni leti.


Strokovni partner nagrade marketinška odličnost 2017 je podjetje Bisnode d.o.o.
  

Marketinška odličnost 2017

V večernem delu 22. Slovenske marketinške konference smo podelili nagrado marketinška odličnost 2017. Med enajstimi finalisti, ki s svojim celostnim pristopom k marketingu in odličnimi rezultati postavljajo zgled poslovni skupnosti, je veliko nagrado marketinška odličnost 2017 prejelo podjetje Steklarna Hrastnik.

Marketinška odličnost 2016

V večernem delu prvega dne 21. Slovenske marketinške konference je Društvo za marketing Slovenije podelilo nagrado marketinška odličnost 2016. Veliki zmagovalec nagrade marketinška odličnost 2016 je ADRIA MOBIL, d.o.o., Novo mesto, eden vodilnih evropskih proizvajalcev počitniških prikolic, avtodomov in mobilnih hišic.

Marketinška odličnost 2015

Društvo za marketing Slovenije (DMS) je v večernem delu prvega dne 20. Slovenske marketinške konference na zaključni podelitvi v štirih kategorijah podelilo novo nagrado marketinška odličnost leta in izbralo prejemnika velike nagrade izmed vseh štirih zmagovalcev posamezne kategorije. Celtra, Postojnska jama d.d., Krka, d.d. in Adriatic Slovenica d.d. so tista podjetja, ki so s konkretnimi številkami pokazala vlogo marketinga pri izboljšanju poslovnih rezultatov podjetja, naziv velikega zmagovalca pa je prejela Postojnska jama d.d.

DMS zame

Društvo za marketing Slovenije združuje posameznike, ki delujejo na področju marketinga. Eden od pomembnejših ciljev Društva je uveljavitev marketinga kot poslovne filozofije.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem pregledovanja spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem
Sprejmem