Marketinška odličnost 2018

Nagrada marketinška odličnost leta je priznanje marketinško usmerjenim podjetjem oz. organizacijam, ki s (sodobnimi) marketinškimi pristopi in s prepletanjem različnih poslovnih funkcij znotraj podjetja udejanjajo marketinško poslanstvo v svoje vsakodnevno poslovanje in celostno strategijo.
Nagrado marketinška odličnost leta podeljuje Društvo za marketing Slovenije. Podeli se podjetjem, ki po mnenju strokovne komisije izpolnjujejo kriterije.

SPLOŠNA NAČELA

Marketinško odlično podjetje svojo marketinško odličnost izkazuje tudi z naslednjimi učinki:
 • Uveljavitev marketinga na ravni korporativne strategije.
 • Vzpostavljena poslovna miselnost, ki je usmerjena k zadovoljevanju in razvoju potreb kupcev.
 • Konkretni učinki marketinga na prodajne rezultate na trgu in uspešnost podjetja.
 • Inovativna marketinška strategija
 • Prenos marketinške miselnosti znotraj podjetja in v širše poslovno okolje.
4 KATEGORIJE: podjetja, ki se potegujejo za nagrado, so razvrščena v 4 kategorije*:
 1. KATEGORIJA: mala in srednja podjetja, glavnina poslovanja v B2B segmentu
 2. KATEGORIJA: mala in srednja podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu
 3. KATEGORIJA: velika podjetja, glavnina poslovanja v B2B segmentu
 4. KATEGORIJA: velika podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu
* Komisija umesti podjetje v ustrezno kategorijo glede na podatke iz vprašalnika in javno dostopne podatke.

Podelijo se štiri nagrade, po ena v vsaki izmed kategorij. Poleg tega se podeli glavna nagrada – najboljšemu podjetju izmed vseh štirih po mnenju komisije. Komisija lahko podeli vse nagrade, lahko pa po svoji oceni v posamezni kategoriji ne podeli nagrade. Komisija ima možnost podeliti tudi posebno nagrado.


KLJUČNI KORAKI IZBORA
 1. V prvem koraku so podjetja izbrana v nabor cca 2.000 poslovno uspešnih slovenskih podjetij.
 2. V drugem koraku prvostopenjska komisija na podlagi vsebinskih kriterijev (celovita marketinška usmerjenost podjetij, specifika in dinamika panoge, konkurenčni položaj na trgu …) izmed teh 2.000 podjetij izbere do 200 podjetij in samo ta izbrana  podjetja so povabljena k sodelovanju pri izboru za nagrado marketinška odličnost leta.
 3. V tretjem koraku povabljena podjetja z izpolnitvijo strukturiranega vprašalnika pokažejo, na kakšen način je marketing vpleten v celotno poslovanje podjetja – vloga marketinga v podjetju, kompetence marketinga, področja, ki jih marketing v podjetju pokriva, sodelovanje z drugimi poslovnimi funkcijami, sodelovanje pri razvoju izdelkov, novih poslovnih modelov ipd. Pri tem marketing ni nujno funkcija v podjetju, temveč marketinška naravnanost celotnega podjetja.
 4. V zadnjem koraku drugostopenjska komisija pregleda in oceni prijave in v štirih kategorijah izbere finaliste, zmagovalce posameznih kategorij in velikega zmagovalca.

POTEK IZBORA

Izbor nagrad poteka v dveh stopnjah in izbor prve in druge stopnje opravita komisiji. Člane v komisijah imenuje upravni odbor DMS.

PRVA STOPNJA IZBORA 

Prvostopenjska komisija za leto 2018Alenka Potočnik Anžič (Gorenje), Lea Lipovšek (Blocktrade AG), Ana Petrić (A.T. Kearney), Lovro Gruden (Indigo Consulting), Mitja Pirc (DMS, Cofound.it, Indigo Consulting), Nataša Mithans (Vareo), Tanja Kavran (DMS).


1) Prva selekcija cca 2.000 podjetij je narejena v sodelovanju s podjetjem Bisnode. Osnovni kriterij za izbor podjetij temelji na modificiranem BSX indeksu (Bisnode Success Index*, ki zajema parametre: prihodki od prodaje, rast prihodkov od prodaje, profitna marža, dodana vrednost na zaposlenega, uspešnost glede na dejavnost). Pri tem kriteriju je možno doseči maksimalno 55 točk. Podjetja, ki so dosegla vsaj 45 točk, so bila uvrščena v nadaljnji izbor.
2) Izmed teh 2.000 poslovno uspešnih podjetij je narejen izbor do 200 podjetij, ki ustrezajo izbranim kriterijem za uspešnost podjetij. Ta izbor naredi prvostopenjska komisija.

3) Izbrana podjetja se povabi k sodelovanju pri izboru za nagrado marketinška odličnost leta. Povabljena podjetja ob povabilu prejmejo strukturiran vprašalnik, s katerim izkažejo marketinško usmerjenost in pristope, ki jih udejanjajo pri poslovanju. Izpolnjen vprašalnik je hkrati tudi prijava za izbor za marketinško odlično podjetje.

DRUGA STOPNJA IZBORA
Drugostopenjska komisija izmed prispelih prijav (izpolnjenih vprašalnikov) izbere do 3 finaliste v vsaki od štirih kategorij.


Drugostopenjska komisija za leto 2018: predsednik komisije dr. Mitja Pirc (DMS, Cofound.it, Indigo Consulting), Aleksandra Brank (Abena), Petra Čadež (Atlantic Grupa), Peter Frankl (Časnik Finance), Maja Lapajne (Steklarna Hrastnik), Marko Lukić (Lumar IG), Ana Putrih (Svetovalka za marketing), Viktorija Radojević (Mercator), Matevž Šmalc (A1), Aleksander Zalaznik (Danfoss Trata).

 
Ključni vsebinski kriteriji:
 • Uveljavitev marketinga na ravni korporativne strategije.
 • Vzpostavljena poslovna miselnost, ki je usmerjena k zadovoljevanju in razvoju potreb kupcev.
 • Sodelovanje marketinga pri strateških odločitvah podjetja.
 • Konkretni učinki marketinga na prodajne rezultate na trgu in uspešnost podjetja.
 • Inovativna marketinška strategija:
  • inovativno reševanje potreb kupcev prek razvoja novih poslovnih rešitev,
  • inovativno reševanje potreb kupcev prek razvoja novih izdelkov in storitev.
 • Nagrade, ki jih je prejelo podjetje v zadnjih treh letih – s področja marketinga, inovativnosti …
 • Prenos marketinške miselnosti znotraj podjetja in v širše poslovno okolje.
 • Dolgoročnejše načrtovanje marketinških in prodajnih izzivov,  ki bodo vplivali na pozicioniranje storitev/izdelkov na trgu.* Bisnode Success Index

Bisnode indeks uspešnosti je mera profitabilnosti in uspešnosti podjetja z vidika vseh deležnikov (lastniki, zaposleni, banke in upniki, država ...). Pozitivni učinki se odražajo v relativno visoki vrednosti prihodkov od prodaje, profitni marži, povprečni plači, dodani vrednosti na zaposlenega in sami rasti prihodkov. Kazalniki so normirani glede na zmožnost podjetja, ki se izkazuje s sredstvi podjetja (dolgoročna, kratkoročna ...) in številom zaposlenih. Poleg omenjenih kazalnikov na končno vrednost BSX-a vpliva tudi primerjava posameznega podjetja s podobnimi podjetji (glede na velikost, dejavnost in regijo, v kateri je podjetje registrirano). Ocena podjetja tako pomeni, koliko je posamezno podjetje pri izkoriščanju svojih zmožnosti rasti uspešnejše v primerjavi s primerljivimi podjetji v državi.

Podjetja, ki jih metodologija zajema, so podjetja z vsaj dvema zaposlenima, več kot 10.000 EUR sredstvi in več kot 100.000 EUR prihodkov od prodaje v zadnjem poslovnem letu (ter 20.000 EUR v predhodnem poslovnem letu). Dostopni morata biti bilanci za zadnji dve poslovni leti.


Strokovni partner nagrade marketinška odličnost 2018 je podjetje Bisnode d.o.o.
  

DMS zame

Društvo za marketing Slovenije združuje posameznike, ki delujejo na področju marketinga. Eden od pomembnejših ciljev Društva je uveljavitev marketinga kot poslovne filozofije.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem pregledovanja spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem
Sprejmem