Akademija MM

Akademija MM je edina strokovno-znanstvena revija s področja trženja v Sloveniji, prva številka je izšla že leta 1997. Njen namen je umeščanje znanstvenih pa tudi strokovnih dognanj v najširšo trženjsko javnost, z namenom odpiranja in raziskovanja aktualnih tem in prenosa novih znanj in spoznanj v poslovno prakso.Akademija MM
nastaja pod okriljem Društva za marketing Slovenije in Akademske sekcije, ustvarjamo jo z ambicijo tesnejšega povezovanja teorije in prakse.

Strokovno-znanstvena revija Akademija MM je že vključena v uveljavljeno mednarodno bibliografsko bazo EconLit v okviru ameriške ekonomske zveze (American Economic Association) in v bazi EBSCO ter ProQuest.

Akademijo MM lahko najdete tudi v Digitalni knjižnici Slovenije, v obliki celotnih številk kot tudi posameznih člankih.

S svojimi predlogi, komentarji, pohvalami, a tudi pripombami in grajami, ki jih lahko pošljete na e-naslov amm@dmslo.si lahko pripomorete, da bo revija Akademija MM še boljša ter predvsem prilagojena vam in vašim željam.

28. Akademija MM - CALL FOR PAPERS

[AKADEMIJA MM] Vabilo k oddaji prispevkov za 28. Akademijo MM: marketinško akademsko stroko vljudno vabimo k oddaji znanstvenih in strokovnih prispevkov za 298. številko Akademije MM. Vabimo vas, da sooblikujete vsebino revije in nam posredujete članke, ki obravnavajo aktualna vprašanja in prispevajo k razvoju teoretičnega in empiričnega trženjskega znanja v slovenskem prostoru na naslov: amm@dmslo.si. Natančnejše usmeritve za pisanje prispevkov najdete tukaj

27. Akademija MM

27. številko Akademije MM, ki je izšla v aprilu, je uredila izr. prof. dr. Urša Golob iz Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani. V Akademiji MM je tokratna tematika namenjena marketinški kratkovidnosti, ki se kaže zlasti v pomanjkljivi osredotočenosti na porabnika. Številna podjetja se danes še vedno hitro ujamejo v zanko produktne usmerjenosti, znotraj katere sta izdelek in njegova kakovost superiorna, marketing le nujna posledica izdelka in zato zreduciran na podporo prodaji skozi tržno komuniciranje, skrb za porabnika, ki mu je izdelek pravzaprav namenjen, pa potisnjena v ozadje. Da je treba ta gordijski vozel enkrat za vselej presekati, nam, vsak na svoj način, pripovedujejo tudi prispevki tokratne številke Akademije MM, ki vsi po vrsti v središče svojega raziskovanja in razmišljanja postavljajo porabnika in njegove potrebe.

26. Akademija MM

V 26. številki znanstvene revije Akademija MM predstavljamo pet kakovostnih člankov s področja marketinga, med njimi štiri izvirne znanstvene članke in en pregledni znanstveni članek. Avtorji se tokrat lotevajo zelo specifičnih marketinških raziskovalnih vprašanj. Priporočamo v branje. Urednik tokratne številke Akademije MM, doc. dr. Matjaž Iršič (EPF) se zahvaljuje vsem, ki boste revijo prebrali in veseli bomo tudi vseh priporočil, ki bodo revijo naredila še boljšo in privlačnejšo širšemu krogu strokovnih bralcev. >> PRELISTAJTE REVIJO

25. Akademija MM

V decembru 2015 je izšla 25. številka revije Akademija MM, ki jo je uredila doc. dr. Mateja Bodlaj z ljubljanske Ekonomske fakultete. V Akademiji MM so štirje izvirni znanstveni članki, ki obravnavajo aktualna raziskovalna vprašanja v povezavi z različnimi trženjskimi vidiki in izzivi, s katerimi se srečujejo podjetja v današnjem času, kot so uspešna integracija digitalnih vsebin v trženjsko-komunikacijski splet podjetja, vpliv barve embalaže na zaznavanje značilnosti izdelka, vpliv poštene zavarovalne storitve na odnos med zavarovalnico in porabnikom, vplivi države izvora, kadar porabniki slabo poznajo tujo državo idr. Spoznanja avtorjev pomembno prispevajo k razvijanju teoretičnega in empiričnega trženjskega znanja v slovenskem prostoru, hkrati pa prinašajo pomembne implikacije za podjetja.

23. in 24. Akademija MM

Konec decembra 2014 je izšla dvojna številka revije Akademija MM z osmimi zanimivimi izvirnimi in preglednimi prispevki. Njihova eklektičnost priča o tem, da se tudi slovenski avtorji in avtorice, ki raziskujejo na področju marketinga, čedalje bolj zavedajo izzivov, ki jih za teorijo in prakso prinašajo hitre spremembe v družbenem in poslovnem okolju. Te nas spodbujajo, da se nenehno preizprašujemo o razsežnostih in usmeritvah marketinga, in pred marketinške strokovnjake in akademike postavljajo nove naloge, ki so povezane tudi z odpiranjem meja marketinga in njegovega povezovanja z aktualnimi problemi našega časa in okolja.

22. Akademija MM

Predstavljamo vam 22. številko Akademije MM. Tokratna številka znanstvene revije ponuja pet kakovostnih člankov s področja marketinga, med njimi štiri izvirne znanstvene članke in en pregledni znanstveni članek. Spodbudno je, da se avtorji vendarle poleg pogosto preučevanih marketinških problemov lotevajo tudi nekaterih očitnih vsebinskih vrzeli v raziskovanju na tem področju. 

21. Akademija MM

Predstavljamo vam 21. številko Akademije MM. Namenili smo jo obravnavi aktualnih trženjskih vprašanj in razmišljanju, kako se trženje razvija in prilagaja sodobnim izzivom, kot so spreminjanje nakupnega vedenja porabnikov, naraščajoči vpliv informacijsko-komunikacijske tehnologije, nadgradnja trženjskega načina razmišljanja z vključevanjem etičnih vidikov ipd. Poleg prispevkov o prilagajanju sodobnim izzivom smo številko pustili odprto tudi za prispevke, ki obravnavajo druga aktualna vprašanja, ki so pomembna za razvoj trženjske stroke.

20. Akademija MM

V 20. Akademiji MM je deset avtorjev sooblikovalo pet izvirnih znanstvenih člankov, katerih skupna točka je odpiranje aktualnih tem, ki so v slovenskem prostoru relativno slabo raziskane in so pomembne za razvoj slovenske marketinške stroke oz. na splošno prispevajo k marketinški praksi znotraj specifičnih področij.

19. Akademija MM

19: Akademija MM
Tokratna številka Akademije MM je prvič nastala pod taktirko stalnega uredniškega odbora, ki ga sestavljajo asist. dr. Mateja Bodlaj z Ekonomske fakultete, izr. prof. Urša Podnar Golob s Fakultete za družbene vede in doc. dr. Matjaž Iršič z Ekonomsko-poslovne fakultete. Člani uredniškega odbora se bodo pri urednikovanju revije izmenjavali.

18. Akademija MM

Tik pred zaključkom leta 2011 je izšla že 18. številka znanstvene revije za trženje – Akademija MM. Urednik tokratne številke je bil dr. Borut Milfelner (EPF Maribor), v njej pa je predstavljenih pet prispevkov s področja slovenske marketinške znanosti. V tokratni številki se dotikamo različnih področij, med drugim avtorji govorijo o vedenju mladih odjemalcev in vedenju gospodinjstev, merjenju marketinškega delovanja, kritičnem pogledu na družbeno odgovornost in o učinkovitosti vrednostne verige v lesni industriji.

17. Akademija MM

Že 17. Akademijo MM je uredil gostujoči urednik doc. dr. Mihael Kline. V reviji je objavljenih pet prispevkov, ki obravnavajo etične percepcije potrošnikov v viralnem marketinškem komuniciranju, vpliv kulturnih razlik na vedenje turistov, dejavnike nakupa ponarejenih luksuznih izdelkov, družbeno odgovornost v dobi skepticizma in netnografsko raziskovanje vpliva sporočanja od ust do ust v družbenih medijih.

16. Akademija MM

16. Akademija MM
16. Akademija MM je nastala pod uredništvom doc. dr. Domna Bajdeta. Predstavili smo jo na mesečnem srečanju DMS, novembra 2010. Osrednji vodili 16. številke sta metodološka odprtost in tehtnost prispevka. Avtorji, ki tokrat delijo svoje raziskovalne dosežke z vami, uporabljajo precej različne pristope, vsi pa poskušajo na svoj način prispevati k napredku trženjske znanosti in stroke. Tehtnost njihovih prispevkov je v veliki meri odvisna tudi od vas, naših cenjenih bralcev.

15. Akademija MM

Že 15. številka strokovno-znanstvene revije s področja trženja Akademija MM je nastala pod taktirko urednika doc. dr. Klementa Podnarja in izšla ravno v času 15. Slovenske marketinške konference.

14. Akademija MM

Predstavitev 14. Akademije MM
14. Akademija MM je izšla novembra 2009. Izbor člankov v tokratni reviji je bil narejen na podlagi najboljših referatov, ki so bili predstavljeni na 3. mednarodni znanstveni konferenci MTC – Marketing Theory Challenges in Transitional Societies. To številko sta uredila prof. dr. Damijan Mumel in doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda.

13. Akademija MM

Predstavitev 13. Akademije MM
Akademija MM je 13. izšla maja 2009. Tokratna revija je razdeljena v tri sklope: v prvem predstavljamo pet izvirnih znanstvenih prispevkov, v drugem štiri strokovne, v tretjem pa objavljamo recenzijo knjige avtorja Damijana Mumla z naslovom Komuniciranje v poslovnem okolju. Urednica je doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda, ki je spisala tudi uvodnik.

12. Akademija MM

Predstavitev 12. Akademije MM
12. Akademija MM je izšla decembra 2008. Pričujoča številka Akademije MM nakazuje, da tudi trženjska stroka v Sloveniji išče priložnosti za svoje poslovanje v zelo aktualnih trženjskih konceptih in pristopih. Urednica je doc. dr. Maja Konečnik Ruzzier, ki je spisala tudi uvodnik 12. Akademije MM.

11. Akademija MM

11. Akademija MM je izšla po daljšem premoru v času, ko je potekala 12. Slovenska marketinška konferenca. To Akademijo MM je uredila dr. Tanja Dmitrović, ki je spisala tudi uvodno besedo.

10. Akademija MM

Akademija MM je jubilejno, že desetič, izšla maja 2003. Odgovorna urednica te številke je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisala dr. Irena Vida, članica uredniškega odbora 10. Akademije MM.

9. Akademija MM

Akademija MM je devetič zapovrstjo izšla maja 2002. Prispevki te številke sodobno in dinamično prikazujejo različna vsebinska področja trženja. Odgovorna urednica je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisala Maja Makovec Brenčič, članica uredniškega odbora Akademije MM.

8. Akademija MM

Akademija MM je osmič izšla maja 2010 in vsebuje šest kvalitetnih prispevkov, ki so šli skozi roke dveh recenzentov in skozi dopolnjevanje pri avtorjih. Odgovorna urednica je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisala Vesna Žabkar, članica uredniškega odbora 8. Akademije MM.

7. Akademija MM

Akademija MM je sedmič izšla decembra 2000. V njej se skrivajo rezultati raziskovalnega dela, podkrepljenega z empiričnim raziskovanjem. Odgovorna urednica je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisal Damijan Mumel.

6. Akademija MM

Akademija MM je šestič izšla junija 2000. Ta izdaja je tematska, namenjena stroki, odnosov z javnostmi in integralnemu komuniciranju. Odgovorna urednica je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa so spisali mag. Dejan Verčič, Nada Serajnik Sraka in Pedja Ašanin Gole, gostujoči uredniki 6. Akademije MM.

5. Akademija MM

5. Akademija MM je izšla decembra 1999. V njej se avtorji prispevkov osredotočajo na globalizacijo, logistične sisteme, odnosni marketing, zaznano kakovost storitev in trende. To številko je uredila Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisal dr. Milan Jurše, član uredniškega odbora 5. Akademije MM.

4. Akademija MM

4. Akademija MM je izšla septembra 1999. Avtorji v tej ptevilki ponujajo številne koncepte v marketingu in jih povezujejo s problemi, ki so za majhno slovensko gospodarstvo zelo aktualni. V tej številki je uredniški odbor prvič mednarodni in prvič so v njej objavljeni tudi prispevki tujih avtorjev. Odgovorna urednica je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisal dr. Boris Snoj, član uredniškega odbora 4. Akademije MM.

3. Akademija MM

Tretja Akademija MM je izšla decembra 1998. Prispevki v njej predstavljajo novejši pogled na marketing, mednarodni marketing, marketinško usmeritev organizacij in marketinško akademijo. Odgovorna urednica revije je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisal dr. Zlatko Jančič, član uredniškega odbora 3. Akademije MM.

2. Akademija MM

Akademija MM je drugič izšla marca 1998. Vsi prispevki, razen prispevka dr. Borisa Snoja, so bili predstavljeni na drugi Slovenski marketinški konferenci junija 1997 v Lipici, ki jo je pripravilo Društvo za marketing Slovenije. Odgovorna urednica je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisala Iča Rojšek, članica uredniškega odbora 2. Akademije MM.

1. Akademija MM

Akademija MM je prvič izšla februarja 1997, v njej pa so bili predstavljeni prispevki z marketinške konference Društva za marketing Slovenije  v Laškem junija 1996. Urednik prve številke je bil mag. Janez Damjan, takratni predsednik Društva za marketing Slovenije in član uredniškega odbora Akademije MM.

DMS zame

Društvo za marketing Slovenije združuje posameznike, ki delujejo na področju marketinga. Eden od pomembnejših ciljev Društva je uveljavitev marketinga kot poslovne filozofije.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem pregledovanja spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem
Sprejmem