Trženjski monitor DMS

Trženjski monitor DMS je nov kazalnik na slovenskem trgu, ki je nastal v okviru Društva za marketing Slovenije ob pomoči družbe Valicon kot odgovor na spremenjene pogoje poslovanja. Trženjski monitor DMS se izvaja dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času. Z njim želimo spremljati dogajanja tako z vidika vedenja in odločanja porabnikov kot tudi podjetij, pri tem pa se osredotočamo na trženje in njegov razvoj.

Trženjski monitor DMS ponuja stroki in slovenski javnosti vpogled v trenutna stanja, v prihodnosti pa tudi v času primerljiva trženjska dogajanja med porabniki in podjetji.

Pokazatelji, ki jih Trženjski monitor DMS beleži, so med drugim tudi:

  • odstotek ljudi, ki je občutilo recesijo,
  • varnost delovnih mest,
  • finančno stanje populacije,
  • rast in upad potrošnje in
  • trženje slovenskih podjetij.

Prvi Trženjski monitor DMS smo izvedli spomladi 2009, danes pa lahko primerjate rezultate že štirih Trženjskih monitorjev DMS.

Rezultati, ki jih prikaže Trženjski monitor DMS, omogočajo širok vpogled na trg, ki lahko pomaga vašemu oddelku za marketing. Prepričani smo, da so zbrani podatki koristni, zato vas vabimo vsako pomlad in jesen na predstavitev rezultatov raziskave Trženjski monitor DMS.

[TRŽENJSKI MONITOR DMS] Trend postopnega dviga obsega potrošnje, april 2016

Aprilska meritev, ki predstavlja jedro Trženjskega monitorja DMS in s katero merimo predvsem nakupno vedenje, kaže bolj optimistično podobo. Če je še lani le petina vprašanih znala navesti vsaj en način občutenja gospodarske rasti, o kateri pričajo statistični podatki, je tokrat ta delež že blizu ene tretjine (31 %). Višje je tudi povprečno število navedb načinov, na katere anketiranci občutijo gospodarsko rast.

[TRŽENJSKI MONITOR DMS] Kako prebivalci Slovenije vidimo slovensko družbo, februar 2016

Raziskavo Trženjski monitor DMS smo v letu 2015 razširili na več različnih področij (percepcija družbe in okolja, dopustovanje, varčevanje ...) in v februarju 2016 smo ponovno raziskovali, kako prebivalci Slovenije dojemamo slovensko družbo in družbeno okolje. Leto dni pozneje, v katerem je Slovenija zabeležila gospodarsko rast, dokaj burno pa je bilo predvsem dogajanje v politični sferi, je podoba Slovenija nekoliko manj spodbudna, kot je bila februarja 2015. Raziskavo izvaja Društvo za marketing Slovenije v partnerstvu z družbo za trženjsko svetovanje in raziskave Valicon.

[TRŽENJSKI MONITOR DMS] Varčevanje in zadolževanje Slovencev, oktober 2015

V mesecu varčevanja smo preverili, ali prebivalci Slovenije varčujemoin na kakšen način ter koliko se zadolžujemo. Jesenska izdaja Trženjskega monitorja DMS torej razkriva varčevalne navade in izkušnje s krediti Slovencev. Raziskavo Trženjski monitor DMS izvaja Društvo za marketing Slovenije v sodelovanju s partnerjem, družbo za trženjsko svetovanje in raziskave Valicon.

[TRŽENJSKI MONITOR DMS] Dopustovanje v letu 2015

Kam – in predvsem kako – Slovenci in ostali prebivalci naše domovine dejansko hodijo na dopust, smo preverili v tokratni, poletni izdaji Trženjskega monitorja DMS, ki ga izvaja Društvo za marketing Slovenije v sodelovanju z družbo za trženjsko svetovanje in raziskave Valicon, partnerjem DMS pri raziskavi Trženjski monitor DMS. Celotno POROČILO si oglejte tukaj.

Trženjski monitor DMS - pomlad 2015

V Društvu za marketing Slovenije smo v sodelovanju z družbo Valicon raziskavo Trženjski monitor DMS, s katero spremljamo trende v vedenju in odločanju porabnikov. letošnji Trženjski monitor DMS je nadgrajen z novimi vsebinami. Februarja letos smo tako izmerili, kakšna je percepcija družbe in družbenega okolja v Sloveniji.

[TRŽENJSKI MONITOR DMS] Percepcija družbe in družbenega okolja v Sloveniji - februar 2015

Osrednji del Trženjskega monitorja DMS - pomlad 2015, ki se v spomladanskem delu osredotoča na spremljanje nakupnih navad potrošnikov, smo februarja nadgradili z novo vsebino. Njen namen je bil dobiti vpogled v dojemanje družbe in družbenega okolja, v katerem potrošniki živijo, delajo, ustvarjajo in trošijo.

Trženjski monitor DMS - pomlad 2014

V Društvu za marketing Slovenije smo v sodelovanju z družbo Valicon to pomlad že peto leto zapored izvedli raziskavo Trženjski monitor DMS, s katero spremljamo trende v vedenju in odločanju porabnikov.  Raziskava ponuja stroki in slovenski javnosti vpogled v trenutno stanje trženjskega dogajanja med porabniki ter hkrati omogoča primerjave med različnimi časovnimi obdobji.

Trženjski monitor DMS - pomlad 2013

Deveti val Trženjskega monitorja DMS med potrošniki je bil izveden med 21. marcem in 8. aprilom 2013 na nacionalno reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 18 in 65 let. Podatki so bili zbrani s telefonskim anketiranjem (CATI). Velikost vzorca je n=1026. Izvajalec Trženjskega monitorja DMS je družba Valicon. Rezultati odražajo mnenje anketirancev, njihovo osebno zaznavo sprememb v času po nastopu gospodarske krize.

Trženjski monitor DMS - jesen 2012

Osmi val Trženjskega monitorja med potrošniki je bil izveden med 20. septembrom  in 6.  oktobrom  2012 na nacionalno reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 18 in  65 let. Podatki  so bili zbrani s  telefonskim anketiranjem (CATI). Velikost vzorca je  n=1022. Izvajalec  Trženjskega monitorja je družba V  Valicon. Rezultati odražajo mnenje  anketirancev, njihovo osebno zaznavo sprememb v času po  nastopu gospodarske  krize.

Trženjski monitor DMS - pomlad 2012

Sedmi val Trženjskega monitorja med potrošniki je bil izveden med 2. In 12. aprilom 2012 na nacionalno reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 18 in 65 let. Podatki so bili zbrani s telefonskim anketiranjem (CATI). Velikost vzorca je n=1000. Izvajalec Trženjskega monitorja je družba Valicon. Rezultati odražajo mnenje anketirancev, njihovo osebno zaznavo sprememb v času po nastopu gospodarske krize.

Trženjski monitor DMS - jesen 2011

Šesti val Trženjskega monitorja med potrošniki je bil izveden med 21. septembrom in 6. oktobrom 2011 na nacionalno reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 18 in 65 let. Podatki so bili zbrani s telefonskim anketiranjem (CATI). Velikost vzorca je n=1002. Izvajalec Trženjskega monitorja je družba Valicon. Rezultati odražajo mnenje anketirancev, njihovo osebno zaznavo sprememb v času po nastopu gospodarske krize.

Trženjski monitor DMS - pomlad 2011

Na ponedeljkovi novinarski konferenci sta dr. Maja Makovec Brenčič, predsednica DMS, kot pobudnica raziskave, ter Andraž Zorko iz raziskovalne hiše Valicon, kot izvajalec raziskave, predstavila rezultate 5. vala raziskave Trženjski monitor DMS. Rezultati petega vala Trženjskega monitorja kažejo, da pesimistična pričakovanja, ki smo jih izmerili jeseni 2010, niso bila zgolj odraz pričakovanja zime, saj smo na vseh glavnih kazalcih izmerili dosedaj najnižje oz. najvišje vrednosti, od osnovnega vprašanja o občutenju recesije, kjer se je delež tistih, ki jo občutijo, prvič dvignil nad 70 %, do vprašanja o trošenju, ki kaže na še nižjo potrošnjo in večja odrekanja kot dosedaj.

Trženjski monitor DMS - jesen 2010

Rezultate raziskave Trženjski monitor jesen 2010 smo predstavili na mesečnem srečanju DMS v torek, 9. novembra ob 18. uri. Pokomentirali z zanimivimi gosti in tudi v luči mednarodnih primerjav. Kot vsa tri merjenja pred tem, je tudi jesenski Trženjski monitor meril spremembe v zaznavanju recesije in spremembe v obnašanju potrošnikov in najnovejši rezultati so zelo uporabni in zanimivi.

Trženjski monitor DMS - pomlad 2010

Rezultate Trženjskega monitorja DMS je predstavil Andraž Zorko. (foto: Aleš Hostnik)
Trženjski monitor DMS pomlad 2010 prikazuje posledice recesije na potrošnike in na tržnike. Ali se recesija res umirja ali še vedno vztraja? Preberite si, kaj pravijo indikatorji.

Trženjski monitor DMS - jesen 2009

Trženjski monitor DMS gosti priznane strokovnjake
Trženjski monitor DMS jesen 2009 prikazuje, da so se pričakovanja posledic recesije, ki smo jih izmerili spomladi, uresničila pri približno polovici tistih, ki so pred pol leta pričakovali poslabšanje razmer.

Trženjski monitor DMS - pomlad 2009

Komentatorji na prvem Trženjskem monitorju DMS: Tomaž Arh, Breda Kotar, Mateja Jesenek ,Breda Kutin, dr. Maja Makovec Brenčič, Goran Kodelja
Prvi Trženjski monitor DMS se je odvil pomladi 2009 na odmevnem srečanju Društva za marketing Slovenije. Trženjski monitor je nastal v okviru Društva za marketing Slovenije ob pomoči družbe Valicon kot odgovor na spremenjene pogoje poslovanja.

DMS zame

Društvo za marketing Slovenije združuje posameznike, ki delujejo na področju marketinga. Eden od pomembnejših ciljev Društva je uveljavitev marketinga kot poslovne filozofije.
Spletno mesto uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in spremljanje statistike obiska. Z nadaljevanjem pregledovanja spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več o tem
Sprejmem