Program

Dogodek

Opis dogodka in več informacij razkrijemo kmalu.

Kaj je B2B središče?

B2B središče je bilo oblikovano z namenom poglobitve znanj s področja B2B marketinga in z namenom izmenjevanja izkušenj. Prek različnih formatov predstavljamo dobre prakse, ki jih živijo podjetja na medorganizacijskih trgih, izmenjujemo izkušnje, predstavljamo novosti, člani lahko pridobivajo koristne informacije in znanja, se povezujejo …

Srečanja B2B središča so predavanja, na katerih se posvetimo določeni temi, trendu, orodju, aktivnosti iz B2B sveta. Na srečanja B2B središča povabimo goste iz uspešnih domačih in tujih B2B podjetji, ki predstavijo določeno aktivnost, orodje, znanje, ki je njihovem podjetju pomagalo pri nadaljnji rasti.

Osrednji dogodek B2B središča je vsakoletna B2B konferenca, ki je postala zaželen strokovni dogodek vsake jeseni. Na konferenci govorimo o najboljših poslovnih praksah v slovenskih in tujih B2B podjetjih.

Komu je namenjeno delovanje B2B središča?

Vse aktivnosti B2B središča so namenjene vsem članom DMS, ne glede na panogo, v kateri delujejo. Želimo si ustvariti aktivno skupnost, ki razpravlja o aktualnih vsebinah in sledi trendom, zato vas vabimo, da se tudi sami vključite in soustvarjate aktivnosti B2B središča.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice