KOMU JE NAMENJENA?

Marketinška akademija za mlade talente je izobraževalni program Društva za marketing Slovenije, namenjen mladim marketinškim talentom, ki že delujejo na področjih marketinga, komunikacije, odnosov z javnostmi in prodaje ter želijo napredovati v karieri in prevzeti vodstvene položaje.
Program za prihajajoče generacije Marketinške akademije se že dopolnjuje, naslednji vpis marketinških talentov je načrtovan v letu 2025.

KAJ PRIDOBIM?

Marketinška akademija omogoča profesionalno napredovanje na različnih poslovnih področjih. Omogoča nadgradnjo marketinškega znanja in vodstvenih veščin ter širjenje družbene mreže poznanstev v marketinški in širši poslovni javnosti.
Nadgradnja marketinškega znanja
Nadgradnja in pridobivanje vodstvenih veščin
Sposobnost praktične izdelave in vodenja marketinških projektov
Širjenje družbene mreže med udeleženci, predavatelji in mentorji
Možnost udeležbe na vseh rednih dogodkih DMS v okviru začetnega paketa članstva.
Po zaključku možnost udeležbe na dogodkih PRO paketa članstva po posebni ceni.
Vpis

KAJ VKLJUČUJE MARKETINŠKA AKADEMIJA?

PEER TO PEER COACHING

Udeleženci bodo pripravili izzive, ki jih želijo reševati. S pomočji izzivov bodo udeleženci razdeljeni v skupine in skušali priti do rešitev. Zaželeno je, da se skupina čim večkrat sestane in skuša rešiti izziv, pri tem je bolj kot končna rešitev pomemben proces dela. Posamezne projekte bodo udeleženci predstavili na dvodnevni strateški delavnici na Bledu. Celoten koncept bo predstavljen na uvodnem srečanju Marketinške akademije za mlade talente.

Kaj pridobim? S sodelovanjem pri razreševanju izzivom člani akademije pridobivajo nova marketinška znanja, učijo se soočanja z nepredvidenimi dogodki, sodelovanja in usklajevanja z drugimi, vodenja projektov ter kreativnega razmišljanja.

STRATEŠKA DELAVNICA NA BLEDU

1. del - Predstavitev projektov

Prvi del delavnice bo namenjen predstavitvi projektov »peer to peer coachinga«.

2. del - Delavnica marketinška strategija

V popoldanskem delu prvega dne bo Lovro Gruden, direktor svetovalnega podjetja Indigo Consulting, v štirih urah podrobno predstavil vse, kar je potrebno vedeti o postavljanju dobre marketinške strategije. Delavnica bo praktično obarvana, saj bodo morali udeleženci sestaviti strategijo za fiktivna podjetja, ki so se znašla v različnih situacijah in različnih pozicijah na trgu.

3. del - Delavnica finance za marketingaše

V drugem delu se bomo poglobili v finance za marketingaše. V sklopu dvournega predavanja bo Lovro predaval o pomembnosti razumevanja finančnih podatkov za strateško odločanje v marketingu. Za pokušino si lahko preberete zapis z Marketing TOPX izobraževanja, kjer je Lovro naslavljal prav to tematiko - kako pomembno je poznavanje financ za učinkovito komunikacijo z vodstvom.

4. del - Delavnica vodenja in timskega dela

Tekom drugega dneva bomo govorili o vodenju in timskem delu, poudarek bo na medsebojnih odnosih in preklopu med poslovnim ter zasebnim življenjem. Delavnico bo vodil psiholog, psihoterapevt, trener in predavatelj Sandi Kofol iz podjetja O.K. Consulting.

Za prigrizke in večerjo bo poskrbljeno, manjkalo pa ne bo niti druženja in dobre volje!

Kaj pridobim? Dvodnevna Strateška delavnica bo člane akademije opremila s poglobljenim marketinškim znanjem, ki vključuje pridobivanje veščin za pripravo uspešne marketinške strategije, finančno opismenjevanje ter znanja o pomenu učinkovitega vodenja in sodelovanja.

DELAVNICA ODKRIVANJE POTENCIALOV

Delavnica je namenjena prepoznavanju naših talentov po metodi, ki temelji na zagotavljanju transformacije podjetij osnovane na odlikah zaposlenih. Pri tej metodi ne popravljamo slabosti, temveč gradimo odlike, ki kasneje vodijo v višjo zavzetost zaposlenih, prevzemanje odgovornosti in boljše zaupanje. Skozi delavnico odgovarjamo na vprašanji:

  • Zakaj moramo najprej delati na sebi, preden lahko učinkovito vodimo druge?
  • Kako gradimo vodje v podjetjih?

Pred delavnico bodo udeleženci določili prvih pet odlik po Gallupovi metodologiji CliftonStrengths

Delavnico vodi Maruša Grah iz podjetja e2grow.

Kaj pridobim? Člani akademije bodo spoznali svoje talente, naučili pa se bodo tudi prepoznavati talente svojih sodelavcev. S tem bodo izboljšali svoje medosebne veščine, ki so ključne za uspešno delovno okolje.

DELAVNICA SKRIVNOSTI USPEŠNEGA KOMUNICIRANJA IN PREPRIČEVANJA

Izobraževanje bo namenjeno osvajanju tehnik, s katerimi lahko zbudimo občinstvo in obdržimo njihovo pozornost. Sprehodili se bomo čez različne teme in zajeli vse od tega, kako prezentacijo začeti do tega, kako občinstvo procesira informacije. Dotaknili se bomo tudi elementov pripovedovanja zgodb v poslovni komunikaciji in skrivnosti prepričevanja in vplivanja. Delavnico vodi Martina Merslavič, globalna licencirana trenerka komunikacijskih veščin po metodi Own The Room in ena najbolje ocenjenih predavateljic na DMS izobraževanjih. Če vas zanima, kako potekajo njene delavnice, vabljeni v našo zakladnico marketinškega znanja.

Kaj pridobim? Veščine bodo članom akademije pomagale pri uspešnejšem nastopu pred sodelavci in nadrejenimi.

DELAVNICA RAVNOVESJE MED DELOM IN ZASEBNIM ŽIVLJENJEM

Na delavnici Ne čakaj na vikend: 5 korakov do ravnovesja med delom in zasebnim življenjem bomo prepoznali neučinkovite vzorce delovanja in usvajali nove navade. Z novimi navadami bomo učinkoviteje lovili ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Udeleženci bodo spoznali, kje izgubljajo energijo, se seznanili s tehnikami za boljši fokus in produktivnost, se naučili učinkoviteje upravljati s časom ter postaviti meje sebi in drugim. Tako bodo lahko ohranjali motivacijo tudi v situacijah, ko ne bo šlo vse po načrtih in še lažje dosegli zastavljene cilje. Delavnico vodi Maja Golob, poslovna coachinja vodij in timov ter svetovalka za marketing in odnose s strankami.

MARKETING TOPX

Marketing TOPX je format dogodkov, ki združuje predavanja in delo v skupini. Uporabne in strokovne vsebine so zagotovilo za vrhunsko osvežitev znanj in dodatno inspiracijo, ki jo v današnjem času nenehnih sprememb še kako potrebujemo. Na Marketing TOPX izobraževanjih vam znanje predajajo vrhunski strokovnjaki na svojih področjih.

Vabimo vas, da pokukate v naš kotiček reportaž, kjer si lahko preberete nekaj utrinkov s preteklih Marketing TOPX izobraževanj. V sklopu Marketinške akademije se boste udeležili šestih izobraževanj.

Kaj pridobim? Z udeležbo na Marketing TOPX-ih člani akademije pridobijo poglobljena sodobna marketinška znanja z različnih, najbolj aktualnih področij.

MENTORSKI PROGRAM

Drugi del Marketinške akademije je namenjen individualnemu delu s poudarkom na mentorskem odnosu.

NAMEN MENTORSKEGA PROGRAMA

Osnovni namen mentorskega programa je povezati udeležence Marketinške akademije z izkušenimi strokovnjaki, ki bodo mentorirancu s svojim znanjem pomagali pri razvoju kompetenc in reševanju izzivov na izbranem strokovnem področju, obenem pa bodo skrbeli za prenos izkušenj in dobrih praks med generacijami in industrijami.

POGOJI

Udeleženec mora za prijavo za mentorski odnos izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Obisk vsaj 70 % predavanj Marketing TOPX
  • Udeležba na delavnicah: Skrivnosti uspešnega komuniciranja in prepričevanja, Odkrivanje potencialov in Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem
  • Udeležba na dvodnevni delavnici (junijska strateška delavnica na Bledu)

IZBOR MENTORJA

Vodstvo Marketinške akademije pripravi seznam mentorirancev, ki dosegajo kriterije in uskladi povezave mentorirancev s potencialnimi mentorji, pri čemer upošteva interesna področja kandidatov za mentorirance. Prvi korak je povezava mentorskih parov med seboj.

Kaj pridobim? Udeleženci Mentorskega programa pridobijo mentorja, ki jim bo s svojim strokovnim znanjem pomagal pri nadaljnjem razvoju znanj, pridobljenih v okviru Marketinške akademije.

KAJ VKLJUČUJE 
MARKETINŠKA 
AKADEMIJA?

PEER TO PEER
COACHING

Udeleženci bodo pripravili izzive, ki jih želijo reševati. Iz tega nabora projektov bo kasneje vsak posameznik anonimno izbral svoj izziv in na ta način izbral svoj par.  Zaželeno je, da se par čim večkrat sestane in skuša rešiti izziv, pri tem je bolj kot končna rešitev pomemben proces dela. Posamezne projekte bodo udeleženci predstavili na dvodnevni strateški delavnici na Bledu. Celoten koncept bo predstavljen na uvodnem srečanju Marketinške akademije za mlade talente.

Kaj pridobim? S sodelovanjem pri razreševanju izzivom člani akademije pridobivajo nova marketinška znanja, učijo se soočanja z nepredvidenimi dogodki, sodelovanja in usklajevanja z drugimi, vodenja projektov ter kreativnega razmišljanja.

STRATEŠKA 
DELAVNICA 
NA BLEDU

1. del - Predstavitev projektov

Prvi del delavnice bo namenjen predstavitvi projektov »peer to peer coachinga«.

2. del - Delavnica marketinška strategija

V dopoldanskem delu prvega dne bo Lovro Gruden, direktor svetovalnega podjetja Indigo Consulting, v štirih urah podrobno predstavil vse, kar je potrebno vedeti o postavljanju dobre marketinške strategije. Delavnica bo praktično obarvana, saj bodo morali udeleženci sestaviti strategijo za fiktivna podjetja, ki so se znašla v različnih situacijah in različnih pozicijah na trgu.

3. del - Delavnica finance za marketingaše

V drugem delu se bomo poglobili v finance za marketingaše. V sklopu dvournega predavanja bo Lovro predaval o pomembnosti razumevanja finančnih podatkov za strateško odločanje v marketingu. Za pokušino si lahko preberete zapis z Marketing TOPX izobraževanja, kjer je Lovro naslavljal prav to tematiko - kako pomembno je poznavanje financ za učinkovito komunikacijo z vodstvom.

4. del - Delavnica vodenja in timskega dela

Tekom drugega dneva bomo govorili o vodenju in timskem delu, poudarek bo na medsebojnih odnosih in preklopu med poslovnim ter zasebnim življenjem. Delavnico bo vodil psiholog, psihoterapevt, trener in predavatelj Sandi Kofol iz podjetja O.K. Consulting.

Za prigrizke in večerjo bo poskrbljeno, manjkalo pa ne bo niti druženja in dobre volje!

Kaj pridobim? Dvodnevna Strateška delavnica bo člane akademije opremila s poglobljenim marketinškim znanjem, ki vključuje pridobivanje veščin za pripravo uspešne marketinške strategije, finančno opismenjevanje ter znanja o pomenu učinkovitega vodenja in sodelovanja.

DELAVNICA 
ODKRIVANJE 
POTENCIALOV

Delavnica je namenjena prepoznavanju naših talentov po metodi, ki temelji na zagotavljanju transformacije podjetij osnovane na odlikah zaposlenih. Pri tej metodi ne popravljamo slabosti, temveč gradimo odlike, ki kasneje vodijo v višjo zavzetost zaposlenih, prevzemanje odgovornosti in boljše zaupanje. Skozi delavnico odgovarjamo na vprašanji:

  • Zakaj moramo najprej delati na sebi, preden lahko učinkovito vodimo druge?
  • Kako gradimo vodje v podjetjih?

Delavnico vodi Maruša Grah iz podjetja e2grow.

Kaj pridobim? Člani akademije bodo spoznali svoje talente, naučili pa se bodo tudi prepoznavati talente svojih sodelavcev. S tem bodo izboljšali svoje medosebne veščine, ki so ključne za uspešno delovno okolje.

DELAVNICA 
SKRIVNOSTI 
USPEŠNEGA 
KOMUNICIRANJA 
IN 
PREPRIČEVANJA

Izobraževanje bo namenjeno osvajanju tehnik, s katerimi lahko zbudimo občinstvo in obdržimo njihovo pozornost. Sprehodili se bomo čez različne teme in zajeli vse od tega, kako prezentacijo začeti do tega, kako občinstvo procesira informacije. Dotaknili se bomo tudi elementov pripovedovanja zgodb v poslovni komunikaciji in skrivnosti prepričevanja in vplivanja. Delavnico vodi Martina Merslavič, globalna licencirana trenerka komunikacijskih veščin po metodi Own The Room in ena najbolje ocenjenih predavateljic na DMS izobraževanjih. Če vas zanima, kako potekajo njene delavnice, vabljeni v našo zakladnico marketinškega znanja.

Kaj pridobim? Veščine bodo članom akademije pomagale pri uspešnejšem nastopu pred sodelavci in nadrejenimi.

DELAVNICA 
RAVNOVESJE MED DELOM IN
ZASEBNIM
ŽIVLJENJEM

Na delavnici Ne čakaj na vikend: 5 korakov do ravnovesja med delom in zasebnim življenjem bomo prepoznali neučinkovite vzorce delovanja in usvajali nove navade. Z novimi navadami bomo učinkoviteje lovili ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Udeleženci bodo spoznali, kje izgubljajo energijo, se seznanili s tehnikami za boljši fokus in produktivnost, se naučili učinkoviteje upravljati s časom ter postaviti meje sebi in drugim. Tako bodo lahko ohranjali motivacijo tudi v situacijah, ko ne bo šlo vse po načrtih in še lažje dosegli zastavljene cilje. Delavnico vodi Maja Golob, poslovna coachinja vodij in timov ter svetovalka za marketing in odnose s strankami.

MARKETING
TOPX

Marketing TOPX je format dogodkov, ki združuje predavanja in delo v skupini. Uporabne in strokovne vsebine so zagotovilo za vrhunsko osvežitev znanj in dodatno inspiracijo, ki jo v današnjem času nenehnih sprememb še kako potrebujemo. Na Marketing TOPX izobraževanjih vam znanje predajajo vrhunski strokovnjaki na svojih področjih.

Vabimo vas, da pokukate v naš kotiček reportaž, kjer si lahko preberete nekaj utrinkov s preteklih Marketing TOPX izobraževanj. V sklopu Marketinške akademije se boste udeležili šestih izobraževanj.

Kaj pridobim? Z udeležbo na Marketing TOPX-ih člani akademije pridobijo poglobljena sodobna marketinška znanja z različnih, najbolj aktualnih področij.

MENTORSKI 
PROGRAM

Drugi del Marketinške akademije je namenjen individualnemu delu s poudarkom na mentorskem odnosu.

NAMEN MENTORSKEGA PROGRAMA

Osnovni namen mentorskega programa je povezati udeležence Marketinške akademije z izkušenimi strokovnjaki, ki bodo mentorirancu s svojim znanjem pomagali pri razvoju kompetenc in reševanju izzivov na izbranem strokovnem področju, obenem pa bodo skrbeli za prenos izkušenj in dobrih praks med generacijami in industrijami.

POGOJI

Udeleženec mora za prijavo za mentorski odnos izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Obisk vsaj 70 % predavanj Marketing TOPX
  • Udeležba na delavnici poslovno nastopanje (v dveh delih)
  • Udeležba na dvodnevni delavnici (junijska strateška delavnica na Bledu)

IZBOR MENTORJA

Vodstvo Marketinške akademije pripravi seznam mentorirancev, ki dosegajo kriterije in uskladi povezave mentorirancev s potencialnimi mentorji, pri čemer upošteva interesna področja kandidatov za mentorirance. Prvi korak je povezava mentorskih parov med seboj.

Kaj pridobim? Udeleženci Mentorskega programa pridobijo mentorja, ki jim bo s svojim strokovnim znanjem pomagal pri nadaljnjem razvoju znanj, pridobljenih v okviru Marketinške akademije.

Vpis

Kaj vključuje MARKETINŠKA AKADEMIJA?

Članstvo v DMS za tekoče leto
Udeležbo na vseh izobraževanjih Marketing TOPX v tekočem letu
Udeležbo na spoznavnem uvodnem srečanju
Ekskluzivno dvodnevno delavnico, namenjeno le udeležencem akademije
Udeležbo na ekskluzivnih enodnevnih delavnicah
Udeležbo na teambuildingu
Udeležbo v mentorskem programu (če kandidat izpolni pogoje za vključitev v mentorski program)
Možnost udeležbe na vseh rednih dogodkih DMS v okviru začetnega paketa članstva
Uveljavljanje ostalih članskih ugodnosti DMS
Vpis

vpisni pogoji

Izpolnitev
e-prijavnice
Vsaj 1 do 5 let delovnih izkušenj na ustreznem področju
Plačilo vpisnine
1.550 EUR + DDV
KAJ SO O AKADEMIJI POVEDALI UDELEŽENCI 7. GENERACIJE?
Nuša Vezonik, Impact Hub

Marketinška akademija je izjemna priložnost za razvoj osebnosti in profesionalnih spretnosti. Pogosto te potisne izven cone udobja in ti omogoča nenehno rast – tako z različnimi dogodki, mreženjem in druženjem s sošolci kot tudi z mentorskim programom, v katerega se vključijo udeleženci.
Tjaša Toni Skubic, Agencija za komuniciranje IPPR

Prijavila sem se, ker so odnosi z javnostmi, na področju katerih delujem, vedno bolj povezani in prepleteni z marketingom. Želela sem si dodatnih znanj in izkušenj na tem področju, saj verjamem, da dober strokovnjak za odnose z javnostmi potrebuje široko paleto znanj in izkušenj, če želi čim bolj ustrezno odreagirati v različnih situacijah.
Klaudija Doljac, Založba Rokus Klett

Če te zanimajo novi trendi v marketingu, primeri dobre prakse, mreženje, sveže ideje in strokovno znanje (za bonus pa še dobra družba) potem je DMS akademija tvoj novi go-to :)
Katja Hrovatin, Luna \TBWA

Marketinška akademija je super kombinacija uporabnih predavanj in druženja z ostalimi člani. Vesela sem za vsako novo poznanstvo in prejeto znanje, ki mi že pomaga pri vsakdanjih izzivih. Moj najljubši spomin pa je večerja na Bledu :)
Nuša Vezonik, Impact Hub

Odlična organizacija celotne akademije pomeni, da se lahko resnično prepustiš toku dogodkov in posrkaš znanje, ki ti ga ponujajo. O vsem si pravočasno obveščen, zato jo lahko brez problema usklajuješ tudi s svojim službenim in zasebnim življenjem. Priporočam! :)
Katja Hrovatin, Luna \TBWA

Na marketinško akademijo sem se prijavila, da poglobim svoje znanje o marketingu, vodenju in sodelovanju v teamih. Večkrat se pri delu spomnim nasvetov in usmeritev za jasno nastopanje, ki nam jih je predala Martina Merslavič. Ter vsa priporočila Sandija Kofola na temo stresa, postavljanja mej in dela v ekipi.
Tjaša Toni Skubic, Agencija za komuniciranje IPPR

Ena boljših odločitev v mojem življenju. Dobila sem nova znanja, vpogled v segmente marketinga, ki mi še niso bili poznani, bila deležna izkušenj strokovnjakov in številnih primerov dobrih praks. Obenem sem hvaležna, da sem imela možnost spoznati sošolke in sošolce z zanimivimi kariernimi in osebnimi zgodbami - tudi pogovori z njimi so mi dali pomemben uvid v njihovo delo, izkušnje in izzive, s katerimi se soočajo.

vpis

Rok prijave: 15. MAREC 2023
vpis 2023
Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 6 delovnih dni pred pred pričetkom Marketinške akademije za mlade talente. Če se boste odjavili do vključno 6 dni pred pričetkom Akademije, vam bomo zaračunali administrativne stroške (50 % vpisnine), pri poznejši odjavi pa vam bomo kotizacijo zaračunali v celoti. V primeru odjave nam morate to pisno sporočiti na e-naslov info@dmslo.si.

predavatelji

Lovro Gruden

Direktor, Indigo

Lovro Gruden je študiral ekonomijo, smer finance in bančništvo ter diplomiral na temo uporabe orodij za analizo in trgovanje s finančnimi inštrumenti na kapitalskih trgih. Svojo poklicno pot je začel kot poslovno-finančni analitik in svetovalec v telekomunikacijski industriji. Leta 2012 je zmagal na natečaju Manager prihodnosti ter se preko tega pridružil podjetju A.T. Kearney. 

Leta 2014 se je pridružil oddelku poslovnega svetovanja v družbi Pristop, kjer je strateško upravljal projekte, povezane z optimizacijo organizacije in procesov, poslovno inteligenco, strategijami vstopa na trg, poslovnimi strategijami, programi zvestobe ter podpore pri implementaciji kompleksnih IT rešitev. Leta 2017 je prevzel mesto direktorja in vodenje družbe Indigo.

Maja Golob

Maja Golob je je mednarodno akreditirana poslovna coachinja vodij in timov, svetovalka za strateški marketing in odnose s strankami, predavateljica, voditeljica delavnic, avtorica člankov in knjig o vodenju, komunikaciji in poslovnih odnosih. Od leta 2002 s partnerjem vodita Spago, družbo za komuniciranje, ki ji zaupajo najuglednejša slovenska podjetja. Pred tem je deset let vodila marketing največje evropske družbe za direktni marketing. Maja verjame, da so v življenju in poslu najpomembnejši odnosi. Vodjem in timom pomaga učinkoviteje uporabiti notranje potenciale, okrepiti odnose v timu, nadgraditi komunikacijo s strankami ter ustvariti večjo dodano vrednost za vse: za stranke, zaposlene, podjetje in skupnost, v kateri podjetje deluje.

V svojih knjigah Ne čakaj na vikend, Ne čakaj na stranke in Ne čakaj na rože in strokovnih člankih vabi k raziskovanju različnih ravni odnosov: odnosa do sebe, odnosov s sodelavci in strankami, ter odnosa do življenja in sveta.

Martina Merslavič

trenerka in vodja regije Adriatic, Own The Room

Martina Merslavič je ena izmed 40 globalno licenciranih trenerjev komunikacijskih veščin po metodi Own The Room. Posameznike in organizacije spodbuja, da spregovorijo izven svoje cone udobja. Trdno verjame, da je rast pogojena z vstopanjem v območje neznanega, s preizkušanjem novih pristopov in z učenjem na lastnih napakah. Prepričana je, da je reševanje problemov najboljši vzvod napredovanja. Njen cilj je izkoristiti vsako priložnost za dvigovanje standardov na področju javnega nastopanja in organizacijskega komuniciranja. Martina je sicer odlična poznavalka trženja in komuniciranja, izkušena vodja projektov in poslov ter cenjena trenerka javnega nastopanja. Trenutno sodeluje z različnimi podjetji kot svetovalka in izvaja komunikacijske treninge za posameznike in podjetja. Martina je prejemnica različnih strokovnih nagrad, med drugim IABC Gold Quill, Effie, Prizma in globalne nagrade Werner von Siemens Communications Award. Bila je članica žirij v sklopu festivala Effie, Prizma in Najboljše letno poročilo. Kot ena od 40 globalno licenciranih trenerjev komunikacijskih veščin po metodi Own The Room Martina uslužbencem mednarodnih korporacija v New Yorku, Frankfurtu, Copenhagnu, Rotterdamu, Budimpešti, Munchnu, Ljubljani in Zagrebu pomaga razvijati komunikacijske in posledično tudi voditeljske veščine.

Maruša Grah

Transformation Lighthouse

Maruša Grah je vodja B2B središča in članica upravnega odbora DMS. Karierna pot jo je vodila od agencijskega okolja v medije, nato v start-up, ko ta še ni imel današnjega poimenovanja, od tam k največjemu domačemu spletnemu trgovcu ter na koncu v spletne storitve. Kot vodja oddelka je odgovorna za celoten stroškovno-prihodkovni vidik oddelka, tako da ve, koliko podjetje stane vsaka glava v njenem oddelku, a hkrati zna gledati s ptičje perspektive. Zelo dobro pozna področja prodajno-nakupovalnih skupnosti, prodaje kariernih orodij in izgradnje blagovne znamke delodajalca.

Sandi Kofol

Psiholog, psihoterapevt, coach in predavatelj, O.K. Consulting

Sandi Kofol je po izobrazbi univerzitetni diplomirani psiholog z več kot desetletnimi izkušnjami na področju individualnega svetovanja in izvajanja izobraževalnih delavnic. Dve leti je preizkušal tudi veščine vodenja v praksi, kot vodja v večjem avtomobilskem slovenskem podjetju. Stres in emocionalna inteligentnost sta njegovi priljubljeni področji dela in raziskovanja. Odlikuje ga analitičen um in prodorna izvedba usposabljanj in treningov na področju poslovne psihologije.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam