KOMU JE NAMENJENA?

Nagrada marketinška odličnost leta je priznanje marketinško usmerjenim podjetjem oz. organizacijam, ki s (sodobnimi) marketinškimi pristopi in s prepletanjem različnih poslovnih funkcij znotraj podjetja udejanjajo marketinško poslanstvo v svoje vsakodnevno poslovanje in celostno strategijo. Nagrada je namenjena celotnemu podjetju, ki je s svojo marketinško usmerjenostjo, miselnostjo in pristopi vzor celotni marketinški oziroma poslovni skupnosti.

ZAKAJ PODATI PRIJAVO?

"Z nagrado ne želimo izpostaviti zgolj dosežkov posameznikov, temveč celotnega podjetja, ki živi marketinško usmerjenost in jo udejanja v svojem vsakodnevnem poslovanju," izpostavlja predsednik DMS Mitja Pirc. Oddaja prijave je celovit postopek, uporabna pa je tudi za temeljit pregled delovanja marketinga v podjetju - rezultatov, povezovanja z drugimi oddelki, različnih aktivnosti, položaja marketinga v podjetju ... Najboljša podjetja DMS vsako leto izpostavi preko različnih vsebin, poseben vrhunec pa je podelitev nagrade v zaključku prvega dne Slovenske marketinške konference v Portorožu.

Zavarovalnica Triglav - aktualni zmagovalec nagrade marketinška odličnost.

PRAVILA IZBORA NAGRADE ZA MARKETINŠKO ODLIČNOST


Izbor nagrad poteka v dveh stopnjah in izbor prve in druge stopnje opravita komisiji. Člane v komisijah imenuje upravni odbor DMS.


PRVA STOPNJA IZBORA

 • Prva selekcija cca 2.000 podjetij je narejena v sodelovanju s podjetjem Bisnode. Osnovni kriterij za izbor podjetij temelji na modificiranem BSX indeksu (Bisnode Success Index*; utežene točke po komponentah BSXa; točke na posameznem segment so normirane na velikost podjetja, tako da odražajo uspešnost oz. rast relativno na primerljiva podjetja).
 • Izmed teh 2.000 poslovno uspešnih podjetij je narejen izbor do 200 podjetij, ki ustrezajo izbranim kriterijem za uspešnost podjetij. Ta izbor naredi prvostopenjska komisija.

Izbrana podjetja se povabi k sodelovanju pri izboru za nagrado marketinška odličnost leta. Povabljena podjetja ob povabilu prejmejo strukturiran vprašalnik, s katerim izkažejo marketinško usmerjenost in pristope, ki jih udejanjajo pri poslovanju. Izpolnjen vprašalnik je hkrati tudi prijava za izbor za marketinško odlično podjetje.


DRUGA STOPNJA IZBORA


Drugostopenjska komisija izmed prispelih prijav (izpolnjenih vprašalnikov) na podlagi vsebinskih kriterijev, s katerimi podjetje uveljavlja marketinško miselnost na vseh ravneh podjetja, izbere do 3 finaliste v vsaki od štirih kategorij. Ključni vsebinski kriteriji:

 • Uveljavitev marketinga na ravni korporativne strategije.
 • Vzpostavljena poslovna miselnost, ki je usmerjena k zadovoljevanju in razvoju potreb kupcev.
 • Sodelovanje marketinga pri strateških odločitvah podjetja.
 • Konkretni učinki marketinga na prodajne rezultate na trgu in uspešnost podjetja.
 • Inovativna marketinška strategija.
 • Nagrade, ki jih je prejelo podjetje v zadnjih treh letih – s področja marketinga, inovativnosti …
 • Prenos marketinške miselnosti znotraj podjetja in v širše poslovno okolje.
 • Dolgoročnejše načrtovanje marketinških in prodajnih izzivov,  ki bodo vplivali na pozicioniranje storitev/izdelkov na trgu.

KATEGORIJE

Podjetja, ki se potegujejo za nagrado, so razvrščena v 4 kategorije:
1. KATEGORIJA
mala in srednja podjetja
glavnina poslovanja v B2B segmentu
2. KATEGORIJA
mala in srednja podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu
3. KATEGORIJA
velika podjetja, glavnina poslovanja v B2B segmentu
4. KATEGORIJA
velika podjetja, glavnina poslovanja v B2C segmentu


Podelijo se štiri nagrade, po ena v vsaki izmed kategorij. Poleg tega se podeli glavna nagrada – najboljšemu podjetju izmed vseh štirih po mnenju komisije. Komisija lahko podeli vse nagrade, lahko pa po svoji oceni v posamezni kategoriji ne podeli nagrade. Komisija ima možnost podeliti tudi posebno nagrado.
MARKETINŠKO ODLIČNOST PODPIRA

PRVOSTOPENJSKA KOMISIJA

Barbara Benčina Čož

Direktorica marketinga in komunikacij v podjetju SAP Slovenija ter vodja za digitalni marketing v SAP SEE

Barbara Benčina Čož, direktorica marketinga in komunikacij v podjetju SAP Slovenija ter vodja za digitalni marketing v SAP SEE, ima večletne izkušnje s področja marketinga v mednarodnih podjetjih. Svojo pot je pred več kot 15 leti začela v IBM in do danes ostala v IT branži. V SAP Slovenija je odgovorna za planiranje in izpeljavo marketinških aktivnosti, v SAP SEE regiji pa vodi digitalno strategijo podjetja. Rada ima izzive in jih skupaj s svojimi sodelavci uspešno premaguje. Pri tem veliko podporo najde pri svoji družini. Po duši je športnica, kar ji pogosto pride prav tudi pri poslu.

Jernej Smisl

Director of Marketing, Vidaa International

Jernej Smisl je direktor marketinga v Vidaa International, ki je v večinski lasti podjetja Hisense International in je podjetje, ki se ukvarja z razvojem vsebinske platforme za televizorje. Pred tem je bil direktor Sektorja za Korporativno komuniciranje in strateški marketing v Novi KBM, ki je od leta 2015 v lasti ameriškega sklada Apollo in EBRD. Preden je prevzel funkcijo na banki, sem bil 8 let zaposlen v podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o. (Heineken), kjer je opravljal funkcijo direktorja korporativnih odnosov. V času dela v pivovarni je aktivno sodeloval pri finančnem in poslovnem prestrukturiranju podjetij, ki so spadala v Skupino Laško, in kasneje pri prodajnem, integracijskem in združitvenem procesu Pivovarne Laško Union. Danes je poleg službe tudi predsednik enega najuspešnejših športnih kolektivov v Sloveniji, Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, član izvršnega odbora SEHA Gazprom lige, član nadzornega odbora Košarkarske zveze Slovenije in član Upravnega odbora DMS.

Miro Košutnik

BZ Gorenje/Produktni marketing, Gorenje

Sandra Kecman

Digital Marketing Manager, Bisnode Southern Market

Sandra Kecman je Digital Marketing Manager v podjetju Bisnode Southern Market, ki je vodilno podjetje s področja pametnih podatkov in analitike v Evropi. Vodila je različne mednarodne digitalne projekte, v podjetje Binsode uvedla agile in je trenutno odgovorna za digitalno prisotnost Bisnode v štirih državah: Sloveniji, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Poleg tega Sandra digitalni marketing poučuje tudi na Fakulteti za podjetništvo Gea College, je podpredsednica upravnega odbora AmChamYoung Leaders in sodeluje pri izvedbi DMS Vedoželjnika. Velika zagovornica enakosti v managementu in mentorskih odnosov.

Tanja Kavran

Tanja Kavran je izvršna direktorica Društva za marketing Slovenije. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na smeri trženje. Ima več kot petnajstletne izkušnje v vodenju in marketingu, svojo pot je že kot študentka začela v tržnih raziskavah, najprej v Studiu marketing, pozneje v podjetju Gral-Iteo. Svojo poslovno pot je nadaljevala kot vodja marketinga v podjetju Unichem, se za tem za nekaj let posvetila samostojnim projektom, zdaj pa že od leta 2006 skrbi za vodenje Društva za marketing Slovenije, kjer je odgovorna za koordinacijo dela sekcij in vseh organov društva, skrbi za izvajanje in koordinacijo vseh aktivnosti ter vodi in odgovarja za finančno poslovanje društva.

dr. Mitja Pirc

Dr. Mitja Pirc, direktor poslovnega svetovanja, Deloitte, predsednik upravnega odbora DMS

Dr. Mitja Pirc že več kot petnajst let deluje na področju poslovnega svetovanja, analitičnih rešitev in razvoja novih konceptov poslovanja in trženja. Svetoval je več kot tridesetim startupom in več kot petdesetim vodilnim slovenskim, regijskim in evropskim podjetjem iz sektorjev trgovine, izdelkov vsakdanje potrošnje, telekomunikacij, zavarovalništva, bančništva, energetike, avtomobilizma in farmacije. Več let je vodil Pristop Poslovno svetovanje ter Indigo Consulting. V preteklosti je delal za A.T. Kearney in SAS Institute ter bil soustanovitelj start-upa. Predaval je na priznanih svetovnih (Insead, IESE, IE, ESMT) in slovenskih šolah (EF, FMF, FDV) ter na več kot 100 poslovnih in trženjskih konferencah ter dogodkih. Je diplomant teoretične matematike ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko, na Stockholm School of Economics (SSE) je magistriral iz mednarodnega poslovanja in ekonomije, na Univerzi Pompeu Fabra (UPF) v Barceloni pa je pridobil doktorat ekonomskih znanosti iz vedenjske ekonomije. Je tudi prejemnik Arhimedove nagrade evropske komisije. Predaval je na več kot 100 poslovnih in trženjskih konferencah in dogodkih, predaval je za številne slovenske stanovske organizacije - DMS, SOZ, SMK, Združenje Manager. Leta 2014 je bil predavatelj na TEDx Ljubljana. Je predsednik aktualnega upravnega odbora DMS v obdobju 2017-2020.

DRUGOSTOPENJSKA KOMISIJA

Aleksandra Brank

Svetovalka za celostno izkušnjo strank in strateški marketing, Abena d.o.o.

Mag. Aleksandra Brank ima več kot 20 let izkušenj v marketingu, od tega 17 let na vodstvenih pozicijah marketinga v slovenskih in multinacionalnih podjetjih v Sloveniji. Prva izkušnja vodenja marketinga je bila v podjetju Metropolis Media, pozneje je prevzela vodenje marketinga in prodaje v podjetju Motomedia, bila tudi direktorica v IBM Slovenija, v letu 2011 pa se je pridružila podjetju Bisnode, ki je vodilni ponudnik poslovne analitike. Sprva je bila odgovorna za vodenje slovenskega marketinškega oddelka, pozneje za regijo Centralne Evrope. V obeh primerih je bila odgovorna za vzpostavitev celotnega marketinga, strategije družbe ter kreiranje blagovne znamke. Od leta 2016 je vodila t. i. iniciativo za dvigovanje zadovoljstva strank oz. njihovih izkušenj na nivoju celotne Bisnode Skupine. V jeseni 2017 je prevzela mesto direktorice marketinga v podjetju Plastika Skaza, od leta 2018 pa deluje kot svetovalka za celostno izkušnjo strank in strateški marketing v podjetju Abena d.o.o.

Andrej Krajner

NLB d.d.

Andrej Krajner ima petnajst let izkušenj na področju korporativnega komuniciranja in marketinga. Svojo karierno pot je že med študijem začel na Gospodarski zbornici Slovenije. Po končanem študiju je začel z delom v agenciji Pristop, kjer je kot svetovalec za korporativno komuniciranje več kot sedem let skrbel za grajenje ugleda ter komunikacijo številnih domačih in tujih naročnikov. Konec leta 2011 se je odločil karierno pot nadaljevati v družbi Si.mobil (danes A1 Slovenija), kjer je sprva vodil oddelek korporativnega komuniciranja, v letu 2014 pa je kot direktor sektorja komunikacij prevzel upravljanje celote komunikacij, poleg odnosov z javnostmi tudi področje tržnega komuniciranja. Po obsežni regijski reorganizaciji skupine Telekom Austria v letu 2015 je poleg korporativnih komunikacij Si.mobila prevzel tudi vodenje sektorja korporativnih komunikacij sestrske družbe Vip mobile v Srbiji. V letu 2016 se je pridružil NLB Skupini, kjer je sprva skrbel za korporativno komuniciranje, kasneje pa je prevzel še področje marketinga.

Darko Dujič

Direktor družbe Ceneje.si

Darko Dujič je direktor Ceneje.si. Magistriral je na področju strateškega trženja in poslovodenja na IMB v Ljubljani. V Googlu, kjer je bil do nastopa trenutne funkcije je nadaljeval svoje strokovno izobraževanje v okviru programov Duke CE na Duke University, NC. V preteklosti je deloval kot direktor marketinga in razvoja v Pivovarni Union, direktor GfK Slovenija, izvršni direktor strateškega trženja in razvoja prodajnih formatov ter CRM v PS Mercator. Bil je član strokovnega odbora Effie, prve in drugostopenjske žirije, v okviru dela v globalni skupini GfK je bil izbran v globalni excellence team, ki se je ukvarjal z razvojem in promocijo inovacij v skupini GfK, v okviru Googla pa član Googlove ekipe, ki je razvila model internacionalizacije poslovanja na manjših in manj razvitih trgih. V svoji bogati karieri je bil eden izmed ustanoviteljev uspešnega podjetja. Svoje znanje in modele poslovanja je predstavil kot predavatelj na številnih poslovnih dogodkih v Sloveniji, srednji in vzhodni Evropi, kot gostujoč predavatelj na Ekonomski fakulteti na področju trženja, vedenja porabnikov, spletnega marketinga, CRM, UBS in geomarketinga.

Enzo Smrekar

Predsednik uprave Droga Kolinska d.d. in generalni direktor Strateškega poslovnega področja v Atlatnic Grupi

Enzo Smrekar, MBA, predsednik uprave Droga Kolinska d.d. in generalni direktor Strateškega poslovnega področja v Atlantic Grupi je poslovno naravnan strokovnjak za trženje, ki želi kar najbolje izkoristiti svoje znanje in izkušnje v lokalnem oziroma mednarodnem okolju. Ima 30 let izkušenj na področju trženja in managementa, od tega 18 let v multinacionalkah kot so Philip Morris, Diageo in LVMH. Ima podjetniške izkušnje s start up-i s področja management consultinga, marketinga in HRM. V Drogi Kolinski je vodil poslovanje z letnimprometom 350 mio evrov v 4 poslovnih enotah, 6 tržnih enotah in 7 državah s skupno več kot 3000 zaposlenimi. Sodeloval je pri več integracijah in pripojitvah družb (IDV in UD,Droga in Kolinska, Grandprom, Soko Štark) ter pri reorganizaciji skupine DK v sodelovanju z družbo Stearn & Stewart. Leta 2010 je vodil prodajni proces Droge Kolinske, ki je bil uspešno zaključen s prevzemom s strani Atlantic Grupa.

Ivana Vrviščar

Direktorica prodaje, GENERALI d.d.

V 25 letih kariere je Ivana Vrviščar izkušnje pridobivala v različnih panogah in na več področjih, vedno s poudarkom na prodaji in marketingu. Svojo poslovno pot je začela kot komercialistka v podjetju UPS, takrat pogodbenem partnerju Intereurope, pred prihodom na Generali je sooblikovala zgodbo podjetij Podravka in Kraš, dveh vodilnih blagovnih znamk v Sloveniji in CE regiji. V slednji tudi v vlogi direktorice podjetja kjer je bila prav povezanost prodaje in marketinga z ostalimi funkcijami v podjetju ključen faktor uspeha.. Pri svojem delu strmi k ustvarjanju timskega duha, povezanosti, inovativnosti, uspešnemu povezovanju korporativne strategije z lokalno strategijo prodaje in marketinga, hkrati pa ne pozabi na vidike vseh deležnikov.

Lea Lipovšek

Partner Marketing Advisor for CEE Multi Country, Microsoft

Lea Lipovšek je Partner Marketing Advisor v Microsoftu, kjer vodi ekipo, odgovorno za marketinške aktivnosti za partnerje in s partnerji v 24 državah CEE regije. Odlikujejo jo izkušnje tako iz sveta gospodarstva kot javnega sektorja. Poglobljeno znanje je gradila kot direktorica marketinga v performance marketing agenciji Madwise. Poleg skrbi za celoten marketinški splet agencije je bila odgovorna za strateško načrtovanje digitalnih zgodb za naročnike, kot so Adriatic Slovenica, AMZS, ALTA, Elan in Estetika Nobilis. Marketinške veščine pa je pridobivala tudi v marketinških agencijah Pristop, Vizuarna in Imelda Ogilvy. Štiri leta je vodila marketing in korporativno komuniciranje v podjetju Špica International, kjer je bila odgovorna za snovanje in izvedbo marketinške in komunikacijske strategije na 25 trgih podjetja. Med letoma 2011 in 2014 je vodila tudi komuniciranje Kompetenčnega centra Opcomm, kjer je skrbela za upravljanje spletnih mest, odnose z javnostmi in oglaševanje, tri leta je bila vodja organizacijskega odbora dogodka Living bits and things.

Marko Lotrič

Generalni direktor in ustanovitelj skupine LOTRIČ Metrology

Marko Lotrič, generalni direktor in ustanovitelj mednarodno uveljavljene skupine LOTRIČ Metrology, je svojo samostojno poklicno pot pričel z odprtjem obrti za kalibracijo tehtnic, uteži in pipet. Danes skupina združuje že preko 140 strokovnjakov s področja meroslovja, zaposlenih v desetih podjetjih v sedmih državah. Poleg matičnega podjetja LOTRIČ Meroslovje, ki že od svojih začetkov posluje v Selški dolini, v Sloveniji poslujejo podjetja LOTRIČ Certificiranje, Iskra LOTRIČ ter PSM merilni sistemi. Hčerinska podjetja delujejo v Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji in Makedoniji, kjer so vzpostavljeni akreditirani laboratoriji.

Neizmerno verjame v moč znanja, spodbuja inovativnost in prisega na poštenost. Vrednota, ki ji daje poseben pomen je zaupanje, tako med zaposlenimi kot pri delu z odjemalci. Znanja in izkušnje, ki jih je pridobil na področju meroslovja z veseljem deli med svoje sodelavke in sodelavce ter krepi kulturo odličnosti med zaposlenimi. Zagotavljanje kakovosti in odličnosti potrjujejo tudi s poslovanjem v skladu s standardoma ISO 17025 in ISO 17020 ter EFQM modelom odličnosti. V letu 2012 je podjetje pridobilo najvišje državno priznanje za poslovno odličnost, v letu 2017 pa priznanja Najboljši zaposlovalec leta v izboru Zlata nit.

dr. Mitja Pirc

Dr. Mitja Pirc, direktor poslovnega svetovanja, Deloitte, predsednik upravnega odbora DMS

Dr. Mitja Pirc že več kot petnajst let deluje na področju poslovnega svetovanja, analitičnih rešitev in razvoja novih konceptov poslovanja in trženja. Svetoval je več kot tridesetim startupom in več kot petdesetim vodilnim slovenskim, regijskim in evropskim podjetjem iz sektorjev trgovine, izdelkov vsakdanje potrošnje, telekomunikacij, zavarovalništva, bančništva, energetike, avtomobilizma in farmacije. Več let je vodil Pristop Poslovno svetovanje ter Indigo Consulting. V preteklosti je delal za A.T. Kearney in SAS Institute ter bil soustanovitelj start-upa. Predaval je na priznanih svetovnih (Insead, IESE, IE, ESMT) in slovenskih šolah (EF, FMF, FDV) ter na več kot 100 poslovnih in trženjskih konferencah ter dogodkih. Je diplomant teoretične matematike ljubljanske Fakultete za matematiko in fiziko, na Stockholm School of Economics (SSE) je magistriral iz mednarodnega poslovanja in ekonomije, na Univerzi Pompeu Fabra (UPF) v Barceloni pa je pridobil doktorat ekonomskih znanosti iz vedenjske ekonomije. Je tudi prejemnik Arhimedove nagrade evropske komisije. Predaval je na več kot 100 poslovnih in trženjskih konferencah in dogodkih, predaval je za številne slovenske stanovske organizacije - DMS, SOZ, SMK, Združenje Manager. Leta 2014 je bil predavatelj na TEDx Ljubljana. Je predsednik aktualnega upravnega odbora DMS v obdobju 2017-2020.

dr. Vesna Žabkar

Vesna Žabkar je izredna profesorica za področje trženja in predstojnica Inštituta za trženje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer predava trženjsko komuniciranje in strateško analizo trženja. Izobraževala se je na doktorskem programu na Northwestern University, ZDA ter bila gostujoča profesorica na Univerzi na Dunaju. Je članica DMS, AMA, AMS in EMAC ter avtorica oz. soavtorica člankov v strokovnih in znanstvenih revijah v Sloveniji in v tujini, med drugim v Journal of Advertising Research, Journal of Marketing Management in International Marketing Review.

KAKO NAPISATI DOBRO PRIJAVO ZA NAGRADO MARKETINŠKA ODLIČNOST?

Nekaj nasvetov, kako napisati prijavo, ki izstopa, je za vas pripravil predsednik drugostopenjske komisije dr. Mitja Pirc (Deloitte). Na voljo so na tej povezavi.

Še nekaj dodatnih napotkov:

 • Iz prijave je jasno razviden strateški pristop do marketinga v podjetju – kako se marketinška strategija in cilji prepletajo s poslovnimi cilji in izzivi ter kako so v skladu s tem zasnovane marketinške aktivnosti. Dodatna prednost je, če je iz prijave razvidno, v kakšnem odnosu sta marketing in vodstvo podjetja ter kako so marketinški cilji in aktivnosti povezani s strateškimi poslovnimi cilji podjetja.
 • V prijavi so predstavljene vse ključne osnove za razlikovanje in prednosti na trgu, katere aktivnosti so najpomembnejše in prispevajo k uspehu podjetja. Prisotna je inovativnost, lahko tudi drznost prijemov in pristopov.
 • Pomemben del prijave je usmeritev v potrošnika, ki se izkazuje skozi konkretne aktivnosti, informacijske podlage za odločanje in znanje o trgu, prodajnih kanalih, interakciji s produktom in potrošnikom. Poudarek je na uspešnih praksah, drugačnosti, novih idejah, poznavanju kupca in kako z vedno novimi in inovativnimi rešitvami odgovarjate na njegove potrebe.
 • Prikažite, kako upravljate z različnimi kanali in kako zagotavljate celostno uporabniško izkušnjo za stranke na vsaki točki njihove nakupne poti.
 • Marketing ima v odličnih podjetjih povezovalno vlogo med ključnimi funkcijami. Zelo pomembno je poudariti in pokazati dobre prakse v upravljanju interne dinamike delovanja, sodelovanje in sorazvoj med funkcijami.
 • Prikažite konkretne rezultate – kaj ste izmerili, kako ste v skladu s temi meritvami prilagodili svoje aktivnosti, kako ste se odzvali na spremembe.
 • Izstopajo prijave, v katerih je zaznati visoko stopnjo poznavanja področja, celovitost razumevanja tržnega okolja, ciljnih skupin, učinkovitosti aktivnosti – v teh prijavah so razlage podrobne, prisotni relevantni grafični prikazi ... To ni le dodatna prednost za komisijo, ki bo lažje razumela delo prijavitelja, ampak je tudi odlična priložnost za samooceno marketinške ekipe, saj je vprašalnik zelo sistematičen in nudi celovito analizo preteklega delovanja in prihodnjih načrtov.

o dms

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam