KATEGORIJE

Marketinška odličnost nagrajuje odlične posamezne marketinške projekte, prakse in strategije.

Podjetja lahko svoje projekte prijavijo v 3 glavne kategorije. V vsaki od kategorij se izberejo do 3 finalisti. Komisija v vsaki kategoriji izbere zmagovalca. Poleg tega se podeli glavna nagrada – najboljšemu projektu / ideji / inovaciji izmed vseh kategorij po mnenju komisije.

1. kategorija: ODLIČNOST MARKETINŠKE STRATEGIJE

V to kategorijo sodijo najbolj celoviti marketinški projekti, ki zajemajo širši spekter marketinškega razmišljanja, kot so repozicioniranje marketinga znotraj podjetja, nova marketinška strategija, strategija usmerjenosti na uporabnika ipd.

Iz prijave mora biti razvidna širina marketinških aktivnosti, kot so usmerjenost k uporabniku, upravljanje s segmenti in naslavljanje njihovih potreb, inovacije in razvoj izdelka ali storitve, upravljanje blagovne znamke, pozicioniranje, cenovna strategija, komuniciranje, trajnostni razvoj, celostno upravlja s celotnim življenjskim ciklom uporabnika ter izdelka ali storitve itd.

Marketinška naravnanost se izraža tako v poslovni strategiji podjetja kot tudi skozi dejansko delovanje podjetja.

2. kategorija: ODLIČNOST TRAJNOSTNEGA DELOVANJA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Trajnostno delovanje mora biti sestavni del strategije vsakega podjetja. Praviloma je marketing srce trajnostnega razvoja, ki spodbuja vedno nove korake naprej. V to kategorijo torej prijavite projekte, ki imajo izrazito trajnostno usmeritev s pozitivnimi okoljskimi, družbenimi ali upravljalskimi učinki ter se pozitivno odražajo tudi na poslovanju. Pri tem je pomembno pokazati razumevanje, da trajnost niso le posamezni kratkoročni projekti, ampak da je trajnost platforma za dolgoročno učinkovitost, ki vpliva na vse deležnike v procesu – na uporabnika, na delovanje podjetja in vse partnerje.

Lahko gre za posamezne interne, B2B ali B2C projekte ali inovacije, lahko pa prijavite tudi celovito strategijo trajnostnega razvoja podjetja.

3. kategorija: ODLIČEN KORAK PRED DRUGIMI

V to kategorijo se prijavijo posamezni projekti, ki jih lahko opišete z besedo 'novo', 'narejeno drugače' in so lahko samo del neke večje marketinške zgodbe.

3A. NOVOST ALI INOVACIJA NA ENEM OD 7P

Prijavi se lahko nov izdelek, nova storitev, nov prodajni kanal, nov geografski trg, nova ciljna skupina, nov format trgovine, nova uporabniška izkušnja. PRIMER: nov način plačevanja, na novo uvedena podpora uporabnikom …

3B. NOV POSLOVNI MODEL

Projekti, ki so odkrili nove prihodkovne vire, uvedli nov način obračunavanja za boljše rezultate ipd. PRIMER: nov cenovni model, novo partnerstvo, novi prihodkovni viri …

3C. TRANSFORMACIJA ALI OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV

Transformacija ali optimizacija procesov v podjetju skozi katerega koli od 7P-jev, pri čemer je bil marketing gonilo sprememb ali podpora pri izvedbi. PRIMER: razvoj kompetenc, nadgradnja procesov, vpeljava novih orodij, vpeljava novih tehnologij …

3D. ODZIV NA IZREDNE OKOLIŠČINE

Projekte ali rešitve v tej kategoriji odlikuje odlično obvladovanje posebnih okoliščin. Gre za odličen odziv marketinga na posebne razmere, kot so nov konkurent na trgu, znaten dvig cen surovin, spremembe v celotni panogi, družbeno dogajanje, ki vpliva na odločitve ljudi, združevanje ali prevzemi podjetij, izguba dela trga ...

Poleg uveljavljenih podjetij spodbujamo, da se prijavijo tudi start-up podjetja, ki imajo za sabo uspešno 3-letno poslovanje in/ali prepoznanost s strani stroke, vlagateljev …

PRAVILA PRIJAVE IN IZBORA

Za nagrado marketinška odličnost se lahko potegujejo projekti, ki izpolnjujejo spodnje pogoje.

 • Prijavijo se lahko projekti, ki so potekali v obdobju med 1. aprilom 2023 in 10. majem 2024.
 • Prijavijo se lahko projekti, ki še potekajo, v tem primeru je potrebno v prijavi opisati vmesne rezultate.
 • Prijavljen projekt je lahko regijski oz. se je izvajal na več trgih, Slovenija mora biti nujno eden od teh trgov.
 • Projekt se lahko prijavi v več kategorij, v tem primeru mora biti prijava in opis projekta prilagojen na posamezno kategorijo.
 • Komisija lahko prijavljeni projekt po svoji presoji prestavi v drugo kategorijo.
 • Za prijavo je potrebno izpolniti strukturiran vprašalnik, ki ga je potrebno poslati do 9. maja 2024 na info@dmslo.si.
 • Cena prijavnine znaša 150 € + DDV. Na drugo prijavo se obračuna 20 % popust, na vsako naslednjo pa dodatni 10 % popust.

Izbor nagrad opravi strokovna komisija. Člane v komisiji imenuje upravni odbor DMS.

 • Komisija izmed vseh prispelih prijav izbere do 3 finaliste v posamezni kategoriji in izmed vseh finalistov izbere zmagovalce kategorij.
 • Komisija lahko podeli vse nagrade, lahko pa po svoji oceni v posamezni kategoriji nagrade ne podeli.
 • Komisija ima možnost podeliti tudi posebno nagrado.
 • Komisija med vsemi zmagovalci izbere tudi najboljši projekt, ki mu podeli veliko nagrado za marketinško odličnost.
 • Svečana podelitev nagrad bo 30. maja 2024 na Slovenski marketinški konferenci v Portorožu.

Pri prijavi na nagrado bodite pozorni na to, v katero kategorijo prijavljate svoj projekt.

>>> Za vsa vprašanja povezana s pripravo prijave, se lahko obrnete na Tanjo Kavran - tanja.kavran@dmslo.si.

MARKETINŠKA ODLIČNOST ljubi izzive

Nagrada marketinška odličnost je dokaz uspešnega premagovanja ovir in reševanja izzivov. Nagrajeni projekti dokazujejo, kako je marketing našel prave odgovore na prava vprašanja in povezal različne deležnike v podjetju in zunanje partnerje. V izzivov polnih časih lahko marketing dokaže svojo vrednost in podjetju pomaga v boljšo prihodnost.

MARKETINŠKA ODLIČNOST ni naključje

Nagrado marketinška odličnost vsako leto prejmejo projekti, ki z marketinško miselnostjo povezujejo vse segmente poslovanja podjetja. Takšni projekti se lahko rojevajo samo v podjetjih, v katerih je marketing eden izmed nosilcev razvoja in rasti podjetja. To so podjetja, ki dosegajo izjemne poslovne rezultate in so vzor celotni poslovni skupnosti.

MARKETINŠKA ODLIČNOST sta znanje
in pogum

Brez nadgradnje in kompetenc marketinške odličnosti ne moremo doseči. Marketinško odličen je lahko samo vedoželjen in radoveden marketingaš, ki na temelju pridobljenih znanj in izkušenj rešuje marketinške in poslovne izzive ter je pri tem dovolj pogumen, da si upa svoj pogled zagovarjati tudi pred odločevalci v podjetju.

KAKO NAPISATI DOBRO PRIJAVO?

Priprava prijave za nagrado Marketinška odličnost je edinstvena priložnost za pregled, kaj vse ste v vašem podjetju naredili dobro oz. kaj bi lahko še bolje. Da bo vaša prijava zmagovalna, vam ponujamo nekaj nasvetov pred pisanjem.

DELAVNICA: Kako napisati zmagovalno prijavo za Marketinško odličnost?
PODROBNA NAVODILA IN PRIPOROČILA: Kako se lotiti prijave za nagrado Marketinška odličnost?
Dodatni napotki:
 • Iz prijave je jasno razviden strateški pristop do marketinga v podjetju – kako se marketinška strategija in cilji prepletajo s poslovnimi cilji in izzivi ter kako so v skladu s tem zasnovane marketinške aktivnosti.
 • Dodatna prednost je, če je iz prijave razvidno, v kakšnem odnosu sta marketing in vodstvo podjetja ter kako so marketinški cilji in aktivnosti povezani s strateškimi poslovnimi cilji podjetja.
 • V prijavi so predstavljene vse ključne osnove za razlikovanje in prednosti na trgu, katere aktivnosti so najpomembnejše in prispevajo k uspehu podjetja. Prisotna je inovativnost, lahko tudi drznost prijemov in pristopov.
 • Pomemben del prijave je usmeritev v uporabnika, ki se izkazuje skozi konkretne aktivnosti, informacijske podlage za odločanje in znanje o trgu, prodajnih kanalih, interakciji s produktom in potrošnikom.
 • Poudarek je na uspešnih praksah, drugačnosti, novih idejah, poznavanju kupca in kako z vedno novimi in inovativnimi rešitvami odgovarjate na njegove potrebe.
 • Prikažite, kako upravljate z različnimi kanali in kako zagotavljate celostno uporabniško izkušnjo za stranke na vsaki točki njihove nakupne poti.
 • Marketing ima v odličnih podjetjih povezovalno vlogo med ključnimi funkcijami. Zelo pomembno je poudariti in pokazati dobre prakse v upravljanju interne dinamike delovanja, sodelovanje in sorazvoj med funkcijami.
 • Prikažite konkretne rezultate – kaj ste izmerili, kako ste v skladu s temi meritvami prilagodili svoje aktivnosti, kako ste se odzvali na spremembe.
 • Izstopajo prijave, v katerih je zaznati visoko stopnjo poznavanja področja, celovitost razumevanja tržnega okolja, ciljnih skupin, učinkovitosti aktivnosti – v teh prijavah so razlage podrobne, prisotni relevantni grafični prikazi ...

Marketinška odličnost 2023: Nasvete, kako napisati prepričljivo prijavo, si lahko prebere ali pogledate tudi v lanskoletnem priročniku ali videoposnetku.

STROKOVNA KOMISIJA

Petra Čadež

Direktorica marketinga, SPP delikatesni namazi, Atlantic Droga Kolinska d.o.o.

Petra Čadež ima več kot 25 let mednarodnih izkušenj na področju marketinga, strateškega upravljanja z blagovnimi znamkami in komuniciranja. Svojo poslovno pot je začela v agencijskem svetu, najprej v študentskih letih na agenciji Pristop in kasneje na agenciji Formitas BBDO. Konec leta 2000 je postala vodja službe za tržno komuniciranje na Si.mobilu, ki jo je vodila do sredine leta 2004. Od leta 2004 do konca leta 2016 jo je poslovna pot vodila do raznih mednarodnih izzivov na direktorskih pozicijah znotraj skupine Telekom Avstrija.

Leto 2017 je začela kot samostojna svetovalka za strateško upravljanje z blagovnimi znamkami, ob koncu leta pa je prevzela funkcijo direktorice marketinga v Drogi Kolinski / Atlanic Grupi. V svoji karieri je s svojimi ekipami prejela številne nagrade na različnih oglaševalskih festivalih v regiji, med drugim tudi nagrado IABCGold Quill in kar nekaj nagrad Effie. V letu 2020 je prevzela mesto predsednice upravnega odbora Društva za marketing Slovenije.

Mojca Avšič

Direktorica marketinga in uporabniške izkušnje, Petrol

Mojca Avšič je direktorica marketinga, uporabniške izkušnje in digitalnih kanalov v družbi Petrol. Pred prihodom k Petrolu je Mojca Avšič od avgusta 2019 skrbela za strateški marketing NLB Skupine. Svojo kariero je začela v Mercatorju, kjer je med drugim med drugim delovala kot izvršna direktorica za marketing in razvoj na ravni skupine. V Drogi Kolinski (del Atlantic Grupe) je vodila področje raziskav in razvoja v strateškem poslovnem področju Delikatesni namazi . Svojo poklicno pot je nato nadaljevala kot direktorica marketinga za množični trg v Telekomu Slovenije.

Mojca je ciljno naravnana k doseganju konkretnih rezultatov, zna združiti potencial številnih sodelavk in sodelavcev in jih motivirati, saj ima neustavljivo energijo, strokovno znanje in vizijo. Bila je članica Organizacijskega odbora SOF ter predsednica Effie Slovenija 2016. Dva zaporedna mandata je bila članica UO združenja oglaševalcev, ki ga je kot predsednica v letih 2020/2021 tudi vodila. Bila je tudi članica upravnega odbora SOZ v mandatu 2014/2017. Društvo za marketing Slovenije ji je leta 2011 podelilo naziv marketinške direktorice leta.

Jure Bohinc

Direktor marketinga, A1

Jure Bohinc je kot direktor marketinga v A1 Slovenija odgovoren za analitiko, strateško načrtovanje, produktni razvoj, upravljanje blagovne znamke, medijsko načrtovanje, nove poslovne priložnosti, upravljanje življenjskega cikla uporabnikov (CRM) in medijske pravice. Tesno je vpet v digitalno transformacijo družbe in z ekipo uvaja agilne načine dela, s katerimi povezujejo interne time in ključne partnerje.

Svojo pot je začel v odnosih z javnostmi. Izkušnje je nabiral v agenciji Pristop, nato pa na Si.mobilu, kjer je vodil oddelek korporativnega komuniciranja. Nato se je posvetil marketingu. Večinoma se je kalil v marketinških oddelkih A1 Slovenija, krajši čas pa je kot izvršni direktor agencije Publicis skrbel za razvoj poslovanja.

Živa Čižman

CMO, WeTech

Živa Čižman je direktorica marketinga v podjetju WeTech, ki upravlja najhitreje rastoče spletne primerjalne portale v regiji Adriatic. V preteklosti se je kalila pri velikanih, kot so Outfit7, Google, Goldbach in Danone, in sicer na področjih upravljanja blagovne znamke, razvoja podjetništva in digitalnega trženja. Strast, drzno vodenje in trdna tla pod nogami so tiste lastnosti, zaradi katerih je Živa nekaj posebnega.

Leta 2016 se je pridružila podjetju Outfit7 in kot podpredsednica marketinga prispevala k temu, da je podjetje doseglo nekaj najpomembnejših mejnikov, med drugim lansiranje vodilnih produktov, ki so presegli rekorde. Odgovorna je bila za distribucijo vse obširnejšega portfelja iger Outfit7, nadzorovala je vse marketinške dejavnosti in bila gonilna sila strateškega razvoja blagovne znamke Govoreči Tom in prijatelji (Talking Tom and Friends), ki je najbolj priljubljena intelektualna lastnina podjetja. Živa ima za povrh čudovitega sina, ki vsem mačkam pravi Tom – kar pa verjetno ni naključje.

mag. Leon Korošec

Direktor zimske divizije in podpredsednik skupine Elan

Leon Korošec je direktor zimske divizije in podpredsednik skupine Elan. V družbi Elan je na različnih funkcijah zaposlen od leta 2001. V času lastniškega preoblikovanja je bil član uprave, po tem postopku je pod novimi lastniki prevzel vodenje zimskega programa, ki predstavlja dobro polovico prihodkov celotne skupine. Odgovoren je za poslovanje divizije in njenih podružnic po svetu ter poroča upravnemu odboru skupine Elan. Poleg tega je tudi svetovalec glavnega direktorja skupine KJK Sports iz Luksemburga.

Po izobrazbi je magister ekonomskih ved. Kot direktor divizije pokriva in se izpopolnjuje na vseh poslovnih področjih, po strokovni plati pa največ pozornosti posveča področju trženja. Marketing razume kot strateško funkcijo podjetja, pomembno tako za izgradnjo prepoznavnosti blagovne znamke kot tudi za oblikovanje kulture podjetja. Verjame, da so zaposleni in blagovna znamka dve ključni vrednosti podjetja, kateri je potrebno skrbno negovati in razvijati. Aktivno se udeležuje seminarjev in konferenc, kot gostujoči predavatelj z veseljem deli svoje izkušnje in znanje z novimi generacijami tržnikov.

Andrej Krajner

Direktor komunikacij, NLB d.d.

Andrej Krajner ima skoraj dvajset let izkušenj na področju korporativnega komuniciranja in marketinga. Svojo karierno pot je že med študijem začel na Gospodarski zbornici Slovenije. Po končanem študiju je začel z delom v agenciji Pristop, kjer je kot svetovalec za korporativno komuniciranje več kot sedem let skrbel za grajenje ugleda ter komunikacijo številnih domačih in tujih naročnikov.

Konec leta 2011 se je odločil karierno pot nadaljevati v družbi Si.mobil (danes A1 Slovenija), kjer je sprva vodil oddelek korporativnega komuniciranja, v letu 2014 pa je kot direktor sektorja komunikacij prevzel upravljanje celote komunikacij, poleg odnosov z javnostmi tudi področje tržnega komuniciranja. Po obsežni regijski reorganizaciji skupine Telekom Austria v letu 2015 je poleg korporativnih komunikacij Si.mobila prevzel tudi vodenje sektorja korporativnih komunikacij sestrske družbe Vip mobile v Srbiji. V letu 2016 se je pridružil NLB Skupini, kjer je sprva skrbel za korporativno komuniciranje, kasneje pa je prevzel še področje marketinga.

Viktorija Radojević Mavrič

Direktorica področja marketing, Mercator d.o.o.

Viktorija Radojević Mavrič se je trgovski družbi Mercator pridružila leta 2014 kot izvršna direktorica marketinga v Mercator Srbija. Leta 2017 se je preselila v Slovenijo in kot izvršna direktorica skrbela za marketing in razvoj za celotno skupino Mercator. Danes, po prehodu Mercator Slovenija pod okrilje skupine Fortenova, je direktorica področja marketinga za Mercator Slovenija. Svojo pot je začela kot direktorica sektorja za marketing v trgovski družbi Idea, kjer je bila tudi vodja sektorja za odnose z javnostmi in vodja področja za raziskave in analize.

Je diplomantka beograjske Fakultete za organizacijske vede, študij MBA pa je opravila na IEDC, mednarodni šoli menedžmenta na Bledu. Viktorija trdno verjame v strateško funkcijo marketinga.

Janez Rakušček

Izvršni kreativni direktor, Luna \TBWA

Janez Rakušček je v oglaševalski svet vstopil leta 1989, še kot študent na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Prva leta svoje kariere je delal kot tekstopisec, in sicer v agencijah Magenta, Luna inStudio Marketing/JWT, kjer je leta 1995 napredoval najprej na mesto kreativnega direktorja, nato pa tudi v vodjo kreativnega oddelka. Z agencijo Luna \TBWA sodeluje od leta 2001, najprej kot kreativni, danes pa kot izvršni kreativni direktor. Sodeluje z najpomembnejšimi domačimi in mednarodnimi naročniki agencije. V svoji karieri je prejel mnogo mednarodnih in domačih oglaševalskih nagrad (Epica, Golden Drum, SOF, Effie), leta 2011 pa je prejel prestižno priznanje Oglaševalska osebnost leta. Janez je predsednik Art Director's Kluba Slovenija (ADC*SLO) ter član Upravnega odbora Evropskega kluba Art direktorjev (ADC*E), član mnogih slovenskih in mednarodnih žirij ter predavatelj na oglaševalskih festivalih v Evropi in Aziji (SOF, Golden Drum, Kyiv International Festival,ADStars International Festival Busan, Južna Koreja, Ad Black Sea Batumi, KaktusBeograd itd).

dr. Vesna Žabkar

Redna profesorica za področje trženja, Ekonomska fakulteta UL

Vesna Žabkar je redna profesorica za področje trženja, Ekonomska fakulteta UL, kjer predava trženjsko komuniciranje in strateško analizo trženja. Njeni raziskovalni interesi vključujejo vlogo trženja znotraj podjetij, uspešnost trženjskega komuniciranja, odgovornosti in trajnosti .Izobraževala se je na doktorskem programu na Northwestern University, ZDA ter bila gostujoča profesorica na Univerzi na Dunaju.

Je članica DMS, AMA, AMS in EMAC ter avtorica oz. soavtorica člankov v strokovnih in znanstvenih revijah v Sloveniji in v tujini, med drugim v Journal of Advertising Research, Journal of Marketing Management in International Marketing Review.


Špela Žorž

Direktorica, SHIFT

Špela Žorž je v 23 letih svoje karierne poti dodobra preizkusila dve strani marketinškega trikotnika – agencijsko (Luna\TBWA ter Grey Ljubljana / SHIFT) in naročniško (Renault Slovenija ter Kranjska investicijska družba). Sodelovala je pri upravljanju in ustvarjanju nekaterih največjih slovenskih in tujih blagovnih znamk.

Danes je direktorica in solastnica agencije Shift (bivšega Grey Ljubljana), kjer opravlja tudi funkcijo strateške direktorice. Z umikom mednarodne oglaševalske mreže Grey iz Slovenije je Špela skupaj s Sabino Luskovnik preoblikovala Grey Ljubljana v agencijo SHIFT z lokalnim lastništvom, osredotočenim na strateško in kreativno komunikacijo, ki je že v enem letu od svojega nastanka osvojila laskavi naslov Agencije leta 2022.

Špela je tudi predavateljica, mentorica, članica žirij in aktivna članica strokovnih združenj. Med leti 2015 – 2020 je bila članica upravnega odbora DMS, od leta 2020 do 2022 pa predsednica upravnega odbora SOZ.

MARKETINŠKA ODLIČNOST je način razmišljanja

Marketinško odličnost lahko dosežemo samo s tem, da marketing postane vodilna naravnanost podjetja, ki razmišlja o prihodnosti in išče rešitve za dologoročen uspeh na trgu. Nagrado marketinška odločnost prejmejo tisti projekti, aktivnosti oziroma strategije, ki ponotranijo marketinško razmišljanje o uporabniku, trgu, spremembah v poslovnem okolju ...

MARKETINŠKA ODLIČNOST daje moč podjetju

Marketinška odličnost je nagrada, s katero dokazujemo odlično poznavanje uporabnikov in trgov, na katerem deluje. Marketinška odličnost odlikuje tiste, ki izstopajo iz konkurence in z marketinškimi pristopi in aktivnostmi nenehno razmišljajo o tem, kako presegati želje in pričakovanja uporabnikov.

MARKETINŠKA ODLIČNOST je rezultat ekipe

Nagrada marketinška odličnost je priznanje za odlično delo ekipe. Najboljše marketinške ekipe "dihajo" marketing in so srce podjetja ter skrbijo za kroženje prebojnih idej in povezovanje. Še tako dober posameznik bo brez prave ekipe zelo težko dosegel raven odličnost.

MARKETINŠKA ODLIČNOST ljubi izzive

Nagrada marketinška odličnost je dokaz uspešnega premagovanja ovir in reševanja izzivov. Nagrajeni projekti dokazujejo, kako je marketing našel prave odgovore na prava vprašanja in povezal različne deležnike v podjetju in zunanje partnerje. V izzivov polnih časih lahko marketing dokaže svojo vrednost in podjetju pomaga v boljšo prihodnost.

MARKETINŠKA ODLIČNOST ni naključje

Nagrado marketinška odličnost vsako leto prejmejo projekti, ki z marketinško miselnostjo povezujejo vse segmente poslovanja podjetja. Takšni projekti se lahko rojevajo samo v podjetjih, v katerih je marketing eden izmed nosilcev razvoja in rasti podjetja. To so podjetja, ki dosegajo izjemne poslovne rezultate in so vzor celotni poslovni skupnosti.

MARKETINŠKA ODLIČNOST sta znanje
in pogum

Brez nadgradnje in kompetenc marketinške odličnosti ne moremo doseči. Marketinško odličen je lahko samo vedoželjen in radoveden marketingaš, ki na temelju pridobljenih znanj in izkušenj rešuje marketinške in poslovne izzive ter je pri tem dovolj pogumen, da si upa svoj pogled zagovarjati tudi pred odločevalci v podjetju.

MARKETINŠKA ODLIČNOST je način razmišljanja

Marketinško odličnost lahko dosežemo samo s tem, da marketing postane vodilna naravnanost podjetja, ki razmišlja o prihodnosti in išče rešitve za dologoročen uspeh na trgu. Nagrado marketinška odločnost prejmejo tisti projekti, aktivnosti oziroma strategije, ki ponotranijo marketinško razmišljanje o uporabniku, trgu, spremembah v poslovnem okolju ...

MARKETINŠKA ODLIČNOST daje moč podjetju

Marketinška odličnost je nagrada, s katero dokazujemo odlično poznavanje uporabnikov in trgov, na katerem deluje. Marketinška odličnost odlikuje tiste, ki izstopajo iz konkurence in z marketinškimi pristopi in aktivnostmi nenehno razmišljajo o tem, kako presegati želje in pričakovanja uporabnikov.

MARKETINŠKA ODLIČNOST je rezultat ekipe

Nagrada marketinška odličnost je priznanje za odlično delo ekipe. Najboljše marketinške ekipe "dihajo" marketing in so srce podjetja ter skrbijo za kroženje prebojnih idej in povezovanje. Še tako dober posameznik bo brez prave ekipe zelo težko dosegel raven odličnost.

ZAKAJ NAPISATI PRIJAVO?

Nagrada marketinška odličnost je sijajna priložnost, da marketing izpostavi svojo vrednost tudi izven okvirjev marketinške stroke. Z nagrado marketinška odličnost želimo utrditi zavest, da je marketing interdisciplinarna funkcija in gonilo rasti podjetja. S pravilno umestitvijo marketinga na strateško mesto v podjetju je lahko ravno marketing tisti, ki ustvarja pogoje za rast tudi v nepredvidljivih časih. Marketinška odličnost je relevantna in priznana strokovna nagrada v slovenski marketinški stroki, s katero nagrajujemo samo najboljše. S prenovo želimo poiskati in nagraditi najboljše marketinške projekte v slovenskih podjetjih.

Priprava prijave za marketinško odličnost je celovit postopek, uporabna pa je tudi za temeljit pregled projektov in delovanja marketinga v podjetju - rezultatov, povezovanja z drugimi oddelki, različnih aktivnosti, položaja marketinga v podjetju ... Najboljša podjetja Društvo za marketing Slovenije vsako leto izpostavi preko različnih medijev in dogodkov.

 • Bodite ponosni na svojo inovativnost in dosežke ter jih proslavite s svojo ekipo.
 • Nagrada je odličen način za pozicioniranje marketinga znotraj podjetja in okrepitev internega ugleda.
 • Predstavite svoje izvrstne projekte in delite odlične marketinške primere iz prakse.
 • Povečajte vašo prepoznavnost v stroki in z nagrado prepričajte nove sodelavce, partnerje in stranke.
 • Že s samo prijavo izboljšajte vzdušje v ekipi, vsaka nagrada pa je še posebna motivacija za celotno ekipo.

Kaj čaka zmagovalce?

 • Podelitev nagrad pred marketinškim avditorijem na Slovenski marketinški konferenci v Portorožu.
 • Okrogla miza z direktorji podjetij.
 • Intervju z direktorjem oziroma vodjo marketinga.
 • Izpostavitev zmagovalcev skozi objave na družbenih omrežjih.

državni prvaki v marketingu 2023

Zadnjo veliko nagrado Marketinške odličnosti 2023 smo podelili Atlantic Grupi, za projekt Argeta zelenjavni namazi Relaunch, ki je bil zmagovalec v kategoriji Odličen korak pred drugimi. Nagrado v kategoriji Odličnost marketinške strategije je prejel Petrol za Razvoj organizacijske kulture in marketinške funkcije, osredotočene na kupca. V kategoriji Odličnost trajnostnega delovanja smo imeli kar dva nagrajenca; Poslovni sistem Mercator s projektom Bela embalaža in Zavarovalnica Triglav s projektom Osvežitvene vožnje za starejše. Nagrado za Marketinško odličnost kot odziv na izredne razmere pa je prejel NLB s projektom Iz zelene v modro: Marketinška in komunikacijska podpora nakupu Sberbank banke. Več o zadnjih zmagovalcih in podelitvi si lahko preberete tukaj.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam