V letu 2024 za člane DMS vpeljujemo nov program certificiranja, ki bo odražal predanost strokovnemu razvoju, spremljanju trendov in nenehnemu osveževanju znanja na področju marketinga.

Ključni kriterij za pridobitev certifikata je udeležba na različnih DMS izobraževanjih in dogodkih v enem koledarskem letu. Certifikat pridobite takoj, ko izpolnite kriterije. Vsako leto se pridobi nov certifikat za aktualno leto, ki potrjuje kontinuirano izobraževanje in strokovno rast posameznika. S tem želimo spodbuditi in hkrati nadgraditi aktivnost članov DMS. Certifikat boste prejeli v pisni in digitalni obliki.

KOMU JE CERTIFIKAT NAMENJEN?

Vsem nam, ki delujemo v stroki in verjamemo v marketinško odličnost na vseh ravneh našega delovanja. Torej vsem nam, ki se zavedamo, da se v marketingu nikoli ne smeš ustaviti pri iskanju novih znanj, novih zornih kotov, novih tehnologij, novih modelov delovanja. Ne glede na to, kako dolgo smo že v stroki in ne glede na to, kakšne izkušnje že imamo in jih delimo naprej, smo vedno tudi učenci sprememb in raziskovalci novih obzorij. Zato moramo vedno znova investirati svoj čas in energijo v izobraževanja, da nas ne bi povozil čas. Certifikat ni obvezen, ker vsi vemo, da je naš motiv drugje, je pa praktičen zapis vsega, kar smo na novo osvojili.

Pridobite lahko dve različni ravni certifikata:

 • DMS OSVAJALKA | OSVAJALEC NOVIH ZNANJ. Za ta certifikat morate zbrati 100 točk
 • DMS PRO OSVAJALKA | OSVAJALEC NOVIH ZNANJ. Za ta certifikat morate zbrati 150 točk
TOČKOVNI SISTEM
 • Slovenska marketinška konferenca: 20 točk
 • B2B konferenca: 20 točk
 • Trening strateških veščin: 15 točk
 • Marketing TOPX: 10 točk
 • Članski meetup: 10 točk
 • Taktik: 5 točk
 • Srečanje Športnega središča: 10 točk
 • Srečanje B2B središča: 10 točk
 • Študentska marketinška konferenca Fanfara: 20 točk
 • Marketinški žar: 10 točk
 • DMS na poti: 15 točk
 • Jutranji vpogledi: 5 točk
ČASOVNO OBDOBJE

Zbiranje točk je vezano na koledarsko leto, tako kot članstvo v Društvu za marketing Slovenije. Certifikat v digitalni obliki pridobite takoj, ko izpolnite kriterije. Vsako leto se pridobi nov certifikat, ki potrjuje kontinuirano izobraževanje in strokovno rast posameznika.

Na koncu vsakega leta bomo imeli tudi zaključni dogodek, na katerem bomo slavnostno podelili certifikate ter nazdravili novemu znanju.

Marketing je nenehno razvijajoče se in dinamično področje, kjer se od strokovnjakov pričakuje stalno učenje in prilagajanje novim trendom, tehnologijam in strategijam. Zato ohranite radovednost, odprtost za učenje in prilagodljivost, kar je ključno za uspešno delo v marketingu. #neverstoplearning
Pridružite se Društvu za marketing Slovenije.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam