V Društvu za marketing Slovenije smo leta 2021 ustanovili Športno središče, v okviru katerega redno izvajamo izobraževanja in druge aktivnosti s področja športnega marketinga in sponzorstev. 

Šport je že vrsto let ena najpomembnejših gospodarskih panog na svetu in kot v vseh drugih panogah je lahko tudi v športu marketing tisti, ki s strateškim pristopom in marketinško naravnanostjo zvez in klubov lahko vodi v še boljše poslovne rezultate. Dobri poslovni rezultati pa so danes zagotovo eden izmed temeljev športnih uspehov. Osnovni namen Športnega središča je dvigovanje nivoja znanja s področja strateškega upravljanja sponzorstev, aktivacije sponzorstev, predstavljanje pomembnosti vložkov v sponzorstva ...

Športno sponzorstvo je ob pravilnem upravljanju lahko izjemno učinkovit kanal gradnje blagovne znamke in ugleda – tako sponzorja kot sponzoriranca. Preko športnih uspehov športnikov se na znamke prenašajo pozitivne emocije, ki vodijo v večji interes uporabnikov, boljšo prodajo in s tem boljše poslovne rezultate. Vse to ob predpostavki, da je športno sponzorstvo integrirano v strategijo blagovne znamke in ne »enkraten projekt«, ki se ga lotimo nekajkrat letno ob velikih športnih dogodkih. Tovrstne oblike sponzorstva ob pregledu rezultatov pogosto ne dosežejo želenih učinkov glede na vložena sredstva ... Dolgoročno in strateško povezovanje športa ter podjetij pa je zahtevna naloga in tu Društvo za marketing Slovenije s Središčem za športni marketing vidi svojo vlogo pri naslednjih korakih razvoja športno-marketinške stroke v Sloveniji.

Znotraj Središča se nahaja skupnost podjetij, športnih organizacij in sponzorjev, v kateri izmenjavamo mnenja, dobre prakse - tudi konkretne povezave in nova sodelovanja med športniki in blagovnimi znamkami. 

KOMU JE NAMENJENO ŠPORTNO SREDIŠČE?

Namenjeno je vsem, ki vas zanimajo sodobni pristopi v športnem marketingu. Še posebej udeležbo na izobraževanjih v sklopu Središča priporočamo:

 • športnim zvezam, klubom in športnikom, ki iščejo dodatna znanja in ideje za razvoj svojih poslovnih aktivnosti,
 • podjetjem, ki že sodelujejo v sponzorskem odnosu in si želijo s športnim sponzorstvom doseči še večji učinek, 
 • podjetjem oziroma blagovnim znamkam, ki razmišljate o športnih sponzorstvih in ki želite spoznati aktualne primere na tem področju ter pridobiti nova znanja. 
KAKO SE LAHKO VKLJUČITE?
 • Pridite na naše dogodke in sprašujte ter bodite radovedni.
 • Prispevajte ideje za teme in govorce s področja športnega marketinga.
 • Predlagajte vsebino za predstavitev primerov dobrih praks s področja športnega marketinga na enem od srečanj.
 • Predlagajte pisni prispevek s področja športnega marketinga in sponzorstev, ki bi ga lahko objavili na naših zapisih.
 • Predlagajte temo webinarja, ki bi ga želeli izvesti za člane DMS.
 • Predlagajte izziv, ki se vam zdi zanimiv in okoli katerega bi zbrali delovno skupino strokovnjakov, ki bi s skupnim razmišljanjem prispevali k reševanju
  tega izziva.
 • Odprti smo tudi za vse ostale predloge.

Vodja Športnega središča DMS je Peter Vidmar, direktor Agencije 101 in član upravnega odbora DMS: "Športno središče DMS postaja platforma za aktivno podporo in spodbudo aktivnostim, ki bodo pomagale pri razvoju športnega in e-športnega marketinga v Sloveniji. Cilj je povečati razumevanje glede potrebe strateškega upravljanja sponzorstev ter nasploh dvigniti pomen športa za marketing in tudi marketinga za šport. S pripravo kvalitetnih vsebin, gostovanji uglednih strokovnjakov in povezovanjem različnih entitet, bomo stremeli k razvoju dodane vrednosti za podjetja, športne organizacije in marketinško stroko."

No items found.
 • Udeležba na srečanju Športnega središča je za člane DMS brezplačna.
 • Cena udeležba za nečlane znaša 60 € + DDV.

ZAPISI ŠPORTNI MARKETING

Prikaži vse

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
KOLEDAR DOGODKOV