Politika varstva osebnih podatkov

V Društvu za marketing Slovenije smo zelo pozorni na varovanje osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost posameznika. Zavezujemo se, da osebne podatke, pridobljene prek članske prijavnice, prijavnice na e-novice ali obrazca za prijavo na dogodke skrbno varujemo.

Politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih Društvo za marketing Slovenije - DMS (v nadaljevanju DMS) od vas zbira ob včlanitvi v društvo oziroma ko se naročite na prejemanje vsebin, kot so e-novice, vabila na dogodke in publikacije.

Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za namene obveščanja o naših izobraževanjih in dogodkih ter za obvestila, povezana z našo dejavnostjo in javnosti ne bodo dostopni. Zbrane podatke bomo varovali v skladu z ZVOP-2 , ZEKom-2 in GDPR.

Upravljavec

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

Društvo za marketing Slovenije – DMS
Dimičeva ulica 13
1000 Ljubljana
e-pošta: info@dmslo.si

Osebni podatki in namen njihove obdelave ter pravne podlage

1. Evidentiranje članstva v društvu

Ko se včlanite v društvo, v prijavno vnesete naslednje podatke: ime in priimek, e-pošta, naziv plačnika članarine, naslov podjetja, davčna številka podjetja, zanimanje za delovna področja delovanja društva, interes za članstvo v sekcijah, datum včlanitve v društvo, evidenca udeležbe na dogodkih. V kolikor ste se včlanili v študentsko sekcijo DMS, ste podali ime in priimek, e-pošta ter podatke o študiju. Osebne podatke članov obdelujemo s pravno podlago pogodba, saj ste ob prijavi sprejeli splošne pogoje DMS, ter statutom društva. V kolikor nam podatkov ne bi posredovali, vas ne bi mogli včlaniti v društvo.

2. Registracija v portal DMS Lab

Ob registraciji so obvezni podatki ime in priimek, e-pošta,. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov pri registraciji in prijavi v DMS Lab je pogodba – sprejeti splošni pogoji.

3. Prijava in udeležba na izobraževalnih delavnicah, tečajih in akademijah, dogodkih

Za potrebe prijave in izvedbe dogodkov Trening strateških veščin, Marketing TOPX, Članski meetup, B2B središče, Športno središče, DMS Taktik, DMS na poti, Marketinška akademija za mlade talente, B2B konferenca, Fanfara obdelujemo vaše ime in priimek, e-pošto, telefon, datum rojstva, izobrazbo, naziv delodajalca, delovno mesto, delovne izkušnje, CV. Podlaga za to obdelavo je pogodba – splošni pogoji. Brez obdelave vaših podatkov vas ne bi mogli uvrstiti med udeležence dogodkov.

4. Plačilo online tečajev

Plačilo online tečajev izvajamo preko ponudnika Stripe, ki v tej obdelavi nastopa v vlogi  ločenega oziroma samostojnega upravljavca. Posredujemo vaše podatke: ime in priimek, e-pošta, podatki o plačniku, naslov, poštna številka, mesto, podatki o bančni kartici. V kolikor ne vpišete teh podatkov, plačilo in s tem prijava na tečaj ni mogoča. Pravna podlaga je pogodba – splošni pogoji.

5. Obveščanje o dogodkih DMS

Člane obveščamo o prihajajočih dogodkih, aktivnostih DMS in o članskih ugodnostih ter jim pošiljamo vsebinske zapise vezane na dogodke in aktualne teme. Pravna podlaga za ta obvestila je ZEKom-2 za člane društva ali vse prijavljene posameznike oz. privolitev za nečlane ali neregistrirane obiskovalce, pri čemer se lahko kadarkoli od teh obvestil tudi odjavite. To lahko označite s klikom na povezavo »Odjava/Unsubscribe from this list«, ki se nahaja v nogi vsakega elektronskega sporočila, ki ga prejmete na e-poštni naslov ali odjavo sporoči na info@dmslo.si. Tako več ne boste prejemali napovedi dogodkov, vabil in drugih obvestil DMS.

6. Piškotki

Ob vašem obisku spletnih strani www.dmslo.si, www.lab.dmslo.si, www.b2bkonferenca.si, www.ssdms.si in www.fanfara.si se na vaš brskalnik namestijo piškotki. DMS hrani vaš IP naslov, podatek o tem, kdaj ste obiskali spletno stran, katere dogodke ste si ogledali, kateri operacijski istem, napravo in brskalnik ste uporabljali. Več o piškotkih in namestitvi lahko preberete v politiki piškotkov za posamezno spletno stran.

Čas hrambe osebnih podatkov

Čas hrambe osebnih podatkov je različen glede na namene obdelave:

 • Evidentiranje članstva v društvu: do prekinitve članstva
 • Registracija v portal DMS Lab: za člane DMS do prekinitve članstva, za registrirane uporabnike, ki niso člani, pa do preklica registracije.
 • Prijava in udeležba na izobraževalnih delavnicah, tečajih in akademijah, dogodkih: do prekinitve članstva
 • Plačilo online tečajev: 10 let po zaključku koledarskega leta plačila
 • Obveščanje o dogodkih DMS: 1 leto po poslani komunikaciji oz. do preklica privolitve

POGODBENA OBDELAVA IN IZNOS OSEBNIH PODATKOV

Pri obdelavi osebnih podatkov lahko posamezne obdelave ali dele obdelav zaupamo pogodbenim obdelovalcem, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo o pogodbeni obdelavi. Ti obdelovalci lahko zaupane jim podatke obdelujejo izključno v našem imenu, v mejah pooblastil, ki so zapisana v pisni pogodbi oz. drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

V svojem delu sodelujemo s pogodbenimi obdelovalci z naslednjih področij:

 • računovodstvo,
 • zagotavljanje strežnikov za gostovanje;
 • vzdrževanje informacijskih sistemov;
 • ponudniki e-poštnih storitev in ponudniki programske opreme, storitev v oblaku;
 • ponudniki družabnih omrežij,
 • raziskovalna agencija.

Zaradi boljšega pregleda in nadzora nad posameznimi obdelovalci in zagotavljanja urejenosti medsebojnih pogodbenih razmerij vodimo tudi seznam pogodbenih obdelovalcev, s katerimi sodelujemo.

Za nekatere storitve bomo vaše osebne podatke lahko posredovali tudi morebitnim partnerjem v projektih, nadzornim organom ali na podlagi zahteve sodne veje oblasti. V nobenem primeru pa vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim nepooblaščenim osebam.

V nekaterih primerih (pošiljanje e-novic, vabil na dogodke, objavo na socialnih omrežjih) vaše osebne podatke posredujemo tudi v tretjo državo (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora). Razmerja s pogodbenimi obdelovalci, soupravljavci ali upravljavci v teh državah urejamo s tipskimi pogodbami, ki jih je sprejela Komisija (EU).

SKRB ZA VARNOST IN TOČNOST PODATKOV

Kot upravljavec skrbimo za informacijsko varnost in varnost infrastrukture (prostorov in aplikativno sistemske programske opreme). Uvedli smo ustrezne organizacijsko tehnične varnostne ukrepe, namenjene varstvu osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkrivanjem ali dostopom ter pred drugimi nezakonitimi in nepooblaščenimi oblikami obdelave.

VAŠE PRAVICE

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do:

 • vpogleda,
 • popravka,
 • izbrisa,
 • prenosljivosti,
 • omejitve obdelave osebnih podatkov,
 • ugovora.

Pri uveljavljanju pravic ali za vse dodatne informacije nam pišite na elektronski naslov: info@dmslo.si.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakor koli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, poda pritožbo pri nadzornemu organu - Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si.

Politika zasebnosti Društva za marketing Slovenije se lahko v času dopolnjuje, ne obveščamo o vsakokratnih spremembah in dopolnitvah, ki začnejo veljati z objavo.

Objava zadnje posodobitve 19.05.2023

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam