Marketing je aktivnost, niz institucij in procesov za ustvarjanje, komuniciranje, posredovanje in izmenjavo ponudb, ki imajo vrednost za porabnike, kupce, partnerje in celotno skupnost.
(Vir: AMA)

Društvo za marketing Slovenije skrbi za razvoj in ugled marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.

 • Društvo za marketing Slovenije skrbi za prenos znanj, dobrih praks in inovativnih pogledov na vseh področjih marketinga.
 • Ustvarja povezano, marketinško naravnano združbo aktivnih posameznikov, ki skrbijo za razvoj in ugled stroke, odgovoren prenos marketinških znanj in veščin v vsakdanjo prakso in na bodoče marketingaše.
 • Je prostor odprte komunikacije in povezovanja vseh, ki se jih marketing dotika v vsakodnevnem delu, študiju, življenju.
POSLANSTVO

Društvo za marketing Slovenije je ena ključnih strokovnih institucij za marketing v Sloveniji, ki izobražuje in povezuje marketinško skupnost.

 • Izobražujemo,
 • povezujemo in
 • spodbujamo.
VIZIJA

Marketing je vse kar šteje.

CILJ

Do leta 2030 bo CMO funkcija prisotna v 40 % uspešnih slovenskih podjetij.

SLOGAN

Ustvarjamo uspehe prihodnosti.

VREDNOTE
 • Strokovnost - smo steber razvoja stroke ter strokovna opora posamezniku in podjetjem, "top of mind" za področje marketinga.
 • Kredibilnost - smo verodostojna in zaupanja vredna entiteta, katere člani kompetentno opravljajo svoj poklic in so kot taki prepoznani tudi v širši družbi.
 • Pogum - prevzemamo tveganje in pogumno stojimo za spremembo razvoja pozicije marketinga.
 • Podpora - prispevamo k rasti ter razvoju posameznikov in podjetij, ter dodajamo vrednost v vseh dimenzijah.
 • Odgovornost - zavedamo se, da smo ključna institucija, ki postavlja sedanje in prihodnje standarde stroke ter razumemo, da to s seboj prinaša visoko stopnjo odgovornosti.


 

Datoteke

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam