Marketing je aktivnost, niz institucij in procesov za ustvarjanje, komuniciranje, posredovanje in izmenjavo ponudb, ki imajo vrednost za porabnike, kupce, partnerje in celotno skupnost.
(Vir: AMA)

Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.

  • Društvo za marketing Slovenije skrbi za prenos znanj, dobrih praks in inovativnih pogledov na vseh področjih marketinga.
  • Ustvarja povezano, marketinško naravnano združbo aktivnih posameznikov, ki skrbijo za razvoj in ugled stroke, odgovoren prenos marketinških znanj in veščin v vsakdanjo prakso in na bodoče marketingaše.
  • Je prostor odprte komunikacije in povezovanja vseh, ki se jih marketing dotika v vsakodnevnem delu, študiju, življenju.

Vizija Društva za marketing Slovenije je vzpodbujati odnose, ki vodijo ustvarjalce in deležnike marketinga k inovativnemu doseganju družbene rasti, trajnostnega razvoja in ohranjanja vrednot tako v slovenskem kot širšem družbenem prostoru.


Vrednote DMS so:

  • povezovanje,
  • strokovnost,
  • razvoj,
  • inovativnost in
  • etičnost.
 

Datoteke

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice