Društvo za marketing Slovenije - DMS je bilo ustanovljeno leta 1975, ko so današnje legende marketinga (med njimi je bil tudi Jure Apih) šele začenjale utirati nove poti slovenskega gospodarstva. V začetku devetdesetih let je Društvo dobilo novo vodstvo in nov zagon, vodenje DMS je prevzel Janez Damjan, predvsem pa je Društvo pridobilo veliko novih članov.


Predsedniki Društva za marketing Slovenije:

  • na ustavnem zboru društva, ki je potekal 5. 4. 1975, je bil za predsednika društva izvoljen Borut Šnuderl;
  • na skupščini društva, ki je potekala 30. 5. 1985, je bil za predsednika društva izvoljen Jure Apih;
  • na skupščini društva, ki je potekala 9. 12. 1993, je bil za predsednika društva izvoljen Janez Damjan;
  • za zboru društva, ki je potekal 16. 6. 2000, je bil za predsednika društva izvoljen Primož Hvala;
  • na občnem zboru društva, ki je potekal 18. 3. 2008, je bila za predsednico društva izvoljena Maja Makovec Brenčič;
  • na sestanku upravnega odbora, ki je potekal 7. februarja 2014, je bil za predsednika društva izvoljen Darko Dujič.
  • na sestanku upravnega odbora, ki je potekal 1. februarja 2017, je bil za predsednika društva izvoljen Mitja Pirc.
  • na sestanku upravnega odbora, ki je potekal 19. marca 2020, je bila za predsednico društva izvoljena Petra Čadež.

Leta 1994 je bila ustanovljena Študentska sekcija DMS (Alenka Repič, Nataša Japelj, Primož Hvala, Jurij Giaccomeli, Marjeta Tič Vesel). V organizaciji ŠS DMS in Janeza Damjana se je leta 1996 rodila prva Slovenska marketinška konferenca v Laškem, ki je bila zelo odmeven dogodek in v naslednjih letih so sledile nove konference.

Leta 1999, po Slovenski marketinški konferenci, je večina članov Študentske sekcije DMS prestopila v DMS in leta 2000 je predsednik Društva postal Primož Hvala, ki je ostal predsednik vse do leta 2008. V tem času je Društvo z novimi dogodki (leta 2001 smo pripravili prvi Marketinški fokus), ustanovitvijo novih sekcij, nagrad, vsebinsko usmeritvijo in pridobivanjem vedno večjega števila članov ponovno pridobilo na moči, aktualnosti in prodornosti in je začelo resno soustvarjati marketinški prostor v Sloveniji, kar je vloga Društva še danes. V mandatu predsednika Darka Dujiča so Marketinške fokuse zamenjala izobraževanja Marekting TOPX, ki potekajo enkrat mesečno, v program dogodkov pa so bili dodani tudi novi formati dogodkov, kot je marketinški zajtrk. V mandatu predsednika Mitje Pirca je Društvo začelo tudi z organizacijo marektinških akademij. V naš koledar smo dodali še celo vrsto novih dogodkov (najnovejši format dogodka je Vedoželjnik, v letu 2019 pa bomo izvedli prvi Praktikum). Danes DMS letno organizira več kot 50 dogodkov, torej več kot 200 ur izobraževanj.

Zgodovina

Datoteke

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice