Trženjski monitor DMS je raziskava slovenskega trga, ki je bila prvič izvedena leta 2009 v okviru Društva za marketing Slovenije ob pomoči družbe Valicon kot odgovor na spremenjene pogoje poslovanja. Trženjski monitor DMS se je od leta 2009 do 2015 izvajal dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času. Z raziskavo smo želeli spremljati dogajanje tako z vidika vedenja in odločanja porabnikov kot tudi podjetij, pri katerim smo se osredotočali predvsem na trženje in njegov razvoj.

Pokazatelji, ki jih je Trženjski monitor DMS beležil, so med drugim tudi:

  • odstotek ljudi, ki je občutilo recesijo,
  • varnost delovnih mest,
  • finančno stanje populacije,
  • rast in upad potrošnje in
  • trženje slovenskih podjetij.

Pretekle raziskave si lahko ogledate TUKAJ.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam