Trženjski monitor DMS je raziskava slovenskega trga, ki je bila prvič izvedena leta 2009 v okviru Društva za marketing Slovenije ob pomoči družbe Valicon kot odgovor na spremenjene pogoje poslovanja. Trženjski monitor DMS se je od leta 2009 do 2015 izvajal dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času. Z raziskavo smo želeli spremljati dogajanje tako z vidika vedenja in odločanja porabnikov kot tudi podjetij, pri katerim smo se osredotočali predvsem na trženje in njegov razvoj. Od 2015 naprej se raziskava izvaja občasno, njeni rezultati pa se delijo z našimi člani.

Pokazatelji, ki jih Trženjski monitor DMS beleži, so med drugim tudi:

  • odstotek ljudi, ki je občutilo recesijo,
  • varnost delovnih mest,
  • finančno stanje populacije,
  • rast in upad potrošnje in
  • trženje slovenskih podjetij.

Rezultati, ki jih prikaže Trženjski monitor DMS, omogočajo širok vpogled na trg, ki lahko pomaga vašemu oddelku za marketing.

Trženjski monitor DMS

VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice