Trženjski monitor DMS je raziskava slovenskega trga, ki je bila prvič izvedena leta 2009 v okviru Društva za marketing Slovenije ob pomoči družbe Valicon kot odgovor na spremenjene pogoje poslovanja. Trženjski monitor DMS se je od leta 2009 do 2015 izvajal dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času. Z raziskavo smo želeli spremljati dogajanje tako z vidika vedenja in odločanja porabnikov kot tudi podjetij, pri katerim smo se osredotočali predvsem na trženje in njegov razvoj. Zadnjo raziskavo smo izvedli v letu 2020.


Pokazatelji, ki jih je Trženjski monitor DMS beležil, so med drugim tudi:

  • odstotek ljudi, ki je občutilo recesijo,
  • varnost delovnih mest,
  • finančno stanje populacije,
  • rast in upad potrošnje in
  • trženje slovenskih podjetij.

Trženjski monitor DMS