Trženjski monitor DMS je nov kazalnik na slovenskem trgu, ki je nastal v okviru Društva za marketing Slovenije ob pomoči družbe Valicon kot odgovor na spremenjene pogoje poslovanja. Trženjski monitor DMS se izvaja dvakrat letno, v spomladanskem in jesenskem času. Z njim želimo spremljati dogajanja tako z vidika vedenja in odločanja porabnikov kot tudi podjetij, pri tem pa se osredotočamo na trženje in njegov razvoj.

Trženjski monitor DMS ponuja stroki in slovenski javnosti vpogled v trenutna stanja, v prihodnosti pa tudi v času primerljiva trženjska dogajanja med porabniki in podjetji.

Pokazatelji, ki jih Trženjski monitor DMS beleži, so med drugim tudi:

  • odstotek ljudi, ki je občutilo recesijo,
  • varnost delovnih mest,
  • finančno stanje populacije,
  • rast in upad potrošnje in
  • trženje slovenskih podjetij.

Prvi Trženjski monitor DMS smo izvedli spomladi 2009.

Rezultati, ki jih prikaže Trženjski monitor DMS, omogočajo širok vpogled na trg, ki lahko pomaga vašemu oddelku za marketing. Prepričani smo, da so zbrani podatki koristni, zato vas vabimo vsako pomlad in jesen na predstavitev rezultatov raziskave Trženjski monitor DMS.

Trženjski monitor DMS

VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice