Osmi val Trženjskega monitorja med potrošniki je bil izveden med 20. septembrom  in 6.  oktobrom  2012 na nacionalno reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 18 in  65 let. Podatki  so bili zbrani s  telefonskim anketiranjem (CATI). Velikost vzorca je  n=1022. Izvajalec  Trženjskega monitorja je družba V  Valicon. Rezultati odražajo mnenje  anketirancev, njihovo osebno zaznavo sprememb v času po  nastopu gospodarske  krize.

Občutenje recesije je postalo način življenja

  • V tokratnem merjenju je 80 % vprašanih pritrdilo, da osebno čutijo vpliv gospodarske recesije na njihovo vsakdanje življenje, kar je za 3 odstotne točke več kot pred pol leta.
  • Na vprašanje, kako osebno občutite recesijo, so najpogostejši odgovori še vedno podražitve in višje cene (38 %), sledijo odgovori »nižja plača, upad dohodkov …« (33 %) ter »manj si lahko privoščimo« (24 %).
  • Vprašani pri občutenju recesije le-to bolj zaznavajo kot »manjšo kupno moč«, medtem ko so pred pol leta v povprečju bolj izpostavljali »manj denarja ostane«.

Uresničitev pričakovanj v zvezi s plačo

  • Vidne so večje spremembe pri pričakovanjih v zvezi s plačo – pred pol leta je tretjina vprašanih izrazila pričakovanja, da se bo njihova plača znižala, skoraj polovici med njimi se je to tudi zgodilo. V tokratnem merjenju smo namreč zabeležili 32 % takšnih, ki so odgovorili, da se je njihova plača že znižala, še dodatnih 14 % pa jih pričakuje, da se bo to zgodilo v (bližnji) prihodnosti.
  • Po prvem svežnju vladnih ukrepov spomladi skoraj 60 % zaposlenih v javnem sektorju odgovarja, da se je njihova plača znižala, dodatnih 15 % pa jih pričakuje, da se bo to še zgodilo. V zasebnem sektorju ni večjih sprememb, za dve odstotni točki se je povišal delež tistih, ki pravijo, da se jim je plača že znižala.

Bojazen pred izgubo delovnega mesta še vedno višja v zasebnem sektorju

  • Pričakovanja, vezana na varnost delovnega mesta, se niso bistveno spremenila. Čeprav se je tudi v javnem sektorju že pred najavo jesenskih ukrepov povišal delež tistih, ki pričakujejo izgubo delovnega mesta (iz 15 % na21 %), pa je ta delež še vedno nižji kot v zasebnem sektorju (takšnih je 28 %).

Še nekoliko slabše finančno stanje in nižji obseg potrošnje

  • Da se je finančno stanje poslabšalo, zdaj odgovarja že skoraj polovica vprašanih (47 %, pred pol leta 42 %), 20 % pa poslabšanje še pričakuje.
  • Spodbuden je podatek, da se je delež tistih, ki ocenjuje finančno stanje kot boljše, po dveh zaporednih obdobjih padanja ponovno okrepil, in sicer iz 6 % pred pol leta (najnižja do sedaj izmerjena vrednost), na 8 % v tokratnem merjenju.
  • 62 % vprašanih tokrat sporoča nižji obseg potrošnje (pred pol leta 59 %), 13 % vprašanih pa meni, da se bo obseg še zniževal, seštevek obeh odgovorov pa je podoben tistemu izpred pol leta.

Glavni kazalci

Podrobnejši rezultati raziskave Trženjski monitor DMS - jesen 2012 v poročilu in povzetku raziskave.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam