Eden od strateških ciljev DMS je tudi povezovanje: z drugimi strokami, najboljšimi podjetji in s ključnimi strokovnimi organizacijami, tako doma kot v tujini.

V okviru strokovnih partnerstev in sodelovanj se razvijajo in uveljavljajo zahtevni strokovni standardi, dobre poslovne prakse, učinkovite samo-regulative, prenos znanj, izmenjujejo se izkušnje ter informira članice in člane obeh organizacij o aktivnostih in relevantnih vsebinah.

Naši zvesti partnerji so:

Sporazum o strokovnem sodelovanju, kjer si prizadevamo za vzajemno skrb in razvoj marketinške stroke ter vsebinsko prepletanje, smo sklenili z naslednjimi organizacijami:

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice