Na ponedeljkovi novinarski konferenci sta dr. Maja Makovec Brenčič, predsednica DMS, kot pobudnica raziskave, ter Andraž Zorko iz raziskovalne hiše Valicon, kot izvajalec raziskave, predstavila rezultate 5. vala raziskave Trženjski monitor DMS. Rezultati petega vala Trženjskega monitorja kažejo, da pesimistična pričakovanja, ki smo jih izmerili jeseni 2010, niso bila zgolj odraz pričakovanja zime, saj smo na vseh glavnih kazalcih izmerili dosedaj najnižje oz. najvišje vrednosti, od osnovnega vprašanja o občutenju recesije, kjer se je delež tistih, ki jo občutijo, prvič dvignil nad 70 %, do vprašanja o trošenju, ki kaže na še nižjo potrošnjo in večja odrekanja kot dosedaj.

Nekaj glavnih poudarkov iz Trženjskega monitorja DMS - pomlad 2011:

  • Tokratni TM je izmeril najnižje vrednosti kazalnikov občutenja recesije doslej; če sta dosedaj posledice recesije občutila dva od treh, so od zdaj naprej to trije od štirih.
  • Trendi, zaznani pred pol leta, so se še poglobili, še več ljudi zaznava posledice recesije kot problem znižanja kupne moči in upada prihodkov.
  • A tokratni TM je pokazal še na dva nova pojava: posledice vedno bolj občutijo mlajši in finančno sicer bolje preskrbljeni; tisti, ki se odrekajo izdelkom in storitvam, v precej večji meri omenjajo “hrano in pijačo”.
  • Potrošniki zaznavajo podražitve v večini blagovnih skupin in pri storitvah, le v primeru gospodinjskih aparatov in zabavne elektronike je precej visok tudi delež zaznanih pocenitev.
  • Dobri dve petini potrošnikov varčujeta oz. vlagata razpoložljiva sredstva, pri čemer v veliki večini prevladujejo depoziti v bankah. V tradicionalno “nogavico” na eni in bolj tvegane sklade na drugi strani vlaga približno enak delež varčevalcev, to je skoraj vsak peti.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam