Trženjski monitor DMS jesen 2009 prikazuje, da so se pričakovanja posledic recesije, ki smo jih izmerili spomladi, uresničila pri približno polovici tistih, ki so pred pol leta pričakovali poslabšanje razmer.

Glavne spremembe, ki smo jih ugotovili jeseni 2009, so:

  • Recesijo občuti za petino ljudi več kot predhodno obdobje (skupaj že skoraj dve tretjini populacije med 18 in 65 let).
  • Delovna mesta se zdijo nekoliko bolj varna.
  • Finančno stanje se je poslabšalo za skoraj 40 % populacije.
  • Znižanje potrošnje se je omililo, v nekaterih kategorijah izdelkov tudi za petino glede na stanje pred pol leta.

Pričakovanja posledic recesije, ki smo jih izmerili spomladi, so se uresničila pri približno polovici tistih, ki so pred pol leta pričakovali poslabšanje razmer.

Drugi Trženjski monitor DMS med potrošniki je bil izveden med 23. in 30. septembrom 2009 na nacionalno reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 18 in 65 let. Podatki so bili zbrani s telefonskim anketiranjem (CATI). Velikost vzorca je n=1004.

Vse zgornje rezultate smo zbrali na podlagi kazalnika Trženjski monitor DMS.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice