Kam – in predvsem kako – Slovenci in ostali prebivalci naše domovine dejansko hodijo na dopust, smo preverili v tokratni, poletni izdaji Trženjskega monitorja DMS, ki ga izvaja Društvo za marketing Slovenije v sodelovanju z družbo za trženjsko svetovanje in raziskave Valicon, partnerjem DMS pri raziskavi Trženjski monitor DMS.

GLAVNI POUDARKI

  • Skoraj trije od štirih prebivalcev Slovenije v starosti od 15 do 65 let so ali še bodo letos dopustovali (73 %).
  • Sonce in plaža ostajata, navkljub razvoju različnih aktivnosti in ustrezne ponudbe, prevladujoč način preživljanja dopusta, za katerega se odloči štiri petine dopustnikov.
  • Dobra polovica slovenskih dopustnikov gre  na dopust samo na en način, slaba polovica pa v povprečju na tri načine.
  • Hrvaška ostaja prepričljivo prva izbira med slovenskimi dopustniki – izbira jo več kot polovica (60 %).
  • Moč izkušnje in ustnega izročila je v turističnem sektorju izrazita, splet pa glavno orodje iskanja in rezervacij, s tem pa tudi komunikacije ponudnikov.
  • Slovenski dopustniki bodo za letošnji dopust namreč porabili nekoliko manj časa in denarja kot lani.

PODATKI O RAZISKAVI: raziskava je bila izvedena konec junija 2015 na reprezentativnem vzorcu slovenske populacije v starosti od 15 do 65 let, velikosti n=421, z metodo spletnega samo-anketiranja (CAWI), med člani spletnega panela Jazvem.si družbe Valicon.
DOPUSTOVANJE V LETU 2015


Skoraj trije od štirih prebivalcev Slovenije v starosti od 15 do 65 let so ali še bodo letos dopustovali (73 %). To je nekaj čez milijon ljudi (natančneje 1.030.000, če odstotke preračunamo v število prebivalcev). Podatek se nanaša na celo leto, ne samo na poletje. Vsi podatki od drugega prikaza naprej se nanašajo na teh 73 % vprašanih.

REZULTATI GLEDE NA LANSKO LETO

Navkljub temu da smo v spomladanskem Trženjskem monitorju zaznali pozitiven preobrat v oceni finančnega stanja in pričakovanjih z zvezi s tem, pa se v nameri trošenja časa in denarja na dopustu, v primerjavi z lanskim letom, odraža ena od ključnih ugotovitev preteklih meritev – tudi ko bo kriza mimo in bodo razmere spet bolj ugodne in optimistične, se način trošenja ne bo vrnil na stanje izpred leta 2009. Dolgotrajnost krize je pustila svoje posledice v obliki večje previdnosti in ohranjanja taktik trošenja, ki so bile osvojene v času krize, med njimi predvsem preudarnost. Slovenski dopustniki bodo za letošnji dopust namreč porabili nekoliko manj časa in denarja kot lani.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice