Trženjski monitor DMS pomlad 2010 prikazuje posledice recesije na potrošnike in na tržnike. Ali se recesija res umirja ali še vedno vztraja? Preberite si, kaj pravijo indikatorji.

Glavne spremembe, ki smo jih ugotovili v raziskavi Trženjski monitor DMS v zadnje pol leta, so:

  • Recesijo občuti skoraj enak odstotek ljudi kot pred pol leta (skoraj dve tretjini populacije med 18 in 65 let).
  • Delovna mesta se zdijo bolj varna kot pred letom dni.
  • V primerjavi z lansko jesenjo so pričakovanja glede osebnih dohodkov in finančnega stanja bolj optimistična.
  • Odstotek tistih, ki trošijo manj, je narasel.
  • Vedno manj je takšnih, ki pričakujejo, da bodo trošili manj.
  • Vsi ključni indikatorji nakazujejo postopno umirjanje posledic recesije med potrošniki.

Vsi ključni indikatorji nakazujejo postopno umirjanje posledic recesije med potrošniki.

Tretji Trženjski monitor DMS je bil med potrošniki izveden med 16. marcem in 6. aprilom 2010 na nacionalno reprezentativnem vzorcu oseb, starih med 18 in 65 let. Podatki so bili zbrani s telefonskim anketiranjem (CATI). Velikost vzorca je n=1042.

Vse zgornje rezultate smo zbrali na podlagi kazalnika Trženjski monitor DMS.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice