Rezultate raziskave Trženjski monitor jesen 2010 smo predstavili na mesečnem srečanju DMS v torek, 9. novembra ob 18. uri. Pokomentirali z zanimivimi gosti in tudi v luči mednarodnih primerjav. Kot vsa tri merjenja pred tem, je tudi jesenski Trženjski monitor meril spremembe v zaznavanju recesije in spremembe v obnašanju potrošnikov in najnovejši rezultati so zelo uporabni in zanimivi.

V uvodu sta dr. Maja Makovec Brenčič (EF, DMS) in Andraž Zorko (Valicon) predstavila nekaj najpomembnejših ugotovitev iz jesenskega Trženjskega monitorja DMS. Sledila je predstavitev vedenja porabnikov na izbranih menarodnih trgih, tako v luči recesije kot sicer.

Nekaj glavnih poudarkov iz Trženjskega monitorja DMS - jesen 2010:

  • občutenje recesije je enako intenzivno kot pred pol leta, bistven zasuk je v njenem zaznavanju – vedno bolj se jo občuti kot padec kupne moči;
  • pričakovanja v zvezi s plačo in delovnimi mesti so nekolikobolj pesimistična kot pred pol leta;
  • trend racionalizacije vedenja potrošnikov, ki smo ga zaznali pred letom dni, in ki se je pred pol leta le še potrdil, se tokrat še najbolj kaže v porastu obiska diskontnih trgovin in prerazporejanju nakupov med več trgovcev po načelu najbolj ugodnega nakupa.

Pripravili smo nekaj izhodišč o vedenju porabnikov v času recesije - globalno in regionalno, v nadaljevanju pa smo se o mednarodnih primerjavah vedenja porabnikov pogovarjali z gosti mesečnega srečanja, ki so odlični poznavalci vedenja porabnikov na slovenskem in mednarodnih trgih.

Nekaj pogledov "iz prve roke" sta predstavila Darko Dujič, direktor sektorja za tržne informacije in CRM v Skupini Mercator, in Sandi Uranc, direktor marketinga v Gorenju. Z gostoma smo govorili o spremembah nakupnih navad njihovih porabnikov, tako na slovenskem kot ostalih trgih, o njihovi cenovni odzivnosti, o vrednotenju celovitosti ponudbe (še posebej dodatnih storitev in ugodnih ponudb), o poseganju po trgovinskih vs. tradicionalnim znamkam ipd.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice