Marketinški muzej je vizija Društva za marketing Slovenije. Uspešne slovenske znamke bodo imele priložnost, da ponovno zaživijo. Namen marketinškega muzeja pa ni samo zgodovinski, temveč tudi za prihodnost. Trženjsko usmerjena podjetja namreč črpajo iz dediščine in vrednot blagovne znamke. S tovrstnim projektom želimo opozoriti, da si slovenska podjetja vzamejo premalo časa za sistematično ohranjanje gradiva.

Slovenski etnografski muzej je junija 2010 na pobudo Društva za marketing Slovenije zasnoval in postavil razstavo Cockta, pijača vaše in naše mladosti. O dediščini slovenskih blagovnih znamk. Namen razstave v SEM bil je povezati področje materialne in nematerialne kulturne dediščine o njih z vidika njihove vloge v načinu življenja in v kulturi, ravni ekonomskega razvoja, potrošništva, vloge in oblik oglaševanja, razvoja trženja in ponudbe na trgu.

Na razstavi je bil posebej osvetljen fenomen Cockte in pojasnjeno je bilo, zakaj so znamke pomembne. Dejstvo je, da je Cockta simbol slovenske potrošniške revolucije in da ostaja najznačilnejša predstavnica koncepta 'slovenska znamka'. Njena vloga za naš gospodarski in družbeni razvoj je nesporna.

Raziskovanje zgodovine slovenskih znamk in razstava Cockta, pijača vaše in naše mladosti sta zato predvsem izraz spoštovanja do vseh, ki so ustvarjali in razvijali Cockto in druge znamke, ki so postale del naše kulturne identitete in nas prijetno spominjajo na čase gospodarskega in družbenega razcveta.

Razstava prikazuje tudi nekatere izbrane primere znanih slovenskih blagovnih znamk, med katerimi so  skoraj vse preživele gospodarske in druge spremembe v 20. stoletju in zaznamovale gospodarsko zgodovino blagovnih znamk. Njihove korenine gre iskati v dediščini regionalnih obrtniških in industrijskih izdelkov. Sem sodijo družbe Pivovarna Laško, Radenska, Kolinska oz. Droga Kolinska, tovarne Emo Celje, Peko, Ilirija, Gorenje, Šumi, Elan in Toper.

Vir: Katalog razstave Cockta, pijača vaše in naše mladosti, SEM, 2010

Ob razstavi je izšel tudi bogat katalog z razpravami strokovnjakov z raznolikih področij in pripravili smo vam nekaj poudarkov:

Dr. Bojana Rogelj Škafar, SEM
"Spričo dejstva, da so nemirne gospodarske spremembe na zadnjem prelomu stoletij skoraj uničile marsikatero slovensko blagovno znamko, je med strokovnjaki za trženje zrasla potreba, da jih zaščitijo in ohranijo. To nalogo bi po mnenju Društva za marketing Slovenije morali opraviti v procesu zbiranja gradiva o blagovnih znamkah, kar bi bila osnova za nastanek marketinškega muzeja, ki bi pomembno prispeval k razumevanju razvoja marketinške stroke in porabniške kulture v našem okolju. S tem bi blagovne znamke postale ena od sestavin muzealizirane nacionalne identitete."

Dr. Maja Makovec Brenčič, DMS
"Preteklost uči in navdihuje. Njen dokument so tudi znamke in prav je, da jim priznamo njihov pomen, se iz njih učimo ter pokažemo mladim, da ima tradicija svojo vrednost in da je znamko ne le težko ustvariti, temveč še težje ohraniti."

Dr. Žarko Lazarević, zgodovinar
"Blagovne znamke nastajajo, izginjajo in delujejo v določenem historičnem kontekstu. Na eni strani so rezultat časa in na drugi strani označevalec vsakokratne historične realnosti. S svojo pojavnostjo in konotacijami nam govorijo o podjetniških usodah, o podjetniških strategijah in praksah, o upravljavskih in marketinških prijemih, o izkušnjah, o znanju in obvladovanju tehnologije, o intelektualni lastnini."

Mag. Janez Damjan, pobudnik projekta
"Ne glede na tržno usodo ali pa prav zaradi nje, Cockta ostaja najznačilnejša predstavnica koncepta »slovenska znamka«. Njena vloga za naš gospodarski in družbeni razvoj je nesporna, njena usoda bo imela simboličen pomen za vse gospodarstvo. Naše raziskave zgodovine slovenskih znamke in razstava »Pijača naše in vaše mladosti« je zato predvsem izraz spoštovanja do vseh, ki so ustvarjali in razvijali Cockto in druge znamke, ki so postale del naše kulturne identitete in nas prijetno spominjajo na čase gospodarskega in družbenega razcveta."

Dr. Janez Bogataj, etnolog
"Veliko je primerov, sestavin in oblik, ki govorijo in potrjujejo misel o slovenski odličnosti, kakor nam jih razkriva kulturna, to pomeni tudi gospodarska, družbena in duhovna dediščina. Veliko večino so na tržišču spoznali po kraju izdelovanja, nekaj pa je bilo tudi takih, ki so na tržišče prihajali kot celovito razpoznavni izdelki ali tudi pod drugimi, večkrat celo tujimi, bolj zvenečimi imeni. Vidimo, da imajo nekatere sodobne oblike naše navzočnosti v svetu z odličnimi izdelki že kar bogato dediščino. Predstavitev zgledov odličnih izdelkov, tržnih znamk in storitev ni v nizanju zgodovinskih podatkov, temveč v premisleku, da bomo morali v prihodnje, veliko bolj kakor to počnemo danes, vpletati vse take in podobne primere v naše nastope v globaliziranem svetu."

Adela Ramovš, kustodinja razstave
"Cockta je pijača, ki se je zasidrala v življenja različnih generacij. Vsak si jo je zapomnil po njenih značilnih oblikah, okusu, geslih in času, ko jo je pil. In glede na pogovore z ljudmi, branjem različnih virov, se zdi da bo Cockta s svojim sodobnim pristopom in razvojem ostala pijača vaše in naše mladosti."

Za več informacij, podporo ali predajo arhivskega gradiva nam pišite na Marketinški muzej!

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice