Tudi z letošnjih dopustov se bomo v pisarne vračali v viharnih razmerah na trgih in v družbi. Cenovni pritiski, nezanesljivost dobav, pomanjkanje razpoložljivega kadra, daljši procesi odločanja, več digitalnih aktivnosti, morje marketinških tehnologij in platform, vrnitev off-line aktivnosti, zahteve strank po trajnostni naravnanosti, slabše izhodišče majhne države pri mednarodnem prodoru – v čigav urnik bomo jeseni uvrstili vse naštete izzive?

Na B2B konferenci, edinem srečanju B2B marketingašev v Sloveniji, ki jo v Društvu za marketing Slovenije organiziramo 13. oktobra 2022, bomo delili najboljše izkušnje, kako postaviti, voditi in izvajati marketing v mesecih, ki sledijo.

Skozi primere dobrih praks bomo prikazali konkretne strategije, usmeritve in rešitve:

  • Kako se lahko moje podjetje diferencira od konkurence v B2B panogi? Kako prodremo na tuj trg, če smo majhno, nepoznano podjetje iz Slovenije?
  • Kako ujamemo val trajnostne usmerjenosti? Kakšne so najboljše prakse?
  • Kako si marketingaš izbori večjo veljavo znotraj lastne B2B organizacije?
  • Kako naj organiziram marketing ob omejenih budgetih? Kakšna je v resnici znamka delodajalca v B2B panogah?
  • Kako lahko podprem delo distributerjev in kako postavim strategijo mednarodnega marketinga?
  • Kako naj v našem podjetju povečamo izplen digitalnih aktivnosti?
V koledarjih si zabeležite 13. oktober 2022, živahno bo in v živo!

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice