Celotno vsebino 30. Akademije MM, ki jo je uredil doc. dr. Matjaž Iršič z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru, lahko prelistate na spodnji povezavi.

Katja Grubiša, Urška Tuškej Lovšin: VPLIV SKLADNOSTI ZAZNANE PODOBE ZNAMKE IN PORABNIKA NA IDENTIFIKACIJO PORABNIKA S TRAJNOSTNIMI MODNIMI ZNAMKAMI

V prvem prispevku Katja Grubiša in Urška Tuškej Lovšin obravnavata vpliv skladnosti zaznane podobe znamke in porabnika na identifikacijo porabnika s trajnostnimi modnimi znamkami. Avtorici se z izvedeno kvantitativno raziskavo osredotočata na identifikacijo kot izredno pomemben strateški cilj trajnostnih modnih znamk, saj nanjo vplivata tako skladnost trajnostnih vrednot na ravni individualne samopodobe porabnika kot tudi skladnost modnega sloga porabnika in znamke. Rezultati njune raziskave pokažejo, kako pomembno je, da trajnostne modne znamke postanejo simboli, s katerimi se porabnik lahko poveže in preko njih opredeli svojo identiteto. Njuni rezultati so torej pomembni še posebej za podjetja v modni industriji.

Petra Viki Čeru, Nataša Verk: RAZLAGALNA MOČ KROŽNEGA MODELA ODLOČANJA: ŠTUDIJA PRIMERA SPLETNE SKUPNOSTI MAMICE OPREMLJAJO

Petra Viki Čeru in Nataša Verk v drugem prispevku proučujeta razlagalno moč krožnega modela odločanja, pri čemer uporabita študijo primera spletne skupnosti »Mamice opremljajo«. Avtorici sta na osnovi kvalitativne raziskave z metodo osmišljanja vrednotili nakupne odločitve članov spletne skupnosti na podlagi krožnega (McKinseyjevega) modela porabnikove poti odločanja, pri čemer ju zanima predvsem, kje v praksi prihaja do odstopanj od predlaganega modela zaradi porabnikove izpostavljenosti elektronskim govoricam. Rezultati njune raziskave prispevajo predvsem k razumevanju nakupnega odločanja porabnikov v času, ko so ti izpostavljeni vse več elektronskim govoricam, ter z vidika praktičnih implikacij opozarjajo ponudnike na pomen reevalvacije statusa znotraj komunikacijskega spleta in na neizkoriščene priložnosti, ki so povezane z njim.

Fanny Liska: TIPOLOGIJA SKUPIN NA PODLAGI ODNOSA DO SOUSTVARJANJA V STORITVAH

Tretji prispevek, ki je v angleškem jeziku, je pripravila Liska Fanny. V njem predstavlja uporabo modela SDL (angl. »Service Dominant Logic« model) in koncepta »so-oblikovanja« (angl. »co-creation«) na področju marketinga storitev, pri čemer jo zanima predvsem odnos med tipologijo osebnosti porabnikov storitev ter njihovimi stališči glede možnosti »so-oblikovanja« storitev. Rezultati njene kvantitativne raziskave so izjemno koristni za ponudnike storitev, predvsem pri oblikovanju njihovega storitvenega procesa kot tudi pri oblikovanju same storitve ter njene diferenciacije s ciljem doseganja večje zaznane vrednosti storitve v očeh porabnika.

Lina Gorjup, Urška Tuškej Lovšin: VPLIV ZNAČILNOSTI ASPIRACIJSKIH REFERENTOV NA PROCES PRISVAJANJA NOVOSTI

V četrtem prispevku avtorici Lina Gorjup in Urška Tuškej Lovšin raziskujeta vpliv značilnosti aspiracijskih referentov na proces prisvajanja novosti. Pri tem ju je zanimalo predvsem, kako določene lastnosti aspiracijskih referentov v primeru, ko ta predstavi novost, vplivajo na oblikovanje pozitivnega stališča možnih porabnikov do novosti in na njihovo namero nakupa. Avtorici sta z rezultati njune kvantitativne raziskave prispevali h koristnim napotkom za ponudnike, ki poskušajo skrajšati čas prisvajanja novosti pri možnih porabnikih in oblikovati pozitivno stališče porabnikov do novega izdelka.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam