Pristop v sodelovanju z Društvom za marketing Slovenije predstavlja izsledke raziskave Mind Wide Open, izvedene spomladi 2018 med 118 slovenskimi marketinškimi direktorji. Tema letošnje raziskave so bila partnerstva in ekosistemi, s katerimi spodbujamo razvoj podjetja in inoviranje. Tokrat nas je zanimala predvsem naklonjenost partnerskemu odnosu s tistimi, s katerimi podjetja že sodelujejo, vendar je njihov odnos predvsem v duhu »dobavitelj – kupec«. Raziskava je bila premierno predstavljena na 23. Slovenski marketinški konferenci (SMK).

Izziv letošnje raziskave je bilo ugotavljanje, ali svoje dobavitelje jemljemo kot nekoga, ki nam samo dobavlja zahtevane izdelke in/ali storitve, ali pa z njimi gradimo partnerski odnos. Glede na to, da lahko sprememba odnosa do dobaviteljev pozitivno vpliva na pospešitev inoviranja, nas je prav tako zanimalo, kaj podjetja ovira pri tem, da bi takšen odnos vzpostavila kot nekaj vsakdanjega.

Ključne ugotovitve v raziskavi so:
  • Podjetja na slovenskem trgu že izkušajo disrupcije.
  • Na strateški ravni podjetja že nagovarjajo disrupcije.
  • Organizacija ne uspe slediti strategiji.
  • Aktivnosti na področju inoviranja so reaktivne in prepočasne.
  • MKT še ni zadolžen za identifikacijo partnerjev, vendar si želi biti.
  • Najboljši so bolj aktivni inovatorji, imajo podporo vodstva, MKT sodeluje pri strateških aktivnostih, povezanih z disrupcijami in dosegajo boljše rezultate.

Celotno poročilo preberite tukaj.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice