Digitalno oglaševanje je doseglo svojo zrelo fazo, saj predstavlja že 52 odstotkov vseh naložb v oglaševanje v Sloveniji, je pokazala nedavna raziskava iProma in Valicona o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja v letu 2024.

Če je še leta 2019 veljalo, da so oglaševalci za digitalno oglaševanje namenili tretjino oglaševalskega proračuna, je lani delež presegel polovico sredstev. Trenutne tržne razmere pa so po mnenju direktorja raziskav in partnerja v Valiconu Matjaža Robinšaka dovolj ugodne, da si lahko tudi v prihodnje obetamo rast in razvoj digitalnega oglaševanja. Pričakovati je, da bodo naložbe v digitalno oglaševanje letos v primerjavi z lanskim letom zrasle za sedem odstotkov.

Največ digitalnega oglaševanja je v turizmu

Delež naložb v digitalno oglaševanje narašča vse od začetka raziskave leta 2019, daleč najbolj digitalizirana panoga pa je turizem (s 86 % proračuna namenjenega oglaševanju). Med vsemi oblikami digitalnega oglaševanja, ki so na voljo, se nameravajo znamke letos najpogosteje poslužiti prikaznega oglaševanja (98 %), oglaševanja na družbenih omrežjih (zagotovo ali verjetno 91 % vprašanih) in iskalnega marketinga (85 %). Za e-poštni marketing se bo zagotovo ali z veliko verjetnostjo odločilo 73 odstotkov vprašanih, za vplivneže pa 63 odstotkov.

34-odstotni delež naložb v digitalno oglaševanje slovenskih oglaševalcev je namenjenih prikaznemu oglaševanju (31 % v letu 2022), ki raste tretje leto zapored, naložbe v oglaševanje na družbenih omrežjih (20 % v 2024 in 2022) in iskalni marketing (18 % v 2024 in 17 % v 2022) pa ostajajo na podobni ravni kot leta 2022.

Digitalno oglaševanje znamke uporabljajo predvsem zaradi njegove učinkovitosti, možnosti evalvacije oglaševalske akcije, naprednega ciljanja in možnosti optimizacije. Med (zelo) pomembnimi dejavniki so sodelujoči našteli še transparentnost, skladnost z zakonodajo, komunikacijo s potrošniki, podatke o vedenjskih vzorcih in ugled ponudnika.

Le majhen del oglaševalcev namerava zmanjšati naložbe v oglaševanje

Za konec je raziskovalce zanimalo tudi, v kolikšni meri bodo oglaševalci ohranili celotne oglaševalske proračune v primerjavi z letom prej. 43 odstotkov vprašanih namerava naložbe povečati, 44 odstotkov pa vsaj ohraniti na lanski ravni. Največje povečanje napovedujejo v turizmu in v trgovini. Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v iPROMu je ob tem dejal, da se naložbe v digitalno oglaševanje odzivajo na trenutne razmere na trgu. Podjetja spremljajo potrošniški sentiment in se nanj odzivajo tudi z naložbami v tržno-komunikacijske aktivnosti. Prikazno oglaševanje po njegovih besedah ohranja svoj primat v digitalnem oglaševanju, saj pomembno krepi moč in priklic blagovne znamke in spodbuja konverzije.

Tokratno raziskavo, pri kateri je sodelovalo 117 slovenskih odločevalcev na področju oglaševanja in trženja, sta iPROM in Valicon izvajala med novembrom 2023 in januarjem 2024, sicer pa poteka že od leta 2019.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam