V letu 2018 se lahko udeležite novega trimesečnega programa Akademije za upravljanje podatkovne analitike. Med januarjem in aprilom za udeležence pripravljamo osem modulov izobraževanj, v katerih bomo zajeli celoten spekter tem, ki so povezane z zbiranjem, uporabo in upravljanjem s podatki. Rok za prijavo je 15. januar 2018.

Zakaj podatkovna analitika?

Podatkovno in digitalno vodenje podjetij je danes nuja in predstavlja pomembno konkurenčno prednost za podjetje. Strokovnjaki, ki znajo hitro in inteligentno presejati podatke, v njih odkrivati trende in videti poslovno vrednost, so izjemno cenjeni v vsakem poslu. Zato je znanje s področja poslovne analitike danes ena najbolj iskanih kompetenc.

In s programom Akademije za upravljanje podatkovne analitike nagovarjamo tri glavne izzive:

1) Korporativni izziv, kako vzpostaviti kulturo za vzpostavitev podatkovne analitike.

2) Vodstveni izziv, kako zagotoviti potrebne kompetence zaposlenih.

3) Izziv analitikov, kje in kako lahko uporabijo svoje znanje.

Skozi intenzivni trimesečni program Akademije se bomo poglobili v vse tri izzive in z vrhunskimi strokovnjaki opolnomočili udeležence s potrebnimi znanji, ki omogočajo podatkovno in digitalno vodenje podjetij.

Skozi program akademije bomo pokazali:

  • kako prepoznati in izbrati pomembne obstoječe uporabniške podatke,
  • te dopolniti z manjkajočimi podatki,
  • jih pravilno obogatiti, analizirati, predstaviti in interpretirati – z namenom izboljšanja delovanja organizacije in posledično z namenom izboljšanja porabnikove izkušnje.

 

Glavni cilj podjetij je pridobiti ekonomsko vrednost iz velike količine podatkov.

  • Ekonomsko vrednost iz podatkov lahko pridobimo le z dobro organiziranimi analitičnimi oddelki. To so tisti oddelki, ki se večino časa ukvarjajo z  upravljanjem s podatki in podatkovnimi analizami, pri čemer uporabljajo raznolika znanja in sposobnosti z več različnih področji z namenom, da lahko iz surovih podatkov preko procesa podatkovne inteligence pridobijo dodano vrednost.

Na podlagi podatkov lahko identificiramo trende in vzorce, s katerimi bistveno izboljšamo potrošniško izkušnjo.

  • Če znamo iz na videz neobvladljivih podatkov prepoznati in izbrati pomembne obstoječe podatke, te dopolniti z manjkajočimi ter jih pravilno obogatiti, analizirati, predstaviti in interpretirati, se lahko zelo približamo vedno bolj zahtevnim potrošnikovim potrebam.
  • Na podlagi podatkov lahko namreč identificiramo trende in vzorce, jih nadalje analiziramo, implementiramo v razvoj in na osnovi novo pridobljenih znanj izboljšamo samo delovanje organizacije ter posledično tudi bistveno izboljšamo potrošniško izkušnjo.
Komu je akademija namenjena?


Akademija je namenjena strokovnjakom, ki:

  • razumejo proces pridobivanja vrednosti iz velike količine podatkov na način, da ti predstavljajo ekonomsko vrednost za podjetje,
  • se pri svojem delu na kakršen koli način ukvarjajo s podatkovno analitiko (vodenje podatkovne analitike, vzpostavljanje ali vodenje oddelka za podatkovno analitiko ...),
  • se pri svojem delu lahko ukvarjajo z različnimi področji: marketing, prodaja, kontroling, IT, razvoj, raziskave ...

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice