Strokovna komisija je med 38 prijavami marketinških projektov izbrala najboljše med najboljšimi. Razkrili so nam, kdo so finalisti letošnjega državnega prvenstva v marketingu in zakaj so si po prav oni prislužili mesto v finalu.

Finalni dogodek državnega prvenstva v marketingu je slovesna podelitev nagrad. Zmagovalce v posameznih kategorijah in prejemnika velike nagrade Marketinška odličnost 2024 bomo razglasili v četrtek, 30. maja, na Slovenski marketinški konferenci v Portorožu.
Finalisti 1. kategorije: ODLIČNOST MARKETINŠKE STRATEGIJE
Atlantic Grupa d. d.
Argeta: Slovenski kruh

OPIS PROJEKTA: Argeta, dobra stran kruha, je skupaj z najboljšim sosedom, Mercatorjem, spekla prav poseben kruh in poskrbela za ohranitev naše kulturne dediščine. V sodelovanju s priznanim slovenskim etnologom, dr. Janezom Bogatajem, so ustvarili Slovenski kruh, narejen iz izključno slovenskih sestavin, zmletih v slovenskih mlinih, izpod rok slovenskih pekov v pekarni Grosuplje. Spekli so kruh, ki je blizu vsem Slovencem in katerega receptura vsebuje tudi avtohtono proso. Slovenski kruh je bil ekskluzivno na voljo na policah najboljšega soseda Mercatorja.

Slovenski kruh je skupna obljuba Argete ter Mercatorja za zaščito vse bolj ogroženih lokalnih avtohtonih semen in skupna obljuba, da bosta podprla Slovensko rastlinsko gensko banko, ki ščiti in ohranja naša lokalna semena. Tista najdragocenejša bodo shranjena v Svetovni semenski banki Svalbard, globoko v arktičnem krogu. Tam bodo semena slovenskega kruha na varnem in čakala na čase, ko jih bo človeštvo zares potrebovalo.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Gre za podjetje, kjer se izrazito čuti marketinško razmišljanje skozi vse aktivnosti podjetja, predvsem pa velika vloga in moč marketinga. Pri prijavljeni marketinški strategiji je zelo dobro vidna komponenta dolgoročnosti. Gre za vrhunsko nadaljevanje zgodbe Dobra stran kruha, s katero se želijo iz »hard push« produkta repozicionirati v znamko s čustvi in zgodbami. Na trgu, kjer imajo izrazito cenovno občutljive kupce, delajo pogumne in drugačne zgodbe, s katerimi gradijo zvestobo blagovni znamki in zmanjšujejo cenovno elastičnost. Skozi prijavo je viden jasen fokus na kvaliteto izdelka in gradnjo znamke, ki pri njih igrata ključno vlogo. Hkrati gre za utrjevanje odnosov in podpiranje lokalnih partnerjev in zanimivo pozicioniranje slovenskega lokalnega izvora z vključitvijo etnologa ter iniciativo ohranjanja slovenskih avtohtonih semen. Gre za trajno, ne zgolj trajnostno zgodbo celotne Argete, kateri vsako leto konsistentno dodajo nekaj več.

Ekipa Argete se je med finaliste uvrstila s projekti Slovenski kruh, Juniorjev Zgodbarček in Enaka srčnost in enaka predanost si zaslužita enako podporo.
NLB d. d.
Odličnost upravljanja blagovne znamke NLB

OPIS PROJEKTA: Tako v Sloveniji kot širše v regiji, kjer delujejo banke NLB Skupine, se razmerja moči v segmentu bančništva intenzivno spreminjajo. Ohranjanje močne blagovne znamke in krepitev atributov, ki med potrošniki dvigujejo preferenčni izbor in primarno uporabo banke, je zato ključnega pomena. Projekt Odličnosti upravljanja blagovne znamke NLB učinkovito odgovarja na izziv, kako NLB premakniti med »hot-playerje«, kjer so pozicionirane banke, ki na trgu pridobivajo. Projekt postavlja temelje za rast ter doseganje poslovnih in strateških ciljev tudi v prihodnje – ter prav zaradi tega še zdaleč ni zaključen.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Strokovna komisija je prepoznala odličnost dolgoročno postavljene marketinške strategije, kjer je jasno viden razvoj in krepitev vloge marketinga kot gonilne sile v podjetju. Odličnost pa se kaže tudi pri izvedbi aktivnosti, kjer konsistentno sledijo strategiji in udejanjajo arhetip skrbnega mentorja, ki mu je mar za uporabnike. Gre za konsistentno in stabilno gradnjo blagovne znamke, ki je pomagala tudi pri transformaciji celotne banke. Iz znamke z zelo slabim ugledom jim je uspelo zgraditi vodilno znamko na trgu. Na račun močne korporativne znamke pa imajo večjo moč tudi produktne znamke, kar vpliva na odločitve strank. Ob tem centralizirano upravljajo znamko za celotno regijo. Prijavo so odlikovali skrbno določeni cilji, vloga marketinga je zelo dobro definirana in tudi jasno dokazana, rezultati zadnjega leta pa so odlična krona zadnjih treh let.

Med finaliste v kategoriji odličnost marketinške strategije ter odličnost trajnostnega delovanja in družbena odgovornost se je uvrstila ekipa NLB.
Petrol d. d., Ljubljana
Pomen marketinga in gradnje kulture osredotočenosti na kupca

OPIS PROJEKTA: Za Skupino Petrol je bilo tudi leto 2023 še precej turbulentno, predvsem zaradi zaostrene regulacije cen goriv na ključnih trgih, ki je botrovala racionalizaciji vseh stroškov, vključno z marketinškim proračunom. Vse izzive pa je oddelek Marketinga v Petrolu izkoristil za nadaljnjo izgradnjo kompetenc ekipe, za poglobljen razmislek glede prioritetnih in fokusnih marketinških aktivnosti, ki so zasledovale poslovno strategijo, predvsem pa za učinkovito izrabo resursov – ne samo razvojnih, namenjenih digitalizaciji prodaje, ampak tudi ko je šlo za omejene marketinške investicije. Marketinška funkcija v Petrolu živi kulturo, ki kupca postavlja v središče in hkrati naslavlja vizijo ter poslovne, strateške in marketinške cilje podjetja; je gonilo številnih razvojnih, produktno usmerjenih aktivnosti, kjer poleg svoje strokovne funkcije odigra tudi vlogo iniciatorja, povezovalca in velikokrat tudi ključnega motivatorja, da se aktivnosti interno premikajo do uspešne izvedbe. Tako je dokazala, da je tudi v težkih okoliščinah moč najti nove priložnosti, graditi pozitivno kulturo ter ustvarjati zmagovalne poti do cilja.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Komponenta dolgoročnosti marketinškega delovanja je zelo dobro vidna tudi pri Petrolu. Skozi prijavo je čutiti izjemne premike – vidi se izjemen razvoj in povečevanje vloge marketinga znotraj podjetja. Marketing pridobiva vlogo gonilne sile in ima svoje mesto tudi za odločevalsko mizo. In to kljub vsem izzivom, ki jim je podjetje priča. Izzive še povečuje kompleksnost delovanje podjetja, tako glede trgov, segmentov, storitev, regulacije, marketing pa se vključuje v vse pore te kompleksnosti.

Petrolova ekipa se je med finaliste uvrstila s petimi različnimi projekti.
Finalisti 2. kategorije: ODLIČNOST TRAJNOSTNEGA DELOVANJA IN DRUŽBENA ODGOVORNOST

Atlantic Grupa d. d.
Donat: Poskrbite za svojo prebavo, poskrbite zase. Kako blagovna znamka Donat trajnost vključuje v celostno poslovanje.

OPIS PROJEKTA: Donat je popolnoma naraven izdelek, z več kot 115-letno tradicijo in s klinično dokazanim delovanjem na področju prebave. Pri oblikovanju aktivnosti na področju trajnosti za blagovno znamko Donat je bilo zato najpomembnejše, da izhajajo iz poslanstva in se osredotočijo na polje varovanja zdrave prebave, kjer imajo znanje in strokovnost, kot blagovna znamka pa že prepoznavnost in kredibilnost. Zavedajo se, da na tem področju lahko razvijajo unikatne aktivnosti dolgoročno ter v skladu s potrebami uporabnikov dajejo vsebino, ki jim pomaga, da sami oblikujejo boljši jutri zase. Trajnostne zaveze Donata vključujejo v dnevno poslovanje in so del DNK blagovne znamke.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Zelo dobro predstavljen primer trajnostnega oz. družbeno odgovornega delovanja podjetja, pri katerem ima ključno in strateško vlogo marketing. Gre za odličen projekt, ki govori o prehodu iz produkta v korist za zdravje. Donat izjemno dobro predstavi dobrobiti za telo, s čimer so odgovorili na zelo relevanten družbeni problem. Projekt konsistentno naslavlja trajnostne cilje, odlikuje ga relevantnost vsebin, ozaveščanje o pomembnosti zdravja in zdravih navad. Strokovna komisija ocenjuje: vse je bilo narejeno prav.

Ekipa Donat se je uvrstila v finale kategorije odličnost trajnostnega delovanja in družbena odgovornost
NLB d. d.
Bankarium – muzej bančništva Slovenije

OPIS PROJEKTA: Ker se bančništvo zdi zahtevna in včasih težko razumljiva dejavnost, muzej javnosti približuje pomen denarja in banke ter predstavlja vpliv, ki so ga ti imeli na naša življenja v svoji 200-letni zgodovini in ga imajo še danes. Pričakujte vse od 5000-letne zgodovine bančništva do prvih hranilnic, vseh denarnih valut, ki smo jih uporabljali v 200 letih pa vse do digitalnih mobilnih denarnic, notranjosti bankomata in zbirke hranilnikov. Po obisku je vsakdo bogatejši za novo spoznanje, znanje ali izkušnjo.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Gre za poklon stroki in odličen družbeno koristen projekt, ki hkrati skrbi tudi za učenje ljudi, finančno opismenjevanje in jasno komunicira vračanje družbi, s čimer še enkrat več konsistentno udejanjajo arhetip skrbnega mentorja. Čeprav muzej podjetju običajno predstavlja strošek, je lahko tudi vir navdiha, kot je to v primeru Bankariuma. Izdaja bankovca z vrednostjo nič pa je inovativen, drugačen in kul način predstavitve muzeja.

Petrol d. d., Ljubljana
Skupaj lahko spremenimo svet. Trajnost v srcu marketinške in komunikacijske strategije energetskih rešitev Petrola

OPIS PROJEKTA: Zaradi podnebnih sprememb in omejenosti virov je trajnostno delovanje danes nujno, tako za posameznike kot za podjetja, organizacije – in naš svet lahko spremenimo le skupaj. Svetovno gospodarstvo in panoga energetike sta v intenzivni energetski tranziciji, zaradi česar je Petrol že pred leti začel razvijati energetske rešitve, ki odgovarjajo na spremenjene potrebe ljudi in okoljske izzive prehoda v nizkoogljično družbo – da bi lahko še naprej ljudem zagotavljali energijo za življenje. Zato so prilagodili marketinške strategije: proaktivna vloga marketinga sedaj vključuje vse deležnike in s tem pospešuje razvoj; se umešča v proces priprave strateških dokumentov in planiranja; ter izvaja vlogo veznega člena med upravo, prodajo, produktom in kontaktnim centrom.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Gre za poslovni transformacijski projekt, pri katerem je bila vloga marketinga zelo pomembna z vidika pospeševalca in povezovalca oddelkov v podjetju in je odigral ključno vlogo za realizacijo projekta. Gre za projekt, ki kaže potencial tudi za v prihodnje. Prijavo odlikuje dobra ocena izhodiščnega izziva in diagnoze, sledilo pa je veliko organizacijsko-procesnih aktivnosti. S pripravo paketne ponudbe so se približali uporabnikom, ni šlo zgolj za komunikacijo, pač pa za trajnostno naravnanost podjetja.

Finalisti 3. kategorije: ODLIČEN KORAK PRED DRUGIMI

3A. NOVOST ALI INOVACIJA NA ENEM OD 7P
Atlantic Grupa d. d.
Argeta: Juniorjev Zgodbarček

OPIS PROJEKTA: Orodje Zgodbarček, ki je nastalo pod okriljem blagovne znamke Argeta Junior, predstavlja inovativno nadgradnjo digitalne platforme Juniorjeve dogodivščine in združuje tehnologijo umetne inteligence s pripovedovanjem zgodb za otroke. Ponuja interaktivno ustvarjanje personaliziranih zgodb, osrediščenih okoli znamčnega gradnika – maskote račka Juniorja, ki izvaja vlogo otrokovega prijatelja, hkrati pa je tudi tihi zaveznik starša. Platforma ne le da krepi povezavo med blagovno znamko in družinami, temveč tudi utrjuje Argeto Junior kot vodilno izbiro staršev. V okviru projekta je bilo ustvarjenih več tisoč zgodb, kar dokazuje visoko vključenost uporabnikov in uspešno izkoriščanje tehnologije na kreativen način.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Zelo lep projekt, ki temelji na poglobljenem razumevanju pomembnosti gradnje dolgoročne, emocionalne povezave blagovne znamke s svojimi kupci in uporabniki – v tem primeru s starši in njihovimi otroki. Argeta je z uporabo najnovejših tehnologij in umetne inteligence nadgradila svojo obstoječo digitalno platformo Juniorjeve dogodivščine, kjer uspešno nagovarja tako otroke Alfa generacije kot njihove starše. S tem je še bolj aktivno vstopila v svet mladih družin kot skrben in predan ponudnik dobrih in kvalitetnih vsebin – tako na zaslonu kot tudi na krožniku.

Petrol d. d., Ljubljana
Prenovljena marketinška in komunikacijska strategija nove aplikacije Petrol GO

OPIS PROJEKTA: Celostno prenovljena mobilna aplikacija Petrol GO je unikatna konkurenčna prednost Petrola in pomemben razlog za to, da se stranke rade ustavijo na njihovih prodajnih mestih. Sodobna mobilna platforma omogoča še bolj enostavne in napredne načine poslovanja, hkrati pa predstavlja takojšen stik s Petrolom na vseh njihovih poteh. Prenovljena marketinško-komunikacijska strategija ob posodobitvi aplikacije je obsegala aktivnosti od idejne zasnove, uporabniških testiranj, izdelave konceptov ter prototipa do lansiranja aplikacije in komunikacijske kampanje kot tudi spremljanja ponakupne izkušnje po samem lansiranju. Pri tem je bil marketing ključni nosilec in odgovoren za vse korake izvedbe strategije.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Zelo dober projekt, iz katerega je jasno vidno, da je bil marketing gonilna sila projekta kljub zahtevnosti sodelovanja med vsemi vpletenimi, ne zgolj med vodstvom in oddelki v podjetju, ampak tudi z zunanjimi partnerji. Glede na zelo malo možnosti za diferenciacijo na trgu, so našli točko, kjer je bilo diferenciacijo mogoče izvesti, in se pri njeni implementaciji osredotočili predvsem na uporabnika. Jasno je razvidna tudi dolgoročnejša strategija.

Telekom Slovenije, d. d.
Kibernetska varnost

OPIS PROJEKTA: Projekt "Kibernetska varnost" se osredotoča na naraščajoče kibernetske napade v Sloveniji, kjer so podjetja še posebej ranljiva zaradi nizke ozaveščenosti o (tovrstnih) tveganjih. Telekom Slovenije, kot že uveljavljen ponudnik varnostnih rešitev, želi s praktičnimi primeri iz slovenskega poslovnega okolja B2B-segmentu pokazati, da je žrtev lahko katerokoli podjetje, s čimer spodbuja zavedanje o pomenu varnostnih rešitev. S kampanjami, izobraževanji, demonstracijskimi simulacijami kibernetskih napadov na izbranih poslovnih dogodkih in aktivacijo prodajnega osebja gradijo ozaveščenost o kibernetskih grožnjah ter pozicionirajo Telekom Slovenije kot najboljšega strokovnjaka za celovite IKT-rešitve.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Med telekomunikacijskimi podjetji Telekom Slovenije v zadnjih letih vse več vlaga v ozaveščanje o kibernetski varnosti, predvsem v B2B segmentu. Skozi prijavo je v visoko konkurenčnem okolju čutiti pozitivne trende in prizadevanja za razširitev znanj o tej temi na čim večji krog uporabnikov.

S projektom Kibernetska varnost se je med finaliste zapisala ekipa podjetja Telekom Slovenije.
3B. NOV POSLOVNI MODEL in 3C. TRANSFORMACIJA ALI OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV
iPROM d. o. o.
iPROM Private DMP

OPIS PROJEKTA: Družba iPROM je z edinstveno tehnološko rešitvijo na trgu digitalnega oglaševanja v regiji Adriatic – iPROM Private DMP – proaktivno naslovila potrebo po zbiranju prvoosebnih podatkov za ciljano digitalno oglaševanje, še pred umikom tretjeosebnih piškotkov kot tradicionalnega elementa ciljanja. iPROM Private DMP oglaševalcem in tržnikom omogoča izgradnjo zasebnega podatkovnega skladišča, ki že danes predstavlja osnovo za cenovno učinkovit zakup oglasnega prostora. Združuje napredne tehnologije za zbiranje prvoosebnih podatkov, umetno inteligenco za analizo obnašanja uporabnikov in napovedovanje namer, kar zagotavljl natančnejše in učinkovitejše ciljanje z oglasi in drugimi komercialnimi vsebinami, tako danes, še bolj pa v prihodnosti.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: iPROM je ustvaril lastno tehnološko rešitev, ki odgovarja izjemno specifičnim potrebam trga – oglaševalcem omogoča izboljšano zbiranje in analizo prvoosebnih podatkov brez uporabe tretjeosebnih piškotkov. S to rešitvijo so več kot uspešno presegli ozke okvirje zaupanja do agencijskih produktov ter izdelek uspešno predstavili širši množici B2B uporabnikov. Gre za uspešen proaktiven odziv na spremembe na področju digitalnega oglaševanja, kot so strožji zakoni o e-zasebnosti in postopna ukinitev uporabe piškotkov tretjih oseb. Čeprav ne gre nujno za nov poslovni model in novost v svetovnem merilu, pa je iPROM-u uspelo predstaviti novost na slovenskem trgu in jo prilagoditi evropskim zahtevam.

Ekipa družbe iPROM se je med finaliste uvrstila s projektom iPROM Private DMP.
Petrol d. d., Ljubljana
Odličnost upravljanja uporabniške izkušnje v podjetju Petrol

OPIS PROJEKTA: V 2023 so se v Petrolu soočali z izzivom, kako izboljšati upravljanje uporabniške izkušnje in jo dvigniti na višji nivo, ob tem pa izboljšati tNPS rezultat po dveh zaporednih letih zniževanja. V času, ko je ena izmed pomembnih komponent ponudbe, cena, regulirana, kakovost med ponudniki pa primerljiva, je popolna osredotočenost na uporabnika še toliko bolj pomembna. Uporabniška izkušnja je v Petrolu odgovornost vseh zaposlenih, v 2023 pa je bil viden očiten napredek tako v načinu upravljanja aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje kot v rezultatih. Marketing je tako s svojimi aktivnostmi poskrbel za razvoj kompetenc in uvedbo ciljno usmerjenega ter strukturiranega upravljanja uporabniške izkušnje ob podpori vodstva.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Ključen iniciator projekta je uporabniška izkušnja, ki se jo je po letih zanemarjanja celovito in široko lotili. Projekt je del širše marketinške strategije podjetja, kjer je v ospredju vedno uporabnik.

Poslovni sistem Mercator d. o. o.
Prenova lojalnostnega sistema Pika

OPIS PROJEKTA: Mercator Pika je že dolgo najbolj priljubljena kartica zvestobe v Sloveniji in s februarjem 2024 so jo po kar 10 letih še nadgradili z novostmi v skladu z najsodobnejšimi svetovnimi trendi in glede na najnovejše raziskave Mercatorjevih kupcev. S skrajšanim bonitetnim obdobjem in novimi načini zbiranja pik je pot do prihrankov še krajša, poudarek je na povezanosti Pike z aplikacijo Moj M in akcijami, ki jih ta ponuja. Ponosni so, da bodo zabeležili že 700 tisoč prenosov aplikacije. Tako se nakupovalna izkušnja spremeni v igro. Prav video igra je bil glavni koncept za kampanjo, kjer peterica kupcev stopi skozi portal v nov svet, kjer jih čaka še več ugodnosti in popustov – glavni sprožilec za vstop v ugodnejše vzporedno vesolje pa je Pika.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Izjemno kompleksen projekt transformacije programa zvestobe, ki prinaša prednosti za podjetje, uporabniki pa so ga dobro sprejeli. Marketing je odlično opravil svoje delo, saj je prehod na nov sistem potekal gladko.

Mercatorjeva ekipa se je med finaliste zapisala s projektom Prenova lojalnostnega sistema Pika.
3D. ODZIV NA IZREDNE OKOLIŠČINE
Atlantic Grupa d. d.
Argeta: Enaka srčnost in enaka predanost si zaslužita enako podporo.

OPIS PROJEKTA: Ko je Smučarski zvezi Slovenije v zadnjem trenutku uspelo v Planico pripeljati finale ženskih skakalk, so se pri Argeti odločili, da dogodek ne podprejo le finančno, ampak v okviru svoje sponzorske komunikacijske platforme Dobra stran športa opozorijo slovensko javnost na problematiko neenakosti žensk v športu ter na premišljen način pokažejo, da si vsi športniki, ne glede na spol, zaslužijo enako podporo. Sponzorska aktivacija je spretno prepletala komunikacijo v digitalnem okolju in aktivacijo na dogodku. Ozavestila je slovensko javnost o problematiki in jo dodatno spodbudila, da so z enako srčnostjo in strastjo podprli tudi finale ženskih smučarskih skokov v Planici ter vse ženske športnice, na čelu z novo številko 1 v ženskih smučarskih skokih – Niko Prevc.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Ta projekt dokazuje, da so tudi športna sponzorstva lahko izjemna. Sponzorstvo ženske finalne tekme v smučarskih skokih v Planici je Argeta izjemno dobro združila s svojo filozofijo blagovne znamke in celi Sloveniji dokazala, da zares podpirajo VSE dobre strani športa, ne glede na spol, vrsto ali gledanost. Še več – na pozitiven in privlačen način je podprla tradicionalno manj zanimive ženske skoke in celotni Sloveniji pokazala, da si čisto vsi športniki, ne glede na spol, zaslužijo enako srčno, nesebično in predvsem enakovredno podporo. Osnovni cilj, ljudi ozavestiti o enaki srčnosti in predanosti vseh tekmovalcev, so več kot uspešno dosegli. Finalno tekmo ženskih skokov je javnost podprla z navdušenjem in strastjo.

Kontron, d. o. o.
Celovita prenova identitete podjetja S&T Iskratel v Kontron

OPIS PROJEKTA: Pet mesecev. Šest oseb. Bore malo sredstev. Celovita prenova identitete podjetja in s tem ukinitev dveh prepoznanih znamk, prisotnih na trgu tudi več kot 75 let. Kako nam je uspelo?

Z dobro pripravo, jasnimi cilji, smotrno delitvijo odgovornosti obsežnega projekta in odlično izvedbo smo v pičlih 150-ih dneh po poteh do spremembe peljali več kot 630 zaposlenih in na tisoče strank v 55 državah sveta. Na rok smo lansirali polno optimizirano spletno stran, delili več kot 100 predlog, potrebnih za poslovanje, in informacijo učinkovito razpršili do vseh identificiranih ciljnih skupin. Z uspešno izvedbo projekta smo podprli tudi doseganje glavnih poslovnih ciljev - minimalen odliv kadra, celostno informirana javnost, ohranitev zadovoljstva in zaupanja naših kupcev ter rast prometa tudi s prodorom na nove trge. Kakovost izvedbe je ob poznavanju omejenosti z viri še toliko bolj navdušujoča.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: Šolski primer podjetja, ki je čez noč spremenilo svojo zunanjo podobo in identiteto, a ob tem več kot uspešno zadržalo svoje interne vrednote, zaposlene in kupce. Še več – spremembo so odlično izkoristili za to, da so še bolj strnili in poenotili svoje vrste, izčistili obljubo blagovne znamke in še bolj uspešno nastopili na sicer izjemno zahtevnem B2B trgu. Še dodatna pohvala, da je celoten projekt v skrajšanem roku izpeljal majhen tim, v katerem je imel marketing ključno vlogo.

V kategoriji odziv na izredne okoliščine so je med finaliste uvrstila ekipa Kontron.
Petrol d. d., Ljubljana
Spregledana romanca: marketing in HR Kako marketing deluje do pomembne ciljne skupine – zaposlenih na prodajnih mestih.

OPIS PROJEKTA: Prvi stik stranke s Petrolom so prodajalci na prodajnih mestih, ki pomembno vplivajo na vrsto marketinških in poslovnih ciljev podjetja, zato so želeli v oddelku Marketinga in digitalne prodaje prevzeti pobudo in v sodelovanju s kadrovsko službo oblikovati kampanjo, ki bi na izredno tekmovalnem trgu dela uspešno nagovarjala ključno ciljno skupino: (bodoče) zaposlene na bencinskih servisih. Koraki pristopa so bili zastavljeni na isti način kot koraki pristopa do strank, od analize trga, do izdelave persone in obljub vrednosti, vse v tesnem sodelovanju s kadrovsko službo; identificirane aktivnosti, ki so pomembne ciljni skupini in ki jih lahko ponudijo zaposlenim, so nato komunicirali prek osebnih zgodb ambasadorjev, Petrolovih prodajalcev.

OBRAZLOŽITEV STROKOVNE KOMISIJE: V sodelovanju s kadrovsko službo je marketing v Petrolu usmeril aktivnosti na trg dela, s ciljem povečati število prijav na razpisana delovna mesta prodajalcev. Pri tem je ključno tako povezovanje z funkcijskim področjem kadrovske službe kot ideja, da so v ospredje postavili osebne zgodbe prodajalcev in jih nagovorili preko tipičnim medijev, ki jih ciljna skupina spremlja.

Iskreno čestitamo vsem finalistom ter tudi vsem drugim, ki ste izvedli uspešne projekte ter vložili veliko truda in energije v prijavo. Neskončno smo veseli, da vas je vsako leto več, saj je vsaka prijava dragocen zgodovinski zapis truda stroke v posameznem letu in koristen vpogled za vse, ki se še učijo.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam