Za naslov državnega prvaka v marketingu se letos poteguje 20 marketinških projektov, ki so prijavljeni za nagrado Marketinška odličnost. Slavnostna podelitev bo 30. maja na Slovenski marketinški konferenci, finaliste pa bomo razglasili prihodnji teden.

Že zdaj lahko rečemo, da se prav vsi prijavljeni marketinški projekti vpisujejo v zgodovino naše stroke. Vsak zase je dokaz o strateškem znanju, trudu in predanosti marketinških ekip, ki so dosegle odlične rezultate s svojim delom. Nagrade pa bodo samo še češnja na torti.

»Nagrada Marketinška odličnost ni le priznanje, temveč smerokaz in hkrati dokaz, da podjetja in organizacije, ki razumejo in znajo uporabljati marketinške koncepte, zmorejo povezati različne funkcije v en sam cilj: uspeh,« je pomen nagrade Marketinška odličnost opisal član strokovne komisije Janez Rakušček.

Strokovno komisijo sestavljajo izkušeni marketinški strokovnjaki; predsednica Petra Čadež (Atlantic Droga Kolinska) ter Janez Rakušček (Luna/TBWA), Mojca Avšič (Petrol), Jure Bohinc (A1), Živa Čižman (Outfit7), Leon Korošec (Elan), Andrej Krajner (NLB), Viktorija Radojević Mavrič (Skupina Mercator), Vesna Žabkar (Ekonomska fakulteta UL) in Špela Žorž (Agencija Shift).  

Poglobljen prijavni obrazec od podjetja zahteva podrobne razlage različnih vidikov prijavljenega marketinškega projekta, kjer gre za celovite marketinške pristope oziroma oblikovanje marketinške strategije. Strokovno komisijo med drugim zanima, kako je marketing vpet v delovanje podjetja, kakšne cilje si je podjetje zastavilo pred začetkom uresničevanja tega projekta, jih je podjetje uresničilo in če ne, zakaj. Vse prejeto in zapisano člani strokovne komisije zdaj podrobno preučujejo vsak zase, da bodo lahko nato skupaj v debati presodili najprej o finalistih in nato še o zmagovalcih.

Predsednica strokovne komisije, Petra Čadež, je ob tem poudarila, »da je Marketinška odličnost predvsem to, da se skozi prijavljen projekt vidi ključna vloga marketinga, torej usmerjenost podjetja h končnemu uporabniku. Pri marketinški odličnosti ne gre toliko za samo nagrado, pač pa odlična uvrstitev pomeni potrditev za podjetje.«

Sama bo pri branju prijav tako pozorna predvsem na vlogo marketinga pa tudi na kompetence marketinga, ki se pokažejo v prijavi; ali so se v podjetju pravilno lotili analize oziroma diagnostike in če so iz tega izhajali tudi pri svojem marketinškem projektu, kakšno strategijo so ubrali v podjetju in kako so bili zastavljeni cilji. »Zares se bere, kot da je pomembno vse. In tudi je. Zato pa si logično sledijo deli v prijavi, ki se, če je prijava oziroma aktivnost, ki jo je podjetje izvedlo, dobra, berejo kot zaključena »zgodba«, ki ima svoj smisel ter svoja začetek in konec – ta pa je zagotovo v rezultatih. In vse to skupaj pokaže na marketinško odličnost,« je zaključila Petra Čadež.

Nagrade Marketinške odličnosti bomo podelili v torek, 30. maja, po zaključku konferenčnega dela 28. SMK.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice