Državni izobraževalni zavod s slovenskim jezikom Cankar - Zois - Vega iz italijanske Gorice vabi marketinška podjetja iz Ljubljane k sodelovanju. Njihovi dijaki 5. letnika srednje šole, ki zaključujejo program "Uprava, finance, marketing", morajo v sklopu zadnjega leta šolanja opraviti obvezno delovno prakso, ki letos zajema marketinške oddelke v Ljubljani. Praksa naj bi se odvijala v obdobju od 12. do 23. junija. Za namestitev dijakov in zavarovanje je že poskrbljeno.

Za sodelovanje se lahko prijavite pri koordinatorki Flaviji Bezeljak (flavija.bezeljak@potep.org).

Katedra za informacijsko in grafično tehnologijo Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani vabi podjetja ali oddelke podjetij, ki se ukvarjajo z (digitalnim) marketingom k sodelovanju pri praktičnem usposabljanju študentov grafike. Če pri grafični predstavitvi vaših vsebin in besedil potrebujete dodatno pomoč, znanje in sveže ideje so vam njihovi študenti preko obvezne strokovne prakse lahko v veliko podporo pri snovanju grafično-vizualnih rešitev.

Kako poteka praksa?

Praksa poteka pod vodstvom delovnega mentorja iz podjetja in fakultetnega mentorja ter na podlagi tripartitne pogodbe o praktičnem usposabljanju. Zaključni izdelek prakse je seminarska naloga študenta.

Kdo se usposablja?

  • študenti 3. letnika visoko strokovnega programa Grafična in medijska tehnika (GMT)
  • študenti 2. in 3. letnika univerzitetnega programa Grafične in interaktivne komunikacije (GIK)

Kdaj poteka praksa?

  • za GMT: med oktobrom in januarjem (lahko pa tudi že v poletnem času in septembru)
  • za GIK: med junijem in septembrom

Koliko časa traja praksa?

  • za GMT: 4 tedne (160 delovnih ur)
  • za GIK: 15 tednov (600 delovnih ur)
Za več informacij o sodelovanju se obrnite na koordinatorko praktičnega usposabljanja: Mirjam Leskovšek (mirjam.leskovsek@ntf.uni-lj.si in 01/200 32 66).

Ne pozabite, da so prakse študentov tudi odlična priložnost za vaše podjetje, da v praktikantih prepoznate svoje morebitne zaposlene ter jim omogočite izpopolnjevanje znanja in pridobivanje neprecenljivih praktičnih izkušenj.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam