Raziskava European Marketing Agenda 2022 napoveduje zaton samega izdelka oziroma storitve, v ospredje namreč prihaja uporabniška izkušnja. Marketing se bo tako osredotočal na zagotavljanje najboljše možne uporabniške izkušnje, za kar pa bo potreboval velike količine podatkov. Razvoj gre tako v smeri data-driven in vsekanalnega marketina (omnichannel).

Novim trendom se bodo morala prilagoditi tudi podjetja:

  • pri zagotavljanju ustreznih kadrov. Nekatera podjetja že izobražujejo lastne zaposlene, saj delo na področju podatkovne analitike in marketinške tehnologije postaja osrednja kompetenca. Hkrati ne bodo več odvisni od najemanja zunanjih strokovnjakov. V svoje vrste si morajo prizadevati pridobiti tudi druge strokovnjake, tiste, ki so zrasli v digitalni dobi ter marketinške strokovnjake, a se pri tem zavedati, da tradicionalne oblike dela (in s tem povezane vrednote) zanje niso več privlačne.
  • pri organizaciji dela. Potrebna bodo oblikovanja ekip z različnimi strokovnjaki, ki bodo delali s skupnim ciljem. Organizacijski silosi so preteklost, nujno je sodelovanje med posameznimi oddelki. V ospredje prihaja agilno delo, saj za agilne zaposlene velja, da delajo hitreje, bolj učinkovito in bolj ciljno naravnano. Manj je planiranja, kontrole in nadzora, zato se spreminja tudi koncept vodenja.
  • tudi na področju pridobivanja, urejanja in analiziranja podatkov uporabnikov, kar bo omogočilo individualizirane obravnave posameznikov. Marketinški vodje na področju big data napovedujejo: - postopkovno in tehnično konsolidacijo vseh virov podatkov ter – izdelavo analiz in drugih zaključkov s pomočjo umetne inteligence oziroma strojnega učenja (deep learning).

S tem bodo pripravljeni celoviti uvidi v uporabnike, na podlagi katerih bo mogoča implementacija marketinških rešitev.

Celotna raziskava vam je na voljo tu:

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam