Društvo za marketing Slovenije – DMS v skladu s statutom DMS objavlja razpis za mesto izvršnega direktorja/izvršne direktorice Društva za marketing Slovenije. Izbrana oseba bo skrbela za operativno delovanje društva, sodelovala bo pri oblikovanju aktivnosti društva in bo odgovorna za njihovo izvajanje. Skrbela bo tudi za komunikacijo med člani, delovanje posameznih sekcij in finančno poslovanje društva.

Naloge izvršnega direktorja so:
 • Vodi, koordinira in usmerja aktivnosti društva.
 • Koordinira delo vseh organov in sekcij društva.
 • Skrbi za pripravo gradiv in ustreznih podlag za odločanje upravnemu odboru.
 • Skrbi za zapise vseh sej upravnega odbora.
 • Poroča upravnemu odboru in izvršuje naloge, ki jih določa upravni odbor.
 • Skrbi za aktualno in popolno informiranje članov ter za nemoteno komunikacijo med članstvom.
 • Skrbi za popolno evidenco članstva.
 • Vodi in odgovarja za finančno poslovanje društva.
 • Sklepa pogodbe oz. pravne posle za društvo.
 • Skrbi za aktualno in popolno informiranje deležnikov o delovanju društva.
 • Izvršuje druge naloge po pooblastilu predsednika društva in upravnega odbora.
Od kandidatov pričakujemo:
 • VII. stopnjo izobrazbe
 • 15 let delovnih izkušenj, od tega 4 leta na vodstveni poziciji
 • Dobro poznavanje marketinške stroke in aktualnega dogajanja na področju marketinga
 • Širok pogled na razvoj marketinga in njegovo mesto v poslovnem okolju
 • Organizacijske in vodstvene izkušnje
 • Samostojnost pri delu
 • Razumevanje finančnega poslovanja
 • Odlično pisno izražanje
 • Samostojno delo z računalnikom.
 • Aktivno znanje angleškega jezika
 • Prisotnost na društvenih dogodkih, ki se dogajajo izven rednega delovnega časa.
Ponujamo:
 • Delo s polnim delovnim časom.
 • Delo v zanimivem in dinamičnem okolju.
 • Izvršni direktor/izvršna direktorica bo imenovan za mandatno obdobje štirih let.

Vsi člani/članice društva imajo možnost, da se v 14 dneh po objavi prijavijo na razpis. Pisne prijave z življenjepisom v slovenskem jeziku pričakujemo do 25. marca 2019 na elektronski naslov: info@dmslo.si, kamor se lahko obrnete tudi za dodatne informacije. Predstavitev vizije, poslanstva in strateških vidikov delovanja društva je dobrodošel dodatek prijave.

O izboru, ki ga bo med prejetimi prijavami opravil Upravni odbor DMS, bodo kandidati obveščeni do 15. aprila 2019.

Upravni odbor DMS

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice