Aktualnemu upravnem odboru Društva za marketing Slovenije se v letu 2023 izteka triletni mandat, zato razpisujemo mesta za novo sestavo devetčlanskega upravnega odbora za obdobje 2023-2026. Vse, ki vas zanima aktivno delo v upravnem odboru DMS, vabimo k prijavi na razpis za člana upravnega odbora DMS z izpolnitvijo razpisne prijavnice. Prijave sprejemamo do 3. februarja 2023. Več o razpisu v nadaljevanju.

O izboru kandidatov bomo člani DMS odločali na rednem Zboru članov v ponedeljek, 20. februarja.

RAZPIS ZA NOVE ČLANE UPRAVNEGA ODBORA DMS
Naloge upravnega odbora

Upravni odbor je izvršilni organ Društva za marketing Slovenije in opravlja vsebinska in organizacijska dela ter vodi delo Društva. Za svoje delo odgovarjajo Zboru članov. Člani upravnega odbora so odgovorni za izvedbo programa, razvoj novih aktivnosti in izpolnjevanje poslanstva Društva. Poznati morajo aktualno dogajanje na področju marketinga in poslovnega sveta, imeti širino marketinškega in poslovnega znanja, večletne izkušnje in poznanstva v poslovnem svetu. Več o nalogah upravnega odbora in delovanju Društva v statutu.

Pravice in dolžnosti članov upravnega odbora

S pridobitvijo naziva člana upravnega odbora pridobite tako pravice kot tudi dolžnosti. Član ima pravico, da se udeležuje sestankov upravnega odbora in na njih aktivno sodeluje ter zahteva vse potrebne informacije za delovanje v upravnem odboru. Upravni odbor se sestane do desetkrat letno, pri čemer je dolžnost članov, da so prisotni na vsaj 70 % sestankov upravnega odbora v enem letu.

Član upravnega odbora mora odgovorno opraviti naloge, ki jih sprejme v okviru svojega delovanja v Društvu. V času svojega mandata mora sodelovati vsaj pri dveh projektih na leto. Aktivno mora skrbeti za ugled in promocijo Društva v strokovni in širši javnosti ter izkazati samoiniciativnost z aktivnostmi, ki bodo povečale strokovnost, ugled in dobrobit Društva. Od članov upravnega odbora se pričakuje vpetost v aktivnosti in aktivno sodelovanje pri delovanju Društva.

Članstvo v upravnem odboru je čast in hkrati odgovornost za določanje in izvajanje vizije osrednjega strokovnega akterja na področju marketinga v Sloveniji ter skrb za razvoj stroke.

Društvo za marketing Slovenije v središče svojega delovanja postavlja člana in z mislijo na skupno dobro za člane in stroko skrbimo za prenos znanja ter razvoj marketinške stroke, zato morajo člani upravnega odbora pri svojem delovanju v okviru DMS upoštevati interese članov in Društva samega ter jih prioritizirati pred lastnimi koristmi in samopromocijo. Več o delovanju upravnega odbora v Poslovniku o delu upravnega odbora.

Prijava

Prijavo izpolnite v obrazcu, ki ga najdete na koncu razpisa in jo do 3. februarja 2023 pošljite na info@dmslo.si. Prijavi priložite tudi fotografijo. Jasna vizija delovanja Društva daje prednost pri izboru. Seveda mora biti član UO tudi redni član Društva za marketing Slovenije.

Volilna komisija

Vse prijave bo pred volitvami pregledala tričlanska volilna komisija, ki bo presodila, ali so skladne z razpisnimi pogoji za kandidaturo v upravni odbor. Komisija lahko prijavo zavrne ali potrdi na podlagi razpisnih pogojev ali drugih znanj, iz katerih je razvidno, da bi prijavljeni kandidat lahko deloval v nasprotju z interesi Društva, zapisnimi v statutu ali Poslovniku o delovanju upravnega odbora. Kandidati bodo potrditev o sprejeti kandidaturi dobili najpozneje do 13. februarja 2023.

Volitve

O izboru kandidata bomo med prijavljenimi kandidati, ki jih bo potrdila tudi volilna komisija, odločali člani DMS na Zboru članov, v ponedeljek, 20. februarja. Vsak prijavljeni kandidat bo imel na Zboru možnost dvominutne predstavitve. Novi člani upravnega odbora bodo svoj mandat nastopili na prvem sestanku upravnega odbora DMS, na katerem bodo med seboj izvolili tudi predsednika ali predsednico upravnega odbora.

Razpisni pogoji:
  • Kandidat potrdi prijavo z izpolnitvijo prijavnega obrazca (najdete ga ob koncu tega razpisa), ki ga pošlje na info@dmslo.si do 3. februarja 2023.
  • Na razpis naj se prijavijo kandidati, ki imajo željo po angažiranem in odgovornem delu v ekipi z ostalimi člani upravnega odbora.
  • Kandidat naj ima vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja marketinga.
  • Kandidat naj v kratkem življenjepisu izkaže širino marketinškega in poslovnega znanja.
  • Kandidat priloži vsaj 2 kontakta obstoječih članov DMS, ki lahko kandidata priporočita.
  • Prijava naj vključuje do 2.500 znakov besedila o viziji razvoja Društva.
  • Na razpis se lahko prijavijo redni člani Društva za marketing Slovenije. Član DMS mora imeti poravnano članarino za tekoče leto.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice