V letu 2020 bodo spletni oglaševalci v Sloveniji največ vložili v prikazno oglaševanje. Učinkovitost digitalnega oglaševanja je tudi v letošnjem letu ključni motivator za njegovo uporabo, kaže raziskava, ki sta jo iPROM in Valicon izvedla med 220 slovenskimi odločevalci na področju oglaševanja in trženja. Specializirane agencije za digitalno oglaševanje pridobivajo na pomenu, pri načrtovanju oglaševalskih aktivnosti v digitalnih medijih pa se podjetja opirajo primarno na lastne, notranje podatke, sta ključni ugotovitvi letošnje raziskave o odnosu slovenskih podjetij do digitalnega oglaševanja.

V letu 2020 bodo spletni oglaševalci v Sloveniji največ vložili v prikazno oglaševanje.

»Raziskavo smo izvedli v začetku leta, ko še nihče ni slutil, kaj se nam obeta v pomladnih mesecih. Ocenjujem, da učinki na gospodarstvo še niso vidni in še nekaj časa ne bomo točno vedeli, pri čem smo. Kljub temu menim, da bodo tudi tokratni dogodki ponovno in dodatno spodbudili razvoj digitala kot celote, naložbe v digitalno oglaševanje pa bodo rasle. Skladno s spremembami vedenja potrošnika, ki jih že zaznavamo, bo iskanje novih poti in priložnosti v digitalnem marketingu neizbežno,« komentira rezultate Matjaž Robinšak iz Valicona.

»Odločevalci za oglaševanje in trženje so v začetku leta napovedali, da bodo v letu 2020 glede na preteklo leto naložbe v digitalno oglaševanje v povprečju povečali za 17 odstotkov. Slika bo bolj jasna jeseni, ko bomo lažje ocenili, kako se bodo prerazporejala sredstva znotraj marketinških proračunov. Vse kaže, da bo kombinacija povečane uporabe digitalnih medijev in učinkovitosti botrovala še intenzivnejšemu premiku naložb v prid digitalnemu oglaševanju. Analiza vlaganj oglaševalcev v aprilu in maju pa kaže na to, da bodo razmerja naložb v posamezne oblike ostala relativno nespremenjena«, rezultate komentira Andrej Ivanec, direktor medijskega načrtovanja v iPROMu.

Digitalno oglaševanje v večini primerov izvajajo specializirana podjetja ali interna ekipa.

Leon Brenčič (iPROM) je na nedavnem marketinškem ponedeljku DMS razkril nekatere najbolj popularne tematike za uporabnike in posledično oglaševalce: “Prerazporeditev medijskih proračunov je imela velik vpliv na digitalne medije, ki so praviloma dobili večji del kolača. Trgovine, ki v tem obdobju beležijo rast prodaje, so začele s pospešeno komunikacijo na digitalnih kanalih, organizirali so se tudi manjši trgovci, kmetje, spletne tržnice in trgovine. V času koronavirusa se je dnevni doseg digitalnih medijev povečal za 52 %, opazili pa smo, da je velik razcvet doživela domača kulinarika in posledično se je močno povečalo zanimanje za vsebine, ki so povezane s kuhanjem. Kar 166 % več zanimanja smo zabeležili tudi na vsebinah, ki so povezane z otroki in mladino, ter 66-odstotno povečanje zanimanja za vsebine povezane z gospodarstvom, po drugi strani je padlo zanimanje za vsebine s turistično tematiko. Podobno, kar se je odražalo na trgu, se je dogajalo tudi s potrošnjo vsebin v medijskem okolju in posledično tudi z medijskim zakupom."

Izsledki raziskave, h kateri smo v začetku leta povabili tudi člane Društva za marketing Slovenije, so v celoti na voljo tukaj.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice