Društvo za marketing Slovenije tudi v letošnjem letu nadaljuje s programom Akademije za mlade marketinške talente - izobraževalnega programa, ki udeležence opremi s celostnim marketinškim znanjem in jih pripravi na nadaljnje korake v njihovih marketinških karierah. Na uvodnem srečanju je udeležence nagovorila direktorica agencije Grey Ljubljana in podpredsednica upravnega odbora DMS Špela Žorž.

20 mladih marketinških talentov sestavlja skupnost mladih, ambicioznih marketingašev, ki si želijo v nadaljnji karieri prevzeti vodilne marketinške funkcije. Skozi izobraževanja v sklopu Marketinške akademije bodo nadgrajevali znanja z različnih marketinških področij, pomemben del Akademije pa predstavlja tudi druženje in izmenjava mnenj znotraj skupine akademikov in povezovanje s člani Društva za marketing Slovenije.
Na uvodnem srečanju so marketinški talenti prisluhnili Špeli Žorž, ki je udeležence akademije popeljala skozi izkušnje, ki jih je pridobivala tekom svoje uspešne marketinške kariere. Predavateljica je poudarila, da je marketing resna disciplina, ki prinaša vrednost za podjetje in blagovno znamko. Izpostavila je nekatera znanja, ki jih mora imeti vsak marketingaš in poudarila, da je pomembno poznati tudi osnove financ: "Finance so ključni del marketinga, saj lahko le z razumevanjem različnih bilanc in izračunov razumemo, kakšno vrednost marketing prinaša podjetju."

"Ne prekinjajte misli sogovornikov z lastnimi mnenji, poslušajte njihove zgodbe," nekaj napotkov o mreženju podaja Špela Žorž (Grey Ljubljana).

Špela Žorž je priznala, da je v svoji karieri naredila tudi nekaj napak in da so napake lahko odskočna deska za nadaljnji uspeh, če se iz njih nekaj naučimo. Pri svojem delu zagovarja odgovornost do različnih deležnikov - naročnikov, sodelavcev, partnerjev, nadrejenih ... "Na enem izmed izobraževanj sem slišala zanimivo misel, da ne obstaja odgovornost, obstaja le odgovorna oseba. Če ne bomo odgovorni, nam bodo ostali težko zaupali, brez zaupanja pa bomo v katerem koli poslu zelo težko uspeli. Poleg zaupanja boste uspeh lažje dosegli tudi s tem, da boste spoznavali čim več ljudi, ki bodo za vas morda odprli kakšna nova vrata. Bistvo dobrega mreženja je poslušanje. Ne prekinjajte misli sogovornikov z lastnimi mnenji, poslušajte njihove zgodbe."

Tretja generacija Akademije za mlade marketinške talente.

V sklepnem delu srečanja so se udeleženci skozi sproščene spoznavne igre tudi predstavili drug drugemu in tako tudi letos nastaja povezana skupina posameznikov, ki se bodo v prihodnjih mesecih podrobneje seznanjali z različnimi področji marketinške stroke.


O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice