Revija Akademija MM je edina strokovno-znanstvena revija s področja marketinga v Sloveniji, ki nastaja pod okriljem Društva za marketing Slovenije in Akademske sekcije. Revija pridobiva na mednarodni pomembnosti in prepoznavnosti in je že vključena v uveljavljene mednarodne bibliografske baze EconLit, ProQuest in EBSCO.

Tokrat vabimo vas, da sooblikujete vsebino revije Akademija MM in nam posredujete znanstvene ali strokovne članke, ki obravnavajo aktualna vprašanja in prispevajo k razvoju teoretičnega in empiričnega marketinškega znanja v slovenskem prostoru. Članki so lahko napisani v slovenskem ali angleškem jeziku.

Po zgledu vseh kakovostnih revij bomo prejete članke presojali glede na njihov potencialni prispevek k razvoju in nadgradnji marketinškega znanja.

Članek mora dosegati naslednje minimalne kriterije:

  • obravnava aktualnega marketinškega problema ali vprašanja;
  • nov, zanimiv vpogled v problematiko ali temeljit pregled obstoječega znanja (pregledni prispevek);
  • uporaba relevantne literature;
  • zadostna konceptualna in metodološka rigoroznost;
  • upoštevanje navodil za pripravo prispevkov v reviji Akademija MM.

Natančnejše usmerite za pisanje člankov najdete v priponkah spodaj.

Znanstvene in strokovne članke pošljete na elektronski naslov: amm@dmslo.si oz. naslov urednika 30. Akademije MM: matjaz.irsic@um.si ali oddate na povezavi TUKAJ.

Pretekle številke revije lahko prelistate na povezavi Akademija MM.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice