Upravni odbor DMS, ki v tem obdobju še posebej intenzivno načrtuje razvoj in delovanje Društva za marketing Slovenije, je soglasno potrdil predlog predsednice Petre Čadež, ki je za podpredsednika DMS predlagala Lovra Grudna (Indigo Consulting).

Lovro Gruden od leta 2017 deluje kot direktor družbe Indigo Consulting, ki deluje v okviru Pristop skupine. Študiral je ekonomijo, smer finance in bančništvo ter diplomiral na temo uporabe orodij za analizo intrgovanje s finančnimi inštrumenti na kapitalskih trgih. Kot študent je naprej v družbi za upravljanje premoženja analiziral strukture vzajemnih skladov, potem pa v družbi za proizvodnjo telekomunikacijske opreme pripravljal finančne analize, investicijske načrte, upravljal z denarnimi tokovi in svetoval vodstvu glede odločitev na podlagi finančnih izkazov. Leta 2012 je zmagal na natečaju Manager prihodnosti ter se preko tega pridružil podjetju A.T.Kearney in sodeloval na projektih optimizacije logistike, prestrukturiranj, optimizacije procesov, M&A in drugih projektih. Leta 2014 se je pridružil oddelku poslovnega svetovanja v družbi Pristop, kjer je strateško upravljal projekte, povezane z optimizacijo organizacije in procesov, poslovno inteligenco, strategijami vstopa na trg, poslovnimi strategijami, programi zvestobe ter podpore pri implementaciji kompleksnih IT rešitev.

"Najprej se želim zahvaliti upravnemu odboru DMS za zaupanje. Mesto podpredsednika vidim predvsem kot dodatno motivacijo in odgovornost, da skupaj z upravnim odborom in člani DMS marketing premaknemo na strateški nivo, kjer ima svoje mesto. Pot do tja ni niti samoumevna niti preprosta, marketingaši moramo širiti svoje znanje in razmišljati, kako bodo naše aktivnosti dodajale vrednost podjetjem, s katerimi sodelujemo - kot zaposleni ali kot svetovalci. V sedanji sestavi upravnega odbora in vodstva DMS sem prepričan, da bomo teme, ki bodo v prihodnje oblikovale razvoj marketinga, ne samo aktivno postavljali na agendo, ampak s svojimi izkušnjami in kontakti skrbeli tudi za to, da bodo člani DMS dobili vse potrebno za profesionalni razvoj na področju marketinga in na področjih, ki bodo z marketingom nedvomno vedno bolj z njim povezana, kot so IT, finance, novi poslovni modeli, logistika ... Članom DMS sporočam, da naj čim bolj izkoristijo, kar jim bo v okvirju aktivnosti Društva na voljo, naj bodo kritični, proaktivni in se zavedajo, da smo jim vedno na voljo," ob imenovanju na mesto podpredsednika razmišlja poslovni svetovalec in redni predavatelj na izobraževanjih v okviru DMS.

"Poleg razvoja članov DMS na področju marketinga, bomo v prihodnje še bolj intenzivno skrbeli tudi za to, da bodo člani DMS dobili potrebna znanja tudi na področjih, ki so z marketingom neločljivo povezana," obljublja Lovro Gruden (Indigo Consulting).

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice