Društvo za marketing Slovenije, največjo marketinško skupnost v Sloveniji, soustvarja več kot 700 članov. Društvo bo v novem mandatu v obdobju 2020-2023 vodil devetčlanski upravni odbor, ki ga sestavljajo: Petra Čadež, Aleš Falatov, Maruša Grah, Lovro Gruden, Lea Lipovšek, Nataša Sernc, Jernej Smisl, Martin Stariha in Peter Vidmar.

Naloga upravnega odbora je skrb za nemoteno delovanje Društva za marketing Slovenije, osrednje marketinške skupnosti v Sloveniji, ki raste iz leta v leto. V letu 2019 smo organizirali več kot 70 dogodkov, dve konferenci, izpeljali četrto generacijo marketinške akademije, znova podelili nagrado marketinška odličnost, vsako leto pa v program dodajamo nove vsebine in formate dogodkov ter poslušamo želje naših članov in program prilagajamo njihovim željam. Člani upravnega odbora se sestajajo enkrat mesečno in na srečanjih načrtujejo nadaljnje aktivnosti društva ter razmišljajo, kako dodajati vrednost članstvu v DMS.

Predsednik nadzornega sveta DMS Toni Balažič ob tem dodaja: »Naloga novega upravnega odbora je tudi ta, da pomaga marketingu še izboljšati položaj v družbi, da bo še bolj slišen in da bo v podjetjih dobil vlogo, ki mu pripada. Ne pozabimo, Appla, Tesle in podobnih podjetij ne bi bilo brez dobre vsebine, zgodb, marketinga. Društvo za marketing Slovenije je v zelo dobri kondiciji, dobro implementira spremembe v svetu okoli nas in je pripravljeno na izzive prihodnosti. Uspešno pa je ravno zaradi ljudi, ki ga soustvarjajo. Nov upravni odbor tako stopa v velike čevlje, ki pa so udobni.«

Dr. Mitja Pirc končuje svoj mandat na mestu predsednika upravnega odbora DMS in prevzema vlogo v nadzornem odboru Društva, ki smo ga na Zboru članov iz treh članov povečali na petčlanski nadzorni odbor. Nova članica nadzornega odbora DMS je poleg njega še Aleksandra Kregar Brus. Ostali trije člani nadzornega odbora ostajajo Toni Balažič, Enzo Smrekar in Romana Dernovšek.

V nagovoru članom dr. Pirc izpostavlja: »Novo desetletje prinaša nove priložnosti. Podjetja se hitro spreminjajo in tem spremembam sledi tudi DMS. Marketing je tisti, ki spremlja trge, konkurenco, potrošnika, celotno vrednostno verigo. Marketingaši smo tisti, ki moramo podjetja opozarjati, da se svet spreminja, stvari nenehno premikajo in da se moramo nanje odzvati. Podjetja, ki se ne bodo, bodo ugasnila.«

Upravni odbor DMS za obdobje 2020-2023 (od leve proti desni): Peter Vidmar, Martin Stariha, Lea Lipovšek, Maruša Grah, Petra Čadež, Aleš Falatov, Jernej Smisl, Lovro Gruden in Nataša Sernc, ki na sliki manjka.


O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice