Na razpis za člana upravnega odbora za obdobje 2020 do 2023 se je prijavilo 13 kandidatov. Devetčlanski upravni odbor bomo člani DMS izvolili na rednem letnem Zboru članov v ponedeljek, 10. februarja. Kandidate in njihove vizije delovanja Društva za marketing Slovenije predstavljamo v nadaljevanju.

Seznam vseh kandidatov:
 • Petra Čadež, direktorica marketinga, SPP delikatesni namazi, Atlantic Grupa
 • Hojka Drozg, svetovalka za domača in tuja podjetja, FrodX d.o.o.
 • Aleš Falatov, vodja marketinga, SIJ d.d.
 • Maruša Grah, Vodja enot Strateški marketing in Fizični uporabniki MojeDelo.com, Styria digital marketplaces d.o.o.
 • Lovro Gruden, direktor, Indigo Consulting
 • Nataša Hoyer, Trade Marketing Activation Manager, Japan Tobacco International Ljubljana d.o.o.
 • Lea Lipovšek, Partner Marketing Advisor CEE Multi Country, Microsoft
 • Mirella Miškič, Direktorica sektorja za marketing in prodajo, NLB Vita d.d.
 • Nataša Sernc, Vodja oddelka marketinga, Nova KBM
 • Jernej Smisl, Director of Marketing, Vidaa International
 • Martin Stariha, Client Service Director, LUNA \TBWA
 • Simona Špilak, direktorica in lastnica podjetja, BOC INSTITUTE d.o.o.
 • Peter Vidmar, Direktor in partner, Agencija 101 d.o.o.

Petra Čadež, direktorica marketinga, SPP delikatesni namazi, Atlantic Grupa

Petra Čadež ima več kot 20 let mednarodnih izkušenj na področju marketinga, strateškega upravljanja z blagovnimi znamkami in komuniciranja. Od konca 2017 je Direktorica Marketinga SPP Delikatesni namazi (Argeta, Montana, Bakina tajna) v podjetju Atlantic grupa / Droga Kolinska. Pred tem je delovala kot samostojna svetovalka, večji del kariere pa je delovala na različnih direktorskih mednarodnih pozicijah znotraj skupine Telekom Avstrija. V svoji karieri je s svojimi ekipami prejela številne nagrade na različnih oglaševalskih festivalih v regiji, med drugim tudi nagrado IABC Gold Quill in kar nekaj nagrad Effie.

Vizija delovanja DMS:

 • Nadaljnje posredovanje znanj s poudarkom na kvaliteti vsebin, sledenju trendov in novih formatih.
 • Izmenjava dobrih prakse s poudarkom na uspešnih zgodbah podjetij ali posameznikov.
 • Sledenje trendov in kreiranje vsebin, ki omogočajo hitro prilagajanje ali še bolje osvajanje le-teh kot konkurenčnih prednosti.
 • Še bolj intenzivno vključevanje mladih v aktivno sodelovanje v DMS.
 • Še bolj intenzivna gradnja prepoznavnosti DMS v družbi in stroki.
 • DMS mora tudi nadaljevati svoje poslanstvo kot društvo, ki še naprej vlaga veliko truda v zagotavljanje, da je marketinška funkcija v podjetjih tista, ki je strateško ključnega pomena in zagotavlja dodano vrednost.
Hojka Drozg, svetovalka za domača in tuja podjetja, FrodX d.o.o.

Hojka Drozg je izkušena strokovnjakinja s področja marketinga in upravljanja odnosov z javnostmi, po izobrazbi antropologinja, ki verjame, da je poznavanje kupcev edina strategija, ki prinaša resnične rezultate. Trenutno je zaposlena v podjetju FrodX d.o.o., kjer že štiri leta kot svetovalka za domača in tuja podjetja skrbi za kreiranje komunikacijskih in marketinških strategij (oblikovanje in izvajanje aktivnosti za negovanje obstoječih strank, ustvarjanje marketinških kampanj za pridobivanje novih strank ter komuniciranje s potencialnimi strankami, oblikovanje online/offline kampanj ter upravljanje aktivnosti, podprtih z orodji za marketinško avtomatizacijo in CRM orodji). Pred tem je leto dni v istem podjetju opravljala vlogo Vodje »storytelling-a«.

Vizija delovanja DMS:

 • DMS je eno redkih združenj v Sloveniji, ki gradi svojo kredibilnost s širjenjem kakovostnih praktičnih in teoretičnih znanj, svoj doseg pa širi z doseganjem visokega zadovoljstva oseb, ki jim služi – torej svojih članov.
 • Nadaljevanje zagotavljanja izobraževalnih in koristnih vsebin v duhu kolegialne pomoči - tako izkušenim strokovnjakom s področja marketinga, kot tistim, ki šele vstopajo na delovni trg.
 • Prizadevanje za doseganje – in nenehno preverjanje – najvišje stopnje zadovoljstva svojih članov in sodelujočih izvajalcev.
 • Društvo mora delovati kot kritični organ, ki podaja strokovno podkrepljena mnenja o trženjsko-prodajnih aktivnostih, in si utrditi pot do kredibilne avtoritete in statusa »thought leader-ja« v slovenskem prostoru.
 • Spreminjanje percepcije marketinga kot »pomožne« entitete v prepoznavanje in utrjevanje položaja marketinga kot strateške funkcije v vsakem podjetju, ki deluje nadsilosno in tako sooblikuje ključne usmeritve za poslovanje podjetij.
 • Širjenje poznavanja funkcij in (strateškega) položaja marketinga med mlajšimi generacijami, torej dijaki in študenti.
Aleš Falatov, vodja marketinga, SIJ d.d.

Aleš Falatov je Vodja Marketinga v Skupini SIJ in eden vodilnih svetovnih strokovnjakov v marketingu jeklarske industrije. Poleg Marketinga je v Skupini SIJ odgovoren tudi za področja Strategije ter Razvoja poslovanja. Po začetku kariere v finančnem sektorju že več kot desetletje deluje na področju marketinga in prodaje, njegove izkušnje zajemajo tako delo v start-up podjetjih, kot v mednarodnih holdingih z več tisoč zaposlenimi. Pred prihodom na SIJ leta 2015 je vodil prodajo in marketing čarterskih poletov pri operaterju luksuznih privatnih letal Elit’Avia, sedaj pa uspešno združuje izkušnje iz enega najzahtevnejših segmentov pri kaljenju uspešnih strategij na jeklarskem trgu.

Vizija delovanja DMS:

 • Skrb za boljšo prepoznavnost marketinga kot znanosti.
 • Skrb za prepoznavanje marketinga kot gonilne sile razvoja in strategije v podjetju.
 • Povečevanje prestiža nagrade marketinška odličnost.
 • Obnovitev in povečevanje aktivnosti kluba direktorjev.
 • Izkoriščanje priložnosti za mentorstva med klubom direktorjev in ŠSDMS, pa tudi znotraj DMS.
 • Nadaljevanje aktivnosti B2B središča in ohranjanje visoke kvalitete dogodkov.
Maruša Grah, Vodja enot Strateški marketing in Fizični uporabniki MojeDelo.com, Styria digital marketplaces d.o.o.

Marušo Grah (Styria) je karierna pot vodila od agencijskega okolja v medije, nato v start-up, ko ta še ni imel današnjega poimenovanja, od tam k največjemu domačemu spletnemu trgovcu ter na koncu v spletne storitve. Kot vodja oddelka je odgovorna za celoten stroškovno-prihodkovni vidik oddelka, tako da ve, koliko podjetje stane vsaka glava v njenem oddelku, a hkrati zna gledati s ptičje perspektive. Zelo dobro pozna področja prodajno-nakupovalnih skupnosti, prodaje kariernih orodij in izgradnje blagovne znamke delodajalca.

Vizija delovanja DMS:

 • DMS kot poštena hobotnica: DMS mora nadaljevati poslanstvo povezovanja ljudi in znanj. Ustvarjati kompleksno mrežo strokovnjakov iz različnih panog, povezanih z namenom ustvarjanja boljših izdelkov oz. storitev.
 • DMS kot baza multidisciplinarnosti: DMS mora nadaljevati v spodbujanju interdisciplinarne kombinatorike. Z namenom vzgajanja strokovnjakov širokih obzorij in bogato paleto aplikativnih znanj. Od ontologije do potrošnje.
 • DMS kot varno okolje za izmenjavo izkušenj: DMS naj ustvarja okolje, kjer bo prav tako kot o zmagah varno govoriti o neuspehih. O zgrešenih metih. O devetih poskusih, ki so veličastno udarili mimo, preden je deseti uspel. Iz teh se naučimo največ.
 • »The Kids Are Coming«: DMS naj nadaljuje z vsebinami, ki nas bodo opremile z razumevanjem družbenih, gospodarskih in političnih prepletenosti aktualnega dogajanja. Partikularnosti v marketingu je (tako kot v drugih disciplinah) odklenkalo.
 • DMS kot karierno orodje: DMS naj postane središče uporabnih znanj zato, da bomo znali privabiti in obdržati prave ljudi. DMS bi moral biti tudi prvi vir za prosta delovna mesta s področja marketinga.
Lovro Gruden, direktor, Indigo Consulting

Lovro Gruden je po zaključeni Prvi gimnaziji študiral na EPF, vmes na Philipps Universität Marburg/Lahn in po diplomi še na IEDC Bled. Študiral je sicer finance in bančništvo, diplomiral na temo analitike ter trgovanja na kapitalskih trgih, vendar ga je pot po številnih naključjih pripeljala v poslovno svetovanje, preko katerega sem se začel aktivno ukvarjat tudi s projekti na različnih področij znotraj marketinga. Leta 2014 je začel sodelovati s podjetjem Pristop, kjer je vodil svetovalne projekte na področju strategij, organizacijskih ter procesnih optimizacij, integracije IT orodij, analitike in drugih projektih. Od leta 2017 kot direktor vodi Indigo Consulting (del Pristop Skupine), ki je specializirano za poslovno svetovanje s poudarkom na strategijah, reorganizacijah, IT integracijah, analitiki ter priprave hitrih ukrepov za izboljšanje poslovanja.

Vizija delovanja DMS:

 • Marketing naj bo entiteta, ki povezuje R&D, analitiko ter potrebe trga, skrbi za profitabilnost prodanih proizvodov in storitev ter ima ključno vlogo pri oblikovanju strateških usmeritev podjetij.
 • DMS mora nenehno razvijati področja, kot so: Informatizacija / digitalizacija, procesi, projektno vodenje, finance, analitika, strategije in podobno.
 • Moja vizija razvoja DMS je torej nudenje strokovne podpore in mentorstva njegovim članom s ciljem, da marketingu zagotovimo močno strateško vlogo pri sooblikovanju razvoja podjetij v prihodnje.
Nataša Hoyer, Trade Marketing Activation Manager, Japan Tobacco International Ljubljana d.o.o.

Nataša Hoyer je od leta 2014 zaposlena kot vodja prodajnega marketinga v mednarodnem podjetju Japan Tobacco International, kjer je odgovorna za upravljanje celotnega portfelja blagovnih znamk v Sloveniji. Njene glavne naloge obsegajo prepoznavanje tržnih potencialov, optimizacijo portfelja blagovnih znamk, analizo uspešnosti, analizo konkurence, priprava letnih in dolgoročnih strateških planov, marketinških kampanj, organizacijo dogodkov in razvoj digitalnega koncepta komunikacije. V preteklosti je bila 7 let zaposlena v marketingu podjetja Petrol d.d. Tam je skozi leta zamenjala kar nekaj področij znotraj marketinga (medijski zakup, upravljanje s kratkoročnimi lojalnostnimi programi, strateški marketing, marketinško upravljanje energetskega segmenta Petrola - celostne energetske storitve, ZP, UNP, itd.). Pred tem je bila v podjetju Henkel 4 leta vodja blagovnih znamk.

Vizija delovanja DMS:

Društvo za marketing je institucija, ki v Sloveniji deluje kot ambasador, ki med seboj povezuje strokovnjake iz področja marketinga, promovira stroko in nudi priložnost za širjenje znanja, izkušenj in poznanstev iz tega področja. Prav tako društvo s svojimi aktivnostmi in dogodki pomembno vpliva in doprinaša k razvoju marketinških profesionalcev ter k dvigu zavedanja o pomembnosti marketinga tako znotraj podjetij kot tudi drugih organizacij.

Lea Lipovšek, Partner Marketing Advisor CEE Multi Country, Microsoft

Lea Lipovšek je Partner Marketing Advisor v Microsoftu, kjer vodi ekipo, odgovorno za marketinške aktivnosti za partnerje in s partnerji v 24 državah CEE regije. Odlikujejo jo izkušnje tako iz sveta gospodarstva kot javnega sektorja. Poglobljeno znanje je gradila kot direktorica marketinga v performance marketing agenciji Madwise. Poleg skrbi za celoten marketinški splet agencije je bila odgovorna za strateško načrtovanje digitalnih zgodb za naročnike, kot so Adriatic Slovenica, AMZS, ALTA, Elan in Estetika Nobilis. Marketinške veščine pa je pridobivala tudi v marketinških agencijah Pristop, Vizuarna in Imelda Ogilvy. Štiri leta je vodila marketing in korporativno komuniciranje v podjetju Špica International, kjer je bila odgovorna za snovanje in izvedbo marketinške in komunikacijske strategije na 25 trgih podjetja. Med letoma 2011 in 2014 je vodila tudi komuniciranje Kompetenčnega centra Opcomm, kjer je skrbela za upravljanje spletnih mest, odnose z javnostmi in oglaševanje, tri leta je bila vodja organizacijskega odbora dogodka Living bits and things.

Vizija delovanja DMS:

 • Kultura radovednosti in rasti: Naloga društva je po mojem mnenju zagotavljanje »varnega« okolja, ki spodbuja iskreno radovednost, preizkušanje novih idej, deljenje izkušenj in medsebojne pomoči.
 • Širitev članstva izven marketinških oddelkov: Prihodnost Društva vidim v širjenju obzorij in v zastopanju interesov kupca, porabnika in partnerja ne le med marketinškimi somišljeniki, temveč tudi med nosilci drugih funkcij v podjetjih, organizacijah in ne nazadnje državi.
 • B2B središče: B2B središče je platforma za deljenje dobrih praks s področja medorganizacijskih trgov. V prihodnjih letih želimo poleg obstoječih srečanj delati tudi na bolj specifičnih, poglobljenih tematikah, ki bodo prilagojene marketinški zrelosti podjetja. Na ta način bomo zagotovili višjo vrednost za sodelujoče, obenem pa jih tudi tesneje angažirali v delovanje središča.
 • Opolnomočenje članov DMS: V Društvu za marketing imamo ogromno znanja, tako operativnega kot strateškega. Slednje v slovenskem prostoru še ni vedno prepoznano kot ključen doprinos pri poslovnih rezultatih podjetja. Poleg marketinških vsebin se moramo tako lotiti tudi kompetenc, kot so: finance, produktno vodenje, coaching, management sprememb in številne druge.
 • Misija: Marketing v upravni odbor vsakega podjetja.
Mirella Miškič, Direktorica sektorja za marketing in prodajo, NLB Vita d.d.

Mirella Miškič je od leta 2001 zaposlena v NLB skupini. Pri devetnajstih letih se je kot pripravnica zaposlila v NLB d.d. Usposabljali so jo za tržnika, a sta njen mentor in kasneje izpitna komisija pri pripravi pripravniške naloge ugotovila, da je »njen teren« marketing. Do leta 2008 se je v centralni hiši NLB d.d. pomerila s petimi različnimi delovnimi mesti. Leta 2008 je bila imenovana za direktorico marketinga in prodaje v NLB Viti. Od leta 2008 do danes je zbrana premija življenjskih zavarovanj v podjetju zrasla z 31 mio EUR na 84 mio EUR. V zadnjih letih je NLB Vita najhitreje rasla na področju življenjskih zavarovanj. Največji osebni izziv in izziv njene najožje ekipe je s prenosom znanj in z motivacijo pozitivno vplivati na 450 bančnikov, ki “morajo” poleg vseh ostalih bančnih produktov prodajati zavarovanja hišne zavarovalnice. So edina zavarovalnica na slovenskem trgu, ki ima področje prodaje in marketinga združeno pod eno streho.

Vizija delovanja DMS:

 • Razvoj digitalne platforme, ki je sicer že vzpostavljena. S tem mislim predvsem on-line platformo, ki bi omogočala instant on-line komunikacijo skupnosti DMS, več webinarjev, aktualnih marketing case-ov …
 • Grajenje mostu med marketingom in prodajo. Osebno menim in iz izkušenj lahko trdim, da je posledica dobrega sodelovanja teh dveh poslovnih področij lahko odličen poslovni rezultata podjetja. Prav tako ima takšno sodelovanje močan vpliv na kulturo podjetja.
 • DMS bi lahko v enem kanalu vzpostavil svoj »lab« kjer bi razvijal oz testiral inovativne nekonvencionalne pristope marketinga in prodaje, ki bi se pozitivno odrazile na celotni poti oz. izkušnji stranke, ki jo ima z blagovno znamko (vključujoč vse pred nakupne, nakupne in po nakupne faze). Inovativnost je vrednota, kateri bi v prihodnosti dala več poudarka.
 • Strateško razmišljanje, načrtovanje in delovanje. Iz prakse opažam, da imamo težave pri snovanju različnih prodajno marketinških strategij. Na drugi strani pa iz izkušnje vem, da se modelov postavljanja strategij lahko naučiš.
 • Več poudarka ali dogodkov uspešnim zgodbam posameznih branž. Denimo kako postavimo atraktivno in hkrati sales orientirano spletno stran zavarovalnice ali banke.
Nataša Sernc, Vodja oddelka marketinga, Nova KBM

S skoraj trinajstletnimi izkušnjami v bančnem sektorju, od tega 9 let v marketingu, je imela Nataša Sernc priložnost povezovati dinamiko trendov z razvojem novih bančnih storitev/poti, biti del zmagovalnih integriranih trženjsko-komunikacijskih pristopov ter udejanjati marketinške principe skozi različne strateške projekte (pripojitev bank, strateška partnerstva, izboljšanje prodajne učinkovitosti). Na svoji poti nadgrajuje in povezuje marketinške vsebine z ostalimi znanji (Šola inoviranja, treningi poslovnih veščin) ter s tem skuša razbiti kak trd oreh iz marketinške kratkovidnosti, ki je še danes nemalokrat kje zakoreninjen. Dragocena strokovna in življenjska izkušnja jo povezuje tudi z Italijo, kjer je končala podiplomski program bančništva in podjetništva ter nadgrajevala svoje znanje v ekipi Brand Managementa v Skupini UniCredit, opremljena z novim pogledom na področjih razvoja in pozicioniranja globalne blagovne znamke, rebrandinga ter sponzorske aktivacije UEFA Champions League.

Vizija delovanja DMS:

DMS izžareva, gradi zgodbe in s strokovno ter etično držo prispeva, da se marketinško kolo nenehno vrti v prave smeri:

 • posega izven svojih področij delovanja in izziva ter ozavešča deležnike, kako lahko z marketinškimi prijemi zmorejo in dosežejo več,
 • skrbi za prenos in dostopnost znanj ter izmenjave (dobrih) praks na nacionalni ravni in izven meja,
 • redefinira poklice in dejavnosti v marketingu ter povezuje marketinške generacije,
 • ima dobre osnove na analitiki in strateškem načrtovanju ter opremlja stroko, kako se vrteti na hitrejših obratih z razvojem in integracijo novih tehnologij (npr. digitalizacija, umetna inteligenca) pri prenosu v marketinške koncepte,
 • uspešno vrača v okolje.
Jernej Smisl, Director of Marketing, Vidaa International

Jernej Smisl je direktor marketing Vidaa International, ki je v večinski lasti podjetja Hisense International in je podjetje, ki se ukvarja z razvojem vsebinske platforme za televizorje. Pred tem je bil direktor Sektorja za Korporativno komuniciranje in strateški marketing v Novi KBM, ki je od leta 2015 v lasti ameriškega sklada Apollo in EBRD. Preden je prevzel funkcijo na banki, sem bil 8 let zaposlen v podjetju Pivovarna Laško Union d.o.o. (Heineken), kjer je opravljal funkcijo direktorja korporativnih odnosov. V času dela v pivovarni je aktivno sodeloval pri finančnem in poslovnem prestrukturiranju podjetij, ki so spadala v Skupino Laško, in kasneje pri prodajnem, integracijskem in združitvenem procesu Pivovarne Laško Union. Danes je poleg službe tudi predsednik enega najuspešnejših športnih kolektivov v Sloveniji, Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, član izvršnega odbora SEHA Gazprom lige, član nadzornega odbora Košarkarske zveze Slovenije in član Upravnega odbora DMS.

Vizija delovanja DMS:

Pri svojem delovanju v Društvu za marketing Slovenije se bo osredotočal in s svojimi izkušnjami ter znanjem zavzemal za:

 • opolnomočenje marketingašev pri strateških odločitvah in vodenju podjetij ter integracija z drugimi področji v podjetjih,
 • širitvi dobrih praks in usmeritev na področju digitalnih transformacij podjetij, vsebinskega marketinga in sponzorstev,
 • raziskovanje umetne inteligence in njenega vpliv na prihodnost marketinga,
 • še večji poudarek na analitičnem delu,
 • izvajanje marketinških aktivnosti z nižjim ogljičnim odtisom,
 • izvajanje live treningov (webinarji), za lažjo dostopnost vseh članov.
Martin Stariha, Client Service Director, LUNA \TBWA

Martin Stariha je srednjo šolo zaključil kot zlati maturant, po končanem študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani pa je začel z nabiranjem delovnih izkušenj. Njegovi poklicni interesi so že od začetka usmerjeni v področje marketinga in iz tega je izhajal, ko je nabiral prve delovne izkušnje kot pomočnik v marketingu (Datalab, Zavarovalnica Maribor). Kasneje je svojo pot nadaljeval na oglaševalski agenciji Luna \TBWA, kjer se še danes razvija in napredujem na različnih nivojih. Začel je kot asistent vodje projektov s spoznavanjem operativnih procesov, z napredovanji pa so sledile tudi večje odgovornosti. Kot vodja projektov in kasneje kot direktor projektov je pridobival izkušnje na področju strateškega in finančnega vodenja projektov ter naročnikov, prav tako pa je skrbel za celovit pregled izvajanja komunikacijskih aktivnosti. Pred dvema letoma je prevzel vodenje poslovno strateškega oddelka in s tem vodenje desetih zaposlenih. V svoji 11-letni karieri na oglaševalski agenciji je preko svojih nalog spoznal delovanje naročnikov iz najrazličnejših gospodarskih panog. Od leta 2018 pa je tudi aktiven član v dveh programih (Young platforma in Young Leaders Club), ki sta pod okriljem ameriške gospodarske zbornice AmCham.

Vizija delovanja DMS:

 • Medosebni odnosi in izmenjave znanj: Medosebni odnosi so ključ do uspeha (tako v poslovnem kot tudi v zasebnem življenju) in člani Društva za marketing si pogosto pomagamo pri reševanju izzivov in pri iskanju navdiha. Zakaj se ne bi tega lotili še bolj organizirano, s stalnimi predlogi branja, prepoznavanjem dobrih praks in navdušujočimi posamezniki
 • Mentoriranje: Ko slišimo besedo mentoriranje, pogosto pomislimo na predajanje znanja starejših/bolj izkušenih na mlajše/začetnike. Vendar pa je ta odnos v večini obojestranski in poteka v simbiozi. Prenos znanja je v takem odnosu lahko izjemen in posameznik ne raste samo strokovno, pomembna je tudi osebna rast in razvoj neformalnih kompetenc.
 • Vključevanje manj znanih strokovnjakov in mladih: Pogosto se nam zdi, da na predavanjih in konferencah na odrih srečujemo enake obraze, podjetja, celo projekte. V Sloveniji imamo veliko uspešnih in hkrati manj znanih podjetij, zato bi morali poiskati način, kako tudi te bolje vključiti v skupnost in jih izpostaviti.
 • Skrb za okolje: Beseda leta 2019 je »podnebje« in ne smemo pozabiti, da lahko v veliki meri tudi mi, marketinški strokovnjaki in komunikatorji, vplivamo na svoje bližnje in mlajše, ki v nas vidijo vzornike, da začnejo skrbeti za okolje.
Simona Špilak, direktorica in lastnica podjetja, BOC INSTITUTE d.o.o.

Simona Špilak je lastnica in ustanoviteljica podjetja BOC INSTITUTE, z več kot 15 let mednarodnih izkušenj s področja marketinga in prodaje, na visokih strokovnih in vodstvenih pozicijah v mednarodnem okolju. Svojo kariero je začela na področju proizvodov široke potrošnje in jo nadaljevala v farmacevtskih vodah. Skoraj 6 let je v francoskem farmacevtskem gigantu Sanofi vodila poslovno enoto ConsumerHealthCare, za 8 držav regije Adriatic. Pred tem je v podjetju GlaxoSmithKline skrbela za blagovno znamko Aquafresh v CEE regiji. Svoje znanje in izkušnje pridobljene v mednarodnem okolju združuje z energičnih pristopom in izziva “status quo” situacije. Strastno sodeluje pri ustvarjanju konkretnih kadrovskih zgodb, ki vodijo k spremembam v organizacijah, zato je pred dvema letoma ustanovila podjetje Business and Organisational Consulting Institute. Deluje na področju iskanja vodstvenih kadrov in je certificirani poslovni coach. Simona Špilak je magistrica ekonomije in kot gostja že desetletje predava pri predmetu Mednarodno poslovanje na Ekonomski fakulteti, Univerze v Ljubljani.

Vizija delovanja DMS:

 • Krepiti ugled in prepoznavnost v strokovni marketinški, poslovni in širši javnosti,
 • obdržati nivo izvedbe dogodkov in programov ter kvaliteto vsebin in predavateljev,
 • razširiti interes za sodelovanje pri mednarodnih podjetjih, ki imajo sedež v Sloveniji,
 • povečati prisotnost v industrijah, ki trenutno niso dobro pokrita v DMS,
 • utrditi DMS kot organizacijo, ki s strokovnimi in splošno-izobraževalnimi vsebinami spodbuja in omogoča razvoj strokovnjakov.
 • povečati število članov in hkrati skrbeti za zveste člane DMS,
 • še naprej spodbujati mreženje članov različnih industrij.
Peter Vidmar, Direktor in partner, Agencija 101 d.o.o.

Peter Vidmar, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, je soustanovitelj in direktor Agencije 101. Svetuje priznanim domačim in mednarodnim naročnikom na področjih strateških usmeritev in integriranih marketinških komunikacij. V 11 letih obstoja agencije se je Peter podpisal pod številne projekte, tako na področju produktih kot tudi storitvenih dejavnosti v regiji. Je zaprisežen raziskovalec novih tehnologij, konceptov integracije multidisciplinarnih platform ter načinov vpeljave inovativnih orodij v sodobne komunikacijske zgodbe. Zadnje čase se veliko posveča razvoju e-športnega marketinga v agenciji in prepletu slednjega s športnim marketingom.

Vizija delovanja DMS - svoj doprinos k Društvu za marketing Slovenije vidi:

 • Pri razvoju športnega in e-športnega marketinga v Sloveniji ter širitvi dobrih praks na teh področjih.
 • Pri razvoju in vpeljavi novih tehnologij v smiselne marketinške zgodbe.
 • V razširitvi članstva s pomočjo novih digitalnih prijemov.
 • Pri razvoju trajnostnih projektov na področju marketinga.
 • Naj jasna vizija Društva za marketing Slovenije postane misija, ki bo v naslednjih 3 letih definirala marketing kot napredno strateško funkcijo v podjetjih, katera bo temeljila na hitri prilagodljivosti, vpeljavi sodobnih prijemov in orodji ter razumela različne generacije.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice