Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije - ŠSDMS združuje študente, ki želijo poglobiti znanje marketinga. Delujemo od leta 1994 in postajamo močno študentsko združenje na področju marketinga v Sloveniji. S svojimi aktivnostmi izobražujemo, predajamo izkušnje in prispevamo k aktivnosti marketinške stroke v slovenskem prostoru.

Naš glavni cilj je omogočiti študentom stik s praktičnim delom pred zaključkom študija in s tem poglobiti znanje, ki ga pridobimo na fakultetah. Naši projekti so neprofitni in usmerjeni v širjenje marketinškega znanja.


Osrednji vsakoletni dogodek društva je študentska marketinška konferenca fanfara. ŠSDMS v letu 2020 vodi petčlanski upravni odbor:

  • Ninna Adelyn Kapplar, predsednica
  • Klemen Ciglar, vodja komunikacije
  • Tinkara Kern, vodja upravljanja s človeškimi viri
  • Nikolina Janković, vodja projektov
  • Matic Žmuc, vodja projktov

Več o nas si preberite na spletni strani www.ssdms.si, na ŠSDMS Facebook strani in spletni strani Študentske marketinške konference Fanfara.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice