Program

Dogodek

Na spoznavnem srečanju bodo udeleženci pobliže spoznali Društvo za marketing Slovenije ter se seznanili s podrobnostmi programa Marketinške akademije za mlade talente. Začneli bodo s prvim vsebinskim predavanjem in diskusijo na izbrano tematiko. Sestavni del srečanja je tudi kuharska delavnica, na kateri se bodo udeleženci spoznali med seboj.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice