Program

Dogodek

V četrtek, 17 januarja 2019, vas ob 17. uri (GZS, Dimičeva ulica 13, Ljubljana, dvorana A) vabimo na Zbor članov Društva za marketing Slovenije. Predstavili vam bomo pretekle in prihodnje aktivnosti Društva ter izvolili novega člana upravnega odbora za obdobje 2017-2020. Vsak prijavljeni kandidat bo imel možnost dvominutne predstavitve. >> POTRJUJEM UDELEŽBO

Dogodek bomo začeli z uvodnim nagovorom predsednika DMS dr. Mitje Pirca in nadaljevali s predlaganim dnevnim redom:

  • Poročilo Društva za marketing Slovenije za leto 2018
  • Načrt dela za leto 2019
  • Volitve člana upravnega odbora za obdobje 2017-2020
  • Razno

Vsak prijavljeni kandidat za člana upravnega odbora bo imel možnost dvominutne predstavitve, o izboru kandidatov pa boste odločali člani DMS. Do razpisanega datuma so se prijavili 3 kandidati. Vsa gradiva boste člani DMS prejeli na samem zboru članov. Glasovalno pravico na Zboru članov imajo le člani Društva za marketing Slovenije.


Predstavitev treh kandidatov za novega člana upravnega odbora za obdobje 2017-2020

Kandidatka za članico UO DMS: Maruša Grah (Styria)

Marušo Grah (Styria) je karierna pot vodila od agencijskega okolja v medije, nato v start-up, ko ta še ni imel današnjega poimenovanja, od tam k največjemu domačemu spletnemu trgovcu ter na koncu v spletne storitve. Kot vodja oddelka je odgovorna za celoten stroškovno-prihodkovni vidik oddelka, tako da ve, koliko podjetje stane vsaka glava v njenem oddelku, a hkrati zna gledati s ptičje perspektive. Zelo dobro pozna področja prodajno-nakupovalnih skupnosti, prodaje kariernih orodij in izgradnje blagovne znamke delodajalca.

VIZIJA RAZVOJA DMS

Kajima Helen Fisher z LeWebom? Koliko kolegov s področja marketinga vam je že kdaj reklo, da imajo dovolj in da bodo nekega dne kupili ranč in redili kokoši? Pekli presne slaščice. Učili potapljanje na Baliju … Takojšnja konotacija, ki jo vzbudi omemba našega poklica, pač ni, da rešujemo svet. Pa bi lahko (smelo, vem). Denimo tako, da spet začnemo uživati v tem, kar delamo. Edina stvar, ki zares spreminja svet, so majhne, a vztrajne (!) inkrementalne spremembe v pravo smer. Zato za razvoj Društva ne predlagam tektonskih premikov, saj – kot je razvidno iz decembrskega pisma Mitje Pirca – članstvo, število dogodkov in udeležba na njih lepo rastejo. Ko ciljna skupina raste, lahko razširimo tudi imenovalec, na osnovi katerega jo poskušamo doseči. Predlagam, da teme, ki jih obravnavamo na dogodkih društva, še nekoliko razširimo ter da oblikujemo še nekaj manjših ciljnih skupin, ki bi jih družili skupni interesi.  

Prvi predlog: odpirajmo teme s področij, za katere zaradi zatopljenosti v »bread and butter« aktivnosti zmanjka časa.

Pred točno 10 leti me je navdušil posnetek predavanja dr. Helen Fisher na konferenci LeWeb v Parizu. Dejstvo, da je biološka antropologinja na tehnološki konferenci razlagala o poželenju, romantičnosti ter drugih gonilnikih ljubezni, sploh ni bilo pomembno. Naslednji dan sem naročila njeno knjigo na Amazonu in nekaj časa sem bila prepričana, da bi lahko strašansko dobro prodajala čokolado ter vikend pakete za pare. V isti koš sodijo verižni bloki, študije spolov, nevroznanost in avtonomni avtomobili.

Drugi predlog: vrzimo se ven in delimo svoje znanje in izkušnje na konkretnih izzivih naših kolegov.

Kaj narediš, ko zmanjka idej za dober medijski načrt? V zadnjem trenutku iščeš zamenjavo za glavnega govorca na dogodku? Ne veš, ali bi uporabil še neuporabljen kanal? Vprašaj DMS-jevce. Stvar je izvedljiva na spletu, kot dopolnilo dogodkom … in iz nje bi se lahko razvil kak čudovit primer dobre prakse.  

Tretji predlog: brez marketinških operativcev gremo lahko vsi domov. Dajmo jim ventil.

Kaj imamo med ŠSDMS in Klubom direktorjev? Vse, ki drgnejo tipkovnice do poznih večernih ur, ko izvajajo naše marketinške strategije. Verjetno si zaslužijo mesečno pivo in burger. Ali pa anonimni (pa smo spet pri poživljajočih možnostih spleta) ventil, prek katerega nam bodo sporočali, kaj jih tare in kje potrebujejo pomoč? Prepričana sem, da bi tako lahko dodatno vzpodbudili odnose ter ravnanje, ki bodo prispevali k ugledu stroke in gradili vrednote za boljši svet.  

Kandidat za člana UO DMS: Jernej Smisl (Nova KBM)

Jernej Smisl (Nova KBM) je direktor Sektorja za Korporativno komuniciranje in strateški marketing v Novi KBM, ki je od leta 2015 v lasti ameriškega sklada Apollo in EBRD. Preden je prevzel funkcijo na banki, je bil 8 let zaposlen v podjetju Pivovarna Lasko Union d.o.o. (Heineken), kjer je opravljal fukncijo direktorja korporativnih odnosov. Diplomirani politolog je leta 2017 uspešno zaključil šolanje Strateškega marketinga na Univerzi Oxford. Danes je poleg sluzbe tudi predsednik Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, član izvršnega odbora SEHA Gazprom lige, predsednik nadzornega sveta družbe Slopak d.o.o. in član nadzornega odbora Košarkarske zveze Slovenije.

VIZIJA RAZVOJA DMS

Društvo za marketing Slovenije vidim kot vplivneža in strokovnjaka na svojem področju. Gonilno silo trendov in idej na marketinškem parketu, s prepoznavnostjo in priznavanjem tudi izven interesnih okvirov delovanja društva. Marketinški poklic je ob vsakodnevnih spremembah v poslovnem okolju in ukinjanjem danes poznanih delovnih mest v prihodnosti perspektiva mlade generacije in dobro izhodišče za nas, obstoječo generacijo, da nadaljujemo z delom in projekti, ki jih delamo za skupno dobro tega področja. Marketing nikoli me sme biti nevidna senca v podjetju. Ravno nasprotno! Marketinška ekipa mora biti drzna, si upa razmišljati izven začrtanih okvirov, poznati in razumeti mora svoje produkte ter stranke. Ravno tako pa mora zasledovati in krojiti poslovne cilje podjetja.

Zato se bom pri svojem delovanju v Društvu za marketing Slovenije osredotočal in s svojimi izkušnjami ter znanjem zavzemal za:

  • opolnomočenje marketingašev pri strateških odločitvah in vodenju podjetij ter integracija z drugimi področji v podjetjih,
  • širitvi dobrih praks in usmeritev na področju digitalnih transformacij podjetij, vsebinskega marketinga in sponzorstev,
  • raziskovanje umetne inteligence in njenega vpliv na prihodnost marketinga,
  • še večji poudarek na analitičnem delu,
  • izvajanje marketinških aktivnosti z nižjim ogljičnim odtisom,
  • izvajanje live treningov (webinarji), za lažjo dostopnost vseh članov.

Verjamem, da je možno še naprej aktivno soustvarjati kvalitetne vsebine za člane DMS in spremljati globalne trende in prakse najvplivnejših svetovnih akterjev na področju marketinga. Učiti se moramo od najboljših in nikoli nismo dovolj vsega videli, prebrali, ustvarili, da lahko izobraževalni krog prekinemo. To miselnost želim deliti tudi s člani. Z roko v roki z izobraževanjem pa sledi tudi specializacija, zato menim, da bi se v obdobju, ki je pred nami, osredotočili tudi na interesno segregacijo članov in prilagoditev vsebine za različne ciljne publike. Vizija društva za marketing Slovenije je jasna in začrtana v prihodnost marketinga. Verjamem, da bo prepletena s posledicami hitrega vzpona spletnih družbenih omrežij, digitalizacijo, umetno inteligenco, gledanjem v zeleno prihodnost, varstvu osebnih podatkov in kresanju mnenj različnih generacij.

Kandidatka za članico UO DMS: Ana Putrih

Ana Putrih ima več kot 15 let izkušenj na področju trženja in tržnega komuniciranja. Zadnji dve leti deluje kot samostojna marketinška svetovalka, njeno delovanje pa je v večji meri usmerjeno v B2B podjetja, s katerimi sodeluje na področju razvoja tržnih in komunikacijskih strategij, pri razvoju blagovnih znamk, pri organizaciji in razvoju marketinških oddelkov ter marketinških ekip v podjetjih. Pred tem je bila 13 let v tržno komunikacijskih agencijah - Advertus, Grey in Pristop. Aktivno deluje tudi znotraj strokovnih organizacij – bila je članica upravnega odbora agencij pri Slovenski oglaševalski zbornici (SZOA) in članica žirij na slovenskih in evropskih nagradah za komunikacijsko in marketinško odličnost (Euro Effie, Marketinška odličnost).

VIZIJA RAZVOJA DMS

Društvo za marketing vidim kot osrednjo marketinško institucijo, ki je na eni strani gonilo razvoja marketinške stroke v Sloveniji in na drugi kot organizacijo, ki že vrsto let zelo uspešno povezuje stroko, gospodarstvo, praktike, fakultete in študente ter skrbi za prenos znanja, dobrih praks in povezovanje. V nadaljevanju nekaj področij, ki jih vidim kot priložnost, da DMS tudi v prihodnje raste in se razvija:

Mednarodno povezovanje

Z vse bolj povezanim in odprtim evropskim in širšim mednarodnim prostorom bi veljalo društvo povezati s sorodnimi organizacijami v tujini in tako omogočiti tudi mednarodno dimenzijo znotraj vsebin – z mednarodnimi predavatelji, dobrimi praksami in uspešnimi zgodbami tujih podjetij, posledično pa takšne integracije lahko odpirajo tudi priložnosti za mednarodna poslovna sodelovanja.

Vključenost  manjših in srednjih podjetjih

Vse več podjetij se zaveda pomembnosti vključenosti marketinga pri razvoju strategij podjetij in pri zastopanosti na vodilnih pozicijah v podjetjih. A vseeno so dobre prakse izrazito na strani velikih podjetij. Da bi tudi srednja in manjša podjetja intenzivneje stopila na to pot, bi jim veljalo ponuditi vsebine, ki so prilagojene njihovim potrebam, predstaviti dobre prakse in razviti zanje primerne formate.

Mladi

Veliko vsebin in programov je že danes namenjenih mladim, glede na generacijske specifike pa bo potrebno v prihodnje iskati nove formate, ki jih bodo še bolje podprli v njihovih začetkih kariere in posledično še številnejše pritegnila k članstvu in delovanju v društvu. Nadgradnja mentorskih programov tudi v smeri povezovanja mladih talentov s podjetji - na področju praks, štipendij in prvih zaposlitev je ena od mogočih smeri.

Pritegniti 'ne-marketingaše'

Marketing postaja v podjetjih širše prisoten kot ‘le’ v marketinških oddelkih, podjetja širijo marketinško miselnost in držo tudi v ostale oddelke, zato bi veljajo razvijati vsebine in formate, ki bodo aktualne tudi za nemarketingaše in jih pritegniti. Ne le k članstvu, temveč tudi k sodelovanju, saj prenos znanja lahko prinaša korist obojim.

Marketinška odličnost

Nagrada marketinška odličnost je eden pomembnejših projektov Društva, da bi nagrada postala prepoznana tudi širše (uprave, nadzorni sveti, ostali oddelki v podjetjih) in posledično imela še večji ugled in težo v gospodarstvu, bi bilo smiselno njeno prepoznavnost širiti tudi zunaj krogov marketinške stroke. Da bi povečali udeležbo in tudi v prihodnje dvigovali kakovost prijav, bi bilo smiselno pripraviti format izobraževanja, ki bi približala pisanje kakovostne prijave.

Povezovanje potreb podjetij in strokovnjakov

Podjetja se pogosto soočajo z izzivi, kako najti pravega strokovnjaka za odprto delovno mesto v marketingu ali potrebe, ki jih imajo na področju marketinga v podjetju. In obratno tudi strokovnjaki iščejo nove izzive, mladi na začetku svojih karier ... Društvo bi, kot osrednja marketinška institucija, lahko ponudilo platformo priložnosti in poslovnega sodelovanja.

Ugled in podoba

Društvo je skozi čas in številne uspešne projekte dokazalo, da je osrednja marketinška organizacija v državi in da več kot uspešno izvaja in živi svoje poslanstvo. Prav zato bi veljalo intenzivneje krepiti ugled Društva, projektov in nagrad, tudi zunaj marketinške sredine. In zadnje, a nikakor ne manj pomembno, mislim, da je prišel čas, ko si tudi DMS zasluži novo podobo, prenovo komunikacijskih orodij in pojavnosti, ki bo odražala vse, kar je Društvo z leti postalo, njegovo poslanstvo in vpetost v stroko ter številne aktivnosti.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice