Akademija MM je prvič izšla februarja 1997, v njej pa so bili predstavljeni prispevki z marketinške konference Društva za marketing Slovenije  v Laškem junija 1996. Urednik prve številke je bil mag. Janez Damjan, takratni predsednik Društva za marketing Slovenije in član uredniškega odbora Akademije MM.

1. Akademija MM (PDF)

Uvodna beseda: Ob prvi številki slovenske znanstvene revije za trženje

Teorija in praksa trženja sta bili v Sloveniji vedno tesno povezani. Daljnovidni in podjetni posamezniki, ki so pred desetletji izvajali prve tržne raziskave, oblikovali tržne komunikacije in snovali strategije, so bili praviloma tudi predavatelji na slovenskih univerzah. Pogosto so sicer komercialne projekte dopolnili tako, da so omogočali akademski način analize in tako prispevali k zasnovi slovenske marketinške znanosti.

Za slovenski marketing prelomno leto 1996 končujemo še z enim velikim dogodkom; to je začetek izhajanja znanstvene revije za trženje – Akademija MM. V prvi številki objavljamo izbor desetih člankov, ki so nastali na osnovi referatov s konference v Laškem. Nova publikacija bo pravo merilo kakovosti marketinške stroke v Sloveniji in je izrednega pomena za vse akademske raziskovalce trženja, ki do sedaj niso imeli zares svojega medija. Cilj revije Akademija MM pa je tudi bogatenje znanja širše strokovne javnosti in zato bomo poskušali oblikovati odprto revijo, ki bo dostopna vsem raziskovalcem in oblikovalcem trženjske stroke v Sloveniji.

mag. Janez Damjan

KAZALO VSEBINE:

OBNAŠANJE POTROŠNIKOV

  • Mag. Damjan Mumel: Povezanost med self imidžem in imidžem oblačil
  • Mag. Janez Damjan, dr. Irena Vida: Poznavanje blagovnih znamk in etnocentrizem porabnikov kot dejavnika nakupnega obnašanja
  • Dr. Miro Kline, Jure Velikonja: Lojalnost in percepcija avtomobilskih kupcev pred nakupom in po njem

NOVE MARKETINŠKE SMERI IN RAZMIŠLJANJA

  • Dr. Zlatko Jančič: Nova paradigma v marketinški disciplini: Soupravljanje marketinških odnosov
  • Dr. Iča Rojšek, Barbara Muhič: Trženje kot izziv z dobrodelne organizacije

TRŽNO KOMUNICIRANJE

  • Dr. Danijel Starman: Uvajanje neposrednega tržništva v slovensko zavarovalništvo
  • Milena Štular, dr. Blaž Vodopivec, Tomaž Arh: Uvajanje blagovne znamke majoneze Hellmann's na slovenskem trgu – Študija primera

TRŽENJE V DINAMIČNEM, KONKURENČNEM IN TEHNOLOŠKEM OKOLJU

  • Dr. Boris Snoj, mag. Damijan Mumel: Ali stopnja konkurenčnosti v okolju organizacije vpliva na intenzivnost uporabe aktivnosti s področja internega marketinga?
  • Jurij Giacomelli: Trženjska strategija dinamičnega podjetja v visoki tehnologiji
  • Mag. Matjaž Iršič: Model strategij nabavnega marketinga z ozirom na tržno moč konkurence na nabavnem trgu

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice