Akademija MM je jubilejno, že desetič, izšla maja 2003. Odgovorna urednica te številke je Meta Dobnikar, uvodno besedo pa je spisala dr. Irena Vida, članica uredniškega odbora 10. Akademije MM.

10. Akademija MM (PDF)

Uvodna beseda

Pred vami je jubilejna, 10. številka Akademije MM. Za edino slovensko znanstveno revijo na področju trženjske znanosti predstavlja ta dogodek svojevrsten dosežek za vse, ki jo beremo, bogatimo s prispevki, urejujejo in bedimo nad strokovno neoporečnostjo prispevkov ali pa jo sooblikujemo z drugimi (za zunanjega opazovalca) manj vidnimi, a zato nič manj pomembnimi dejavnostmi v procesu nastanka revije, vključno s koordinacijo strokovnih in tehničnih sodelavcev, lektoriranjem, pripravo gradiv in drugimi prizadevanji predvsem na strani založnika. Prav zato si jubilejna številka morda zasluži malce drugačen uvodnik, ki sem ga razdelila na dva dela. V prvem na osnovi analize vsebin številk revije in pogovorov z nekaterimi člani uredniškega odbora predstavljam kratek pogled enajstih prispevkov, ki jih vsebinsko umeščam v štiri relativno homogene tematske sklope in rubriko Ocene in prikazi …

Dr. Irena Vida

KAZALO VSEBINE:

I. POMEN TRŽENJSKIH ODNOSOV ZA KONKURENČNE PREDNOSTI SLOVENSKIH PODJETIJ

  • Vesna Virant, Maja Makovec Brenčič, Vesna Žabkar: Prilagojeni model trženja na podlagi odnosov na medorganizacijskih trgih v predelovalni dejavnosti
  • Dario Berginc: Upravljanje odnosov: prispevek k interdisciplinarnosti trženjske znanosti
  • Patrick Vesel, Vesna Žabkar: Program zvestobe kupcev na primeru poslovnega sistema Mercator

II. EKONOMSKO DOMOLJUBJE IN VEDENJE PORABNIKOV V JUGOVZHODNI EVROPI

  • Mojca Maher, Irena Vida: Etnocentrizem in življenjski slogi slovenskih porabnikov
  • Muris Čićić, Nenad Brkić, Maja Prašo – Krupalija: Consumer Animosity and Ethnocentrism in Bosnia and Herzegovina: The Case of a Developing Country in a Post-War Time
  • Tanja Dmitrović: Značilnosti nakupovalcev v tujini: primer hrvaških porabnikov

III. NAKUPNO ODLOČANJE: MEDSEBOJNA POVEZANOST TRŽENJA IN PORABNIKOVIH VEDENJSKIH ODZIVOV

  • Nada Sfiligoj: Vplivi marketinga na vedenje potrošnikov in njihove nakupne odločitve
  • Barbara Ströttinger, elfriede Penz: The Demand for Counterfiets: Are Consumers Across Borders Triggered by the Same Motives?

IV. TRŽENJE V STORITVENIH DEJAVNOSTIH: MERJENJE KAKOVOSTI IN RAZVOJNIH STRORITEV V TURIZMU

  • Irena Ograjenšek: Analiza kupcev v procesih obvladovanja kakovosti storitev
  • Slavka Gojčič: Profil uporabnikov »wellness« storitev v izbranih zdraviliščih v Sloveniji

V. OCENE IN PREDSTAVITVE

Milan Jurše: Mednarodno trženje (avtorja dr. Maja Makovec Brenčič in prof. Tone Hrastelj)

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice