11. Akademija MM je izšla po daljšem premoru v času, ko je potekala 12. Slovenska marketinška konferenca. To Akademijo MM je uredila dr. Tanja Dmitrović, ki je spisala tudi uvodno besedo.

11. Akademija MM (PDF)

Uvodna beseda:

Premor je bil dolg, naposled pa je le ponovno pred nami - nova številka Akademije MM, edine slovenske znanstvene revije za trženje. Luč sveta je ugledala v času, ko poteka 12. Slovenska marketinška konferenca, ki pritegne vsako leto več udeležencev in kaže na to, da skupnost tržnikov raste in se krepi. V središču trženja sta razumevanje in skrb za odjemalce ter prenašanje tega načina razmišljanja na druge oddelke v podjetju. Zdi se, da trženje tudi v Sloveniji čedalje bolj dobiva vlogo povezovalca med poslovnimi funkcijami. To pa je pravi recept za uspeh, saj kot pravi Jack Welch, nekdanji predsednik uprave ameriškega giganta General Electrics: »Obstajata samo dva vira konkurenčnih prednosti: sposobnost spoznati odjemalce bolje kot konkurenca in to znanje pretvoriti v dejanja hitreje kot konkurenca.« V 11. številki Akademije MM je zbranih enajst originalnih znanstveno-raziskovalnih prispevkov, ki se jim pridružuje ocena knjige. Vsak članek je bil podvržen strogi znanstveni presoji dveh recenzentov, ki so s svojimi pripombami, kritikami in nasveti dodatno prispevali h kakovosti objavljenih del. Med prispevki imata le dva pretežno konceptualni značaj, vsi drugi vključujejo prikaz rezultatov raziskav, izvedenih med slovenskimi in tujimi anketiranci. Prav vsi avtorji pa ponujajo trženjskim menedžerjem in praktikom v premislek implikacije svojih ugotovitev, zato verjamem, da bo branje prispevkov zanimivo tako z akademskega kot tudi s poslovnega vidika. Velik poudarek praktičnim vidikom kaže ne nazadnje tudi dejstvo, da so več kot polovico prispevkov v tokratni številki pripravili avtorji in avtorice, ki delujejo v trženjski praksi.

Enajsta številka Akademije MM je nekaj posebnega, ne le po številu prispevkov in sodelujočih avtorjev. Pokazala se nam je tudi v novi podobi. Njene predhodnice so izhajale v obliki samostojne priloge Marketing magazina na bleščečem, gladkem papirju in v široko razprostrtem tisku. Ta številka pa se je z MM spojila in akademske vsebine so našle svoje mesto v sredini trženjske prakse. To je tudi mesto, ki jim ga vsi iz akademskega sveta privoščimo in si ga zanje želimo.

Tanja Dmitrović

KAZALO VSEBINE

I.

 • Mateja Tomin Vučkovič: Vpliv zadovoljstva gostov na njihovo zvestobo – primer organizatorja potovanj
 • Barbara Čater: Večdimenzionalna narava zavezanosti kupcev v trženjskih odnosih na medorganizacijskih trgih
 • Vesna Žabkar in Katja Velepec:  Pomen zaupanja v trženjskih odnosih med naročniki in raziskovalci v slovenskih podjetjih

II.

 • Tomaž Čater: Oblike konkurenčne prednosti in njihov vpliv na uspešnost podjetja
 • Veronika Strgar Debeljak: Partnersko povezovanje blagovnih znamk (co-branding) kot trženjska strategija mednarodnega podjetja
 • Vesna Virant, Maja Makovec Brenčič in Aviv Shoham: Standardizacija ali adaptacija procesov: trženjski izziv slovenskim mednarodno delujočim podjetjem
 • Mateja Vodlan: Standardizacija ali adaptacija procesov: trženjski izziv slovenskim mednarodno delujočim podjetjem

III.

 • Maja Konečnik: Merjenje podobe Slovenije kot turistične destinacije s pomočjo nestrukturiranih in strukturiranih vprašanj
 • Klement Podnar: Korak k merjenju sentimenta slovenskih potrošnikov do marketinga
 • Simona Breščanski in Irena Ograjenšek: Uporaba zvezdnikov v oglaševanju
 • Alenka Gornik Krstič in Irena O. Vida: Prispevek k bolj učinkovitim protikadilskim akcijam za mladostnike

IV. OCENA KNJIGE

Urša Golob: Corporate social responsibility: doing the most good for your company and your cause (Avtorja Philip Kotlerj in Nancy Lee)

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice