12. Akademija MM je izšla decembra 2008. Pričujoča številka Akademije MM nakazuje, da tudi trženjska stroka v Sloveniji išče priložnosti za svoje poslovanje v zelo aktualnih trženjskih konceptih in pristopih. Urednica je doc. dr. Maja Konečnik Ruzzier, ki je spisala tudi uvodnik 12. Akademije MM.

12. Akademija MM (PDF)

Uvodnik Akademija MM:

21. stoletje – stoletje nenehnih sprememb in novosti – prinaša s seboj mnogo priložnosti in nevarnosti, ki jih spretno oko tržnika lahko obrne sebi v prid. Uspešni tržniki morajo v sebi združevati lastnosti dobrih detektivov, ki budno spremljajo in opazujejo dogajanja okoli sebe ter zbirajo informacije, ki jim utegnejo pomagati pri razvoju njihovih nadaljnjih strategij. Njihova naloga pa se ne konča zgolj z opazovanjem in analiziranjem stanja, saj se od njih pričakuje tudi nadgradnja predhodno postavljene analize. Tako je upravičeno pričakovati, da morajo tržniki prevzeti vlogo svetovalcev in podati ustrezne predloge, kako naj se podjetja na dane razmere in situacijo trga pravilno odzovejo.

Revija vključuje sedem znanstvenih prispevkov, ki jih zaokroža ocena knjige. Vsi prispevki z izjemo zadnjega vključujejo poleg teoretičnih podlag tudi empirične raziskave, izvedene v slovenskih podjetjih oz. med porabniki ter tako ponujajo vpogled v aktualno dogajanje na slovenskem trženjskem področju.

Doc. dr. Maja Konečnik Ruzzier

KAZALO VSEBINE:

  • Uvodne besede predsednice DMS, prof. dr. Maje Makovec Brenčič in urednika MM, Boštjana Tadla
  • Uvodnik urednice Akademije MM, doc. dr. Maje Konečnik Ruzzier
  • Mateja Bodla: Povezanost odzivne in proaktivne tržne naravnanosti s stopnjo inovacij
  • Matevž Rašković, Maja Makovec Brenčič in Gregor Pfajfar: Trikotnik trženja, človeških virov in inovacij v najboljših slovenskih zaposlovalcih
  • Janja Štorgelj: Korporativna blagovna znamka in njen ugled
  • Nuša Petek in Maja Konečnik Rizzier: Uvajanje znamke 'I feel Slovenia' ali 'Slovenijo čutim': odziv s strani njenih prebivalcev
  • Aleš Kavčič: Uporaba slavnih osebnosti v oglaševanju
  • Polona Šturm in Mitja Ruzzier: Vrednotenje zaznane vrednosti posameznih segmentov obiskovalcev turističnih znamenitosti
  • Andreja Križman: Značilnosti trženjskih odnosov v zunanji logistični oskrbi
  • RECENZIJA KNJIGE: Maja Makovec Brenčič: Razpotja mednarodnega poslova

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam