14. Akademija MM je izšla novembra 2009. Izbor člankov v tokratni reviji je bil narejen na podlagi najboljših referatov, ki so bili predstavljeni na 3. mednarodni znanstveni konferenci MTC – Marketing Theory Challenges in Transitional Societies. To številko sta uredila prof. dr. Damijan Mumel in doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda.

14. Akademija MM (PDF)

Uvodnik:

Prvič v dolgoletnem izhajanju Akademije MM izdajamo številko, kjer so vsi prispevki v angleškem jeziku, kar je pomemben korak v procesu uveljavljanja revije v mednarodnem okolju ter izmenjavo znanj in izkušenj avtorjev s področja marketinga, ne samo v Sloveniji, temveč tudi širše. Izbor člankov v tokratni reviji sva naredila na podlagi najboljših referatov, ki so bili predstavljeni na 3. mednarodni znanstveni konferenci MTC – Marketing Theory Challenges in Transitional Societies. MTC konferenco, ki jo uradno podpira najprominentnejše evropsko združenje akademskih raziskovalcev s področja marketinga – EMAC (European Marketing Academy), je letos organiziral Inštitut za marketing na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru. Na letošnjo konferenco je bilo prijavljenih 45 prispevkov iz 14 držav, tudi iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije in Nizozemske. Dokaz uspešnosti konference je njeno nadaljevanje, saj bo naslednje leto konferenca organizirana kot prva uradna regionalna EMAC konferenca na Corvinus University v Budimpešti …

Prof. dr. Damijan Mumel in doc. dr. Aleksandra Pisnik Korda, urednika 14. AMM

KAZALO VSEBINE

  • Josip Mikulić and Darko Prebežac: Analyzing the potentials of airline service elements to impact passenger loyalty - A hierarchical approach / Analiza možnosti vpliva sestavin letalskih storitev na zvestobo potnikov – hierarhični pristop
  • Svetla Trifonova Marinova, Cid Gonçalves Filho, Gustavo Quiroga Souki and Marin Alexandrov Marinov: Buyer - Supplier Relationships in the South American Automotive Industry / Odnos med kupci in dobavitelji v avtomobilski industriji Južne Amerike
  • Vesna Žabkar, Tomaž Kolar and Rok Sunko: Consumerist Attitudes in Slovenia, Croatia, BiH and Serbia: distinctiveness rather than commonalities? / Stališča porabnikov v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini in v Srbiji: različnosti ali skupne lastnosti?
  • Szabolcs Prónay, Erzsébet Hetesi and Zoltán Veres: Lifestyles and consumption in a transitional society: psychographic segmentation in Southern Hungary / Življenjski stil in poraba v tranzicijski družbi: psihografska segmentacija v južni Madžarski
  • Arnold Schuh: The Impact of the Current Economic Crisis on Strategies of Multinational Corporations in Central and Eastern Europe / Vpliv sedanje ekonomske krize na strategije multinacionalk v srednji in vzhodni Evropi
  • Milan Jurše: Dynamic Market-Oriented Strategic Transformation of University Business School in Transition Countries as Institutional Response to increased Internationalisation of Business Education / Dinamična tržno naravnana strateška preobrazba univerzitetnih poslovnih šol v tranzicijskih državah kot institucionalni odziv povečani internacionalizaciji poslovnega izobraževanja
  • Maja Makovec Brenčič, Wim Biemas and Avinash Malshe: Sales-Marketing Interface, Its Configurations and Effects: The Case of US, Dutch and Slovenian B2B Firms / Odnos med trženjem in prodajo, njuna konfiguracija in učinki na ravni podjetja: primer ameriških, nizozemskih in slovenskih medorganizacijskih podjetij

Medji o nas:
Poročilo (Marketing Magazin)

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam