Že 15. številka strokovno-znanstvene revije s področja trženja Akademija MM je nastala pod taktirko urednika doc. dr. Klementa Podnarja in izšla ravno v času 15. Slovenske marketinške konference.

15. Akademija MM (PDF)

Uvodnik:

15. številka Akademije MM, je nastajala pod vtisom gospodarske recesije, bolečega krča, ki se je iz finančnega preselil v realni sektor in ki kljub želenemu optimizmu še kar vztraja. Je rezultat intenzivnega dela avtorjev in anonimnim recenzentov (iskrena hvala vsem), ki so se v manj kot treh mesecih morali odzvati na vabilo, da naj opozorijo na korporativne vidike marketinga, predvsem pa na teme in ugotovitve, ki bi pomagale slovenskim podjetjem in njihovim marketinškim menedžerjem pri iskanju konkretnih odgovorov na vprašanja, ki so jim jih vsilile okoliščine globalnega dogajanja.

Vsebina pričujoče številke strokovnih člankov zato spoštovanega bralca usmerja, da rešitve, ne glede na slovenski ali angleški jezik, išče v lojalnosti obstoječih kupcev, doseganju njihovega zaupanja in zadovoljstva, družbeno odgovornih praksah, donacijah in trajnostnem razvoju, ponovnem razmisleku o mednarodni usmerjenosti in strategijah zavzemanja mednarodnih trgov in optimalnosti cenovnih strategij ...

Prof. dr. Klement Podnar, urednik 15. Akademije MM

KAZALO VSEBINE:

  • Mitja Pirc v svojem prispevku z naslovom »Using Intentions and Expectation perspectives to explore the influence of determinants of loyalty« obravnava problematiko lojalnosti potrošnikov. V kontekstu lojalnosti potrošnika se osredotoča na razliko med namero in pričakovanji potrošnika ter vzpostavi njuno distinkcijo. V svoji raziskavi ugotavlja, da na nameravano lojalnost v največji meri vpliva zadovoljstvo potrošnika, medtem ko je ključni dejavnik s strani potrošnika pričakovane lojalnosti njegovo zaupanje v ponudnika.
  • Vesna Žabkar in Sabina Šuler s prispevkom »Perception of corporate social responsibility and trusting organizations after product recalls« pozornost usmerjata na pomen družbenene odgovornosti podjetij in zaupanje potrošnikov v okoliščinah odpoklica izdelkov. S pomočjo deskriptivne analize in kvazi eksperimenta opozarjata na pomen družbene odgovornosti, pa tudi na vpliv odpoklica izdelka na zaupanje potrošnikov, pri čemer so še posebej zanimive razlike med slovenskimi in ameriškimi študenti.
  • Tanja Lešnik Štuhec in Damijan Mumel v prispevku »Trajnostni marketing zavarovanih območij« predstavljata osnovne  premise marketinga zavarovanih območij in z deskriptivno raziskavo opozarjata na nekatera dejstva rabe in uporabe zavarovanih področij s strani njihovih uporabnikov. Predstavljeni podatki nosijo s seboj vrsto koristnih informacij, ki jih bodo veseli predvsem upravljavci zavarovanih območij pri njihovem odločanju, ki zadeva snovanje marketinških strategij.
  • Darja Leskovec s svojim prispevkom »How to Collect Donations: Conceptual Review and Implications for Online Non-profit Information Goods Providers« ponuja pregled razumevanja področja donacij. V prvem delu prispevka se osredotoča na fizično okolje, v drugem delu pa opozori na nekatere posebnosti, ki jih v problematiko zbiranja in dajanja donacij prinaša internet.
  • Boštjan Udovič in Matevž Rašković sta svoj prispevek pomenljivo naslovila »Export markets and types of international market(ing) cooperation of top Slovenian exporters: has the crisis taught us nothing?«. Z njim stopata v polje mednarodnega marketinga, in slovenskemu gospodarstvu ponudita ogledalo s prikazom strukture slovenskih izvoznih trgov in uporabljenih marketinških strategij.
  • 15., jubilejno številko revije Akademija MM zaključujemo z naslovom »Cenovna strategija v odvisnosti od moči tržne znamke«, ki označuje prispevek Janija Toroša in Mihaela Klineta . V  njem se osredotočata na problematiko cenovne elastičnosti oziroma določanja »ustrezne« cene. Gre za poizkus oblikovanja modela za zmanjševanje poslovnih tveganj, ki nastanejo ob določanjih cene in cenovnih popustih.

Revija se ne konča s ceno, ker bi bila ta najmanj pomemben element, pač pa zato, ker je prav v njej na koncu skrit tako korporacijski kot tudi produktni nivo marketinških naporov in prizadevanj in ker brezkompromisno pred akterje postavlja realnost konkurenčnega boja in sodelovanja.

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

700

članov
Več kot

300

zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 700 ČLANI
večkot 70 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva
v društvu
razišči NIVOJE članstvA
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice