16. Akademija MM je nastala pod uredništvom doc. dr. Domna Bajdeta. Predstavili smo jo na mesečnem srečanju DMS, novembra 2010. Osrednji vodili 16. številke sta metodološka odprtost in tehtnost prispevka. Avtorji, ki tokrat delijo svoje raziskovalne dosežke z vami, uporabljajo precej različne pristope, vsi pa poskušajo na svoj način prispevati k napredku trženjske znanosti in stroke. Tehtnost njihovih prispevkov je v veliki meri odvisna tudi od vas, naših cenjenih bralcev.

16. Akademija MM (PDF)

Uvodnik urednika:

Akademija MM gre s polno paro naprej! Nov gostujoči urednik, nova 16. številka, nov pester nabor tematik. Osrednji vodili 16. številke sta metodološka odprtost in tehtnost prispevka. Avtorji, ki tokrat delijo svoje raziskovalne dosežke z vami, uporabljajo precej različne pristope, vsi pa pokušajo na svoj način prispevati k napredku trženjske znanosti in stroke. Tehtnost njihovih prispevkov je v veliki meri odvisna tudi od vas, naših cenjenih bralcev ...

Doc. dr. Domen BajdeKAZALO VSEBINE:

  • dr. Mateja Bodlaj: Raziskave o tržni naravnanosti v Sloveniji

V svojem pregledu avtorica izpostavi potrebo po raziskovanju do sedaj prezrtih dejavnikov tržne naravnanosti ter vabilo k razširitvi preučevanja posledic tržne naravnanosti v smeri upoštevanja njenih posrednih vplivov na trženjske vire in inovacije.

  • dr. Nuša Fain in dr. Mihael Kline: Zaznana uspešnost kreativnega razvoja izdelkov v virtualnih timih – primer mednarodne šole EGPR

Njun prispevek teoretsko in empirično potrdi pozitivne učinke razvijanja izdelkov v virtualnih timih na kreativnost sodelujočih in nadalje na uspešnost procesa razvoja izdelkov.

  • mag. Barbara Culiberg: Etično odločanje porabnikov: razvoj konceptualnega modela

Prispevek nas opozarja na rastočo vlogo etike ne samo na področju poslovnega odločanja, temveč tudi na področju vedenja porabnikov. V svojem prispevku avtorica ponuja pregled obstoječih raziskav etičnega odločanja porabnikov ter opozori na nekatere pomembne pomanjkljivosti in priložnosti izbranega raziskovalnega področja.

  • dr. Urša Golob in dr. Mihael Kline: Družbena odgovornost kot sestavina ugleda podjetja: kako pomembna je za slovensko javnost?

Avtorja zanima predvsem povezava med družbeno odgovornostjo in ugledom podjetja. S pomočjo podatkov raziskave Ugled preiskujeta pomen družbene odgovornosti kot komponente ugleda podjetij v slovenski splošni javnosti. Prispevek dodatno obogatita z analizo spreminjanja vloge družbene odgovornosti v zadnjih štirih letih ter pregledom podatkov o ugledu in družbeni odgovornosti najuglednejših slovenskih podjetij.

  • dr. Aleksandra Pisnik Korda, dr. Damijan Mumel, dr. Borut Milfelner:  Zaznana vrednost, zadovoljstvo in zvestoba z bančnimi storitvami v Sloveniji

Avtorji predstavijo v prostoru ‘tranzicijskih’ držav edinstveno raziskavo zaznave vrednosti, zadovoljstva in zvestobe z bančnimi storitvami. Na podlagi vzorca 700 slovenskih odjemalcev bančnih storitev s pomočjo strukturnega modela preučujejo povezave med zaznano ceno, kakovostjo in vrednostjo bančne storitve ter zadovoljstvom in zvestobo odjemalcev.

  • dr. Vesna Žabkar in dr. Zlatko Jančič: Vrednotenje oglaševalske učinkovitosti in uspešnosti ter spremenljivost razmer na poglavitnih trgih

Avtorja razmišljata o vrednotenju oglaševalske učinkovitosti in uspešnosti, ki v negotovih in zaostrenih pogojih poslovanja predstavlja še posebej aktualno temo.  Na podlagi raziskave med 235 slovenskimi podjetji zaskrbljujoče zaključita, da je merjenje učinkovitosti in uspešnosti pretežno omejeno na kratkoročno naravnano spremljanje finančnih kazalnikov, predvsem prodaje.

  • Recenzija dela Trženje v turizmu, dr. Maja Konečnik Ruzzier

Mednarodna standardna serijska številka Akademija MM (spletna izdaja): ISSN 2630-4368.

O NAS

Več kot

600

članov
Več kot

400

STROKOVNIH zapisov
Več kot

50

dogodkov letno
Društvo za marketing Slovenije skrbi za umeščanje in razvoj marketinga kot stroke in znanosti v slovenskem ter širšem družbenem in gospodarskem prostoru v Sloveniji.
pridružite se nam
VEČ KOT 280 UR IZOBRAŽEVANJ
MREŽENJE Z VEČ KOT 600 ČLANI
več kot 50 dogodkov letno
spoznajte vse prednosti članstva v društvu
razišči ČLanske pakete
dostavljamo NOVICE IZ SVETA
MARKETINGA
prijava na e-novice